1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. Am I subject to the examination obligation?

Am I subject to the examination obligation?

Category: Credits

Access to the profession

The financial world is evolving every day. Today, the emphasis is more than ever on high value-added financial advice for the customer. Know-how lies at the heart of the trust that is central to your customer relationships. This trust has its origins in the regulated exercise of the profession, the monitoring and supervision of which is carried out by the FSMA. This means that you must be registered as an intermediary vis-à-vis the FSMA.

FSMA recognition

The Law of 26 October 2015 on intermediaries in consumer and mortgage credit introduced a legal status for the so-called ‘intermediaries in credit intermediation’. This legislation was laid down by the FSMA and can be found below.

Download "de volledige wetgeving" (. PDF)

Om je inschrijving als “tussenpersoon” te bekomen dien je te voldoen aan een aantal wettelijke voorwaarden die, onder meer, de vereiste beroepskennis verzekeren. De beroepskennis wordt opgedaan door het slagen in een examen. Via het examen in kredietbemiddeling biedt Febelfin Academy, als door de FSMA erkend examenverstrekker, je de kans om de vereiste beroepskennis te bekomen.

Je dient op elk afzonderlijk examen een minimum te halen van 60%. Bij het succesvol afronden van je examen ontvang je steeds een door de FSMA erkend certificaat. Zo kan je het certificaat toevoegen bij het indienen van jouw FSMA-inschrijvingsdossier.

Dien je het examen af te leggen?

Ja, in jouw hoedanigheid als kredietbemiddelaar (in consumentenkrediet of hypothecair krediet)of in de hoedanigheid van:

Je bent vrijgesteld van deze examens (3 modules) indien

Welke examens moet je afleggen?

1/ Module 1: Algemene beginselen van de kredietbemiddeling  - verplichte module

Dit examen is gemeenschappelijk (en verplicht) aan de activiteit van kredietbemiddeling in consumentenkrediet en hypothecair krediet.

2/ Module 2: Consumentenkredieten - optioneel naargelang de kredieten die je aanbiedt

De VVD's en de PCP's bij een agent in een nevenfunctie moeten enkel een examen afleggen van de basiskennis van module 1 en 2, op voorwaarde dat de aangeboden kredieten uitsluitend bestemd zijn voor goederen of diensten die de agent zelf verkoopt. Een agent in nevenfunctie is een bemiddelaar inzake consumentenkrediet wiens hoofdactiviteit de verkoop is van goederen en diensten van niet-financiële aard (zoals een autoconcessiehouder) en die bij wijze van nevenactiviteit optreedt voor rekening van een of meer kredietgevers.

3/ Module 3: Hypothecaire kredieten - optioneel naargelang de kredieten die je aanbiedt​​​​​​​


Other questions in this category