1. Home › 
 2. › 
 3. › 
 4. What are the new knowledge requirements in the context of IDD?

What are the new knowledge requirements in the context of IDD?

Category: Insurances

The European Insurance Distribution Directive (IDD) has a major impact on everyone who distributes insurance products. A great deal is changing for those who exercise a regulated function: the intermediaries, the effective managers, the PRDs (persons responsible for distribution) and the PCPs (persons in contact with the public):

Find out more about the impact of the IDD on the insurance exams below.

NEW EXAM SYSTEM AS FROM 1 JANUARY 2021

1. New exam structure in 4 modules

The implementing decision of 25 June 2019 set out the minimum knowledge requirements. They were converted into a new examination structure consisting of 4 modules:

The new examination structure applies as from 1 January 2021.

In het nieuw examensysteem moeten de personen in contact met het publiek (PCP’s) enkel de examens van Module 1-Basiskennis afleggen.

In the new examination system, persons who are in contact with the public (PCPs) only have to take the exams of Module 1 - Basic Knowledge.

Module

   Onderwerp

PCP

Verantwoordelijken

1.

 Basiskennis (gemeenschappelijke kennis)

Ja

Ja

2.

 Verzekeringen Niet Leven

Neen

Ja (bij aanbod van verzekeringen Niet-Leven)

3.

 Verzekeringen Leven - algemeen

Neen

Ja (bij aanbod van levensverzekeringen)

4.

 Verzekeringen Leven met eenbeleggingscomponent

Neen

Ja (bij aanbod van levensverzekeringen met beleggingscomponent)

2. Content of the new modules

Module 1 - Basic knowledge

Module 1 is made up of two sub-modules/exams:

Module 2 - Non-life insurance​​​​​​​

Module 2 is made up of 4 sub-modules/exams:

The content is very similar to that of modules 2, 3, 4 and 6 in the current structure of Febelfin Academy.

Modules 3 and 4 - Life insurance​​​​​​​

Life insurance is covered in two modules:

Module 3 covers a number of common legal and technical subjects that are also valid for Module 4. If you offer life insurance with an investment component, both modules must be taken. Module 4 is thus not valid without module 3.

>>Insurance distribution IDD Classroom training with exam: Register here

>>Insurance distribution IDD E-learning with exam: Register here

3. Practical modalities of the examination system

Most modules are made up of a number of sub-modules/exams.

To achieve a pass for a module, you must pass all the exams of the sub-modules that are part of it.

There is no imposed sequence for taking the exams of the various modules and sub-modules.

The specialised modules (2, 3, 4) are only valid provided module 1 (= basic module) has been passed. Module 4 is only valid if module 3 has been passed.

PCPs have one year from starting their activity to pass the two exams of Module 1 (status of PCP in training, subject to guidance and supervision from intermediary, PRD or experienced PCP). Their employer must also be able to prove their experience (= minimum 6 months). Experience as a PCP in training is taken into account.

For examination resits, there is a waiting time of two weeks for the participant before the exam can be resat.

Exemption from the exams for specific degrees remains possible (Master’s ...).

4. Overgangsmaatregelen en minimum examenlijst van toepassing van 28 december 2018 tot 31 december 2020

Personen actief in een gereglementeerde functie op 28 december 2018

De personen onderworpen aan de vereiste beroepskennis die op 28 december 2018 al ingeschreven of aangesteld waren voor één of meerdere takken van de activiteit Leven en/of Niet Leven, moeten hun beroepskennis niet meer bewijzen voor de toen uitgeoefende activiteit (nevenverzekeringstussenpersonen: indien één jaar actief).
Zij worden voor de toekomst en zonder tijdslimiet vermoed te beschikken over de vereiste beroepskennis.

De verantwoordelijke die na die datum andere types van producten wensen aan te bieden moeten hun beroepskennis hiervoor wel kunnen aantonen.

Een PCP actief op 28 december 2018 wordt verondersteld te voldoen aan de kennis die gelijkwaardig is aan de nieuwe module 1.

Minimum examenlijst tijdens de overgangsperiode

Tijdens de overgangsperiode dient men geslaagd te zijn voor een minimaal aantal examens van het geschikte niveau om zich voor het eerst te kunnen inschrijven als verzekeringstussenpersoon of te worden aangesteld als EL, VVD of PCP en zo ook vrijgesteld te zijn van de toekomstige examens van toepassing vanaf 1 januari 2021.

De basiskennis van een PCP/subagent zijn is onvoldoende om zich in te schrijven als tussenpersoon of te worden aangesteld als EL of VVD.

Minimale examenlijst gedurende de overgangsperiode:

 Modules van de toekomstige examens

 Minimum examens gedurende de overgangsperiode

 Module 1- Basiskennis

 • Wetgeving (= module 1.1 FA/ VVD + 1.2)
 • Gedragsregels (= module 1.3 FA)

 Module 2 -Niet leven

 • Algemene BA (= module 2.1 FA/ VVD + 2.2)
 • BA Motorrijtuigen (= module 3.1 FA)
 • Voertuigcasco (= module 3.2 FA)
 • Brand en natuurevenementen (= module 4.1 FA)
 • Andere schade aan goederen (= module 4.2 FA)
 • Ongevallen (= module 6.1 FA)
 • Ziekte (= module 6.2 FA)

 Module 3/4 - Leven

 • Tak 21 (module 5.1 en 5.2 FA/ VVD + 5.6)
 • Tak 23 (module 5.4 FA)
 • Antiwitwaswetgeving (module 5.7 FA)

De verwijzing naar de Febelfin Academy modules betreft het examensysteem van toepassing van januari 2015 tot december 2020.

De betrokken personen dienen minstens de gespecialiseerde examens af te leggen die in de minimum examenlijst per type product zijn opgenomen ook als zij niet alle betrokken producten verdelen.

De minimale examenlijst is ook van toepassing op de PCP die tijdens de overgangsperiode worden aangesteld, behalve de examens die specifiek zijn voor de VVD en andere verantwoordelijken.

De tijdens de overgangsperiode bekomen attesten en de vroeger uitgereikte attesten die overeenkomen met de minimum examenlijst blijven geldig voor een eerste inschrijving of een aanstelling tot 30 april 2022, tenzij bij weglating van meer dan 5 jaar.

De verantwoordelijken die op 31 december 2020 niet beschikken over de attesten van de minimumlijst, verworven tijdens of vóór de overgangsperiode, zullen alle examens van de betrokken modules in het nieuw examensysteem moeten afleggen.
Wanneer een verantwoordelijke niet geslaagd is op een module of sub-module in 2020, dan is er geen mogelijkheid tot herkansing in 2021. Bij niet-slagen, zal hij de examens van de respectievelijke modules van het nieuwe examensysteem moeten afleggen volgens de distributieactiviteit waarin hij werkt
De PCP’s zullen vanaf dan echter enkel module 1 moeten afleggen.

5. Febelfin Academy’s offer for the new examination system

To prepare you for the new examination system, the didactic material has been adapted to the new structure that you can find here.

Participants get access to:

Since October, Febelfin Academy has made the new didactic material available to those institutions which have returned the signed licence contracts. Once payment has been received, you can prepare for their exams entirely remotely or you can avail yourself of a blended learning formula, which involves remote study in combination with a coaching session.

>>View the entire exam offer in Insurance distribution IDD here


Other questions in this category