Hoe kan ik bijscholingspunten bekomen door het volgen van webinars?

in Kredietbemiddeling

Onze webinars komen in aanmerking als bijscholing wanneer de duur en de organisatie ervan is bepaald. Dit gebeurt als volgt:

 • U krijgt een persoonlijke login met toegang op een specifiek tijdstip.
 • Logt u zich niet persoonlijk in maar volgt u mee met een collega, voldoet u aldus niet aan deze voorwaarde.
 • De webinar applicatie meet de duurtijd dat u bent ingelogd op het webinar en uw activiteit (antwoorden op de gestelde poll – en of kennisvragen). 

Bijscholingspunten worden toegekend evenredig met de duurtijd dat u actief het webinar heeft gevolgd. Met het actief volgen van het webinar, wordt begrepen dat u de vragen die u op verschillende momenten van het webinar worden gesteld, beantwoordt.

Bank en verzekeringsbemiddeling          
1 punt per actief deelname-uur of 0,5 punt per actief deelname half-uur
Kredietbemiddeling
1 punt per actief deelname-uur (geen halve uren mogelijk)

Andere vragen in deze categorie

 1. Moet ik het examen kredietbemiddeling afleggen?
 2. Welke examens moet ik afleggen?
 3. Overgangsregime dat van toepassing was tot 30 april 2017, wie kon hiervan gebruik maken?
 4. Hoe kan ik mij bij Febelfin Academy inschrijven voor het examen?
 5. Hoe krijg ik toegang tot het oefen- en examenplatform en de handboeken?
 6. Wie moet ik contacteren indien ik nog geen toegang heb gekregen tot het oefen- en examenplatform (activatiemail)?
 7. Wat moet ik doen indien ik mijn token voor het examen niet heb ontvangen?
 8. Wat moet ik doen indien ik mijn paswoord niet meer ken?
 9. Hoe verloopt het examen?
 10. Wat kan ik doen indien ik niet kan deelnemen op de geplande datum?
 11. Waar vind ik mijn examencertificaat terug?
 12. Hoe schrijf ik mij in voor een herexamen?
 13. Waar kan ik het examen afleggen?
 14. Ken ik het examenreglement?
 15. Wat is de duur van de vereiste ervaring?
 16. Moet ik bijscholing volgen in kredieten?
 17. Welke opleidingen leveren mij uren op om de geregelde bijscholing te bewijzen?
 18. Is Febelfin Academy erkend als opleidingsverstrekker?
 19. Waar vind ik de gedragsregels en de FAQ inzake de kredietbemiddeling ?
 20. Hoe kan ik als kredietbemiddelaar toetreden tot een buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen?