Hoe verloopt het examen?

in Compliance

Hier vindt u het verloop van het opleidings- en examentraject:

 • Nadat u de bevestigingsmail heeft gekregen, hebt u toegang tot het leerplatform van Febelfin Academy waar u de verschillende (6 syllabi) kan terugvinden en ook kan oefenen via de vragenbank. Deze vragen zijn gelijkaardig maar niet identiek aan de examenvragen.
 • Op een vastgelegde datum vindt het theoretisch examen plaats in de lokalen van Febelfin Academy. De maximale duur van het examen is 3 uur.
 • Enkele dagen voor het examen zal u een mail met een token ontvangen, dit neemt u verplicht mee naar het examen. Dit is u persoonlijke activatiecode van uw examen.
 • U krijgt verschillende meerkeuze vragen waar u minstens 60% op moet behalen om verder te kunnen gaan naar de workshops. U mag geen materiaal of syllabi gebruiken.
 • Het examenresultaat wordt u onmiddellijk meegegeven. 
 • Mocht u een onvoldoende resultaat behalen op dit theoretisch examen, zullen wij u contacteren om zo snel mogelijk een herexamen in te plannen, indien gewenst.
 • Op 3 vastgelegde data vinden de praktische workshops plaats. Hier worden de belangrijkste aspecten herhaald, krijgt u de kans om vragen te stellen en worden praktische cases behandeld, gelijkaardig aan de cases te behandelen tijdens het praktisch examen.
 • Het praktisch examen wordt nadien georganiseerd. De exacte datum wordt u bevestigd op het einde van de eerste dag van de workshops.
 • Het praktisch examen bestaat uit de uitwerking en presentatie van twee cases aan een professionele jury. U krijgt één uur voorbereiding en kan de syllabi gebruiken die ter beschikking worden gesteld door Febelfin Academy. 
 • U moet minstens 60% behalen op het praktisch examen.
 • Na slagen met een minimum van 60% op beide examens, bent u geslaagd voor het examen Certified Compliance Officer en wordt u het certificaat uitgereikt. U wordt na de volledige examensessie (nadat alle kandidaten hun examen hebben afgelegd) per email op de hoogte gebracht van het resultaat.

Andere vragen in deze categorie

 1. Voldoe ik aan de wettelijke kennisvereisten in compliance?
 2. Val ik onder de examenverplichting?
 3. Hoe kan ik mij bij Febelfin Academy inschrijven voor het examen?
 4. Hoe krijg ik toegang tot het oefen- en examenplatform en de handboeken?
 5. Wie moet ik contacteren indien ik nog geen toegang heb gekregen tot het leerplatform?
 6. Wat moet ik doen indien ik mijn paswoord niet meer ken?
 7. Wat kan ik doen indien ik niet kan deelnemen op de geplande datum?
 8. Waar vind ik mijn examencertificaat terug?
 9. Moet ik bijscholing volgen in compliance?
 10. Welke opleidingen leveren mij uren op om de geregelde bijscholing te bewijzen?
 11. Waar vind ik de circulaire en de toelichtingsnota bij de indiening van een aanvraag tot erkenning bij de FSMA inzake compliance?