Moet ik bijscholing volgen in compliance?

in Compliance

Om er zeker van te zijn dat de vereiste kennis geregeld wordt geactualiseerd, wordt voorzien in de verplichting tot geregelde bijscholing, niet alleen voor de erkende compliance officers, maar ook voor alle personen die bij de onderneming compliance functies uitoefenen zonder echter aan de definitie van compliance officer te voldoen.

De kandidaat-compliance officers/-verantwoordelijken voor de compliancefunctie bij een gereglementeerde onderneming dienen, vanaf het slagen voor het examen, deel te nemen aan een opleidingsprogramma bij een erkende opleidingsinstelling met een minimumduur van 20 uur om de drie jaar. In afwijking van wat voorafgaat, wordt die minimumduur van het opleidingsprogramma tot 40 uur om de drie jaar opgetrokken zodra de kandidaat-compliance officer in een gereglementeerde onderneming wordt aangewezen.

Bovendien moet, ook iedere andere persoon die het examen voor compliance officers succesvol heeft afgelegd, maar nog niet als erkend compliance officer/verantwoordelijke voor de compliancefunctie in een gereglementeerde onderneming is aangewezen, een opleidingsprogramma volgen indien hij later, op het moment waarop hij alsnog als compliance officer in een gereglementeerde onderneming wordt aangewezen, wil laten gelden dat hij voor het examen is geslaagd.

Let op, de andere personen die opdrachten uitvoeren (de medewerk(st)ers van het compliance departement van de gereglementeerde onderneming), dienen ook aan zo’n opleidingsprogramma deel te nemen. Dit houdt 20 uur in om de drie jaar.

Deze bijscholing dient gezien te worden als een aanvulling op de reeds opgedane verplichte beroepskennis. De naleving van de verplichting om aan zo'n programma deel te nemen, wordt aangetoond aan de hand van een attest dat te allen tijde ter beschikking van de FSMA moet worden gehouden.

Andere vragen in deze categorie

 1. Voldoe ik aan de wettelijke kennisvereisten in compliance?
 2. Val ik onder de examenverplichting?
 3. Hoe kan ik mij bij Febelfin Academy inschrijven voor het examen?
 4. Hoe krijg ik toegang tot het oefen- en examenplatform en de handboeken?
 5. Wie moet ik contacteren indien ik nog geen toegang heb gekregen tot het leerplatform?
 6. Wat moet ik doen indien ik mijn paswoord niet meer ken?
 7. Wat kan ik doen indien ik niet kan deelnemen op de geplande datum?
 8. Hoe verloopt het examen?
 9. Waar vind ik mijn examencertificaat terug?
 10. Welke opleidingen leveren mij uren op om de geregelde bijscholing te bewijzen?
 11. Waar vind ik de circulaire en de toelichtingsnota bij de indiening van een aanvraag tot erkenning bij de FSMA inzake compliance?