Moet ik bijscholing volgen in verzekeringen?

in Verzekeringsbemiddeling

De beroepskennis en de basisopleiding maken het voorwerp uit van een geregelde bijscholing (art 270 § 6 wet van 4 april 2014).

Om aan die verplichting tot permanente opleiding te voldoen, moeten de verzekeringstussenpersonen en de VVD’s deelnemen aan opleidingen bij geaccrediteerde opleidingsverstrekkers, zoals Febelfin Academy. Zij moeten 30 bijscholingspunten behalen per periode van 3 jaar. Voor subagenten gaat het om 20 punten per periode van 3 jaar. De verplichting tot bijscholing, en bijgevolg de eerste driejarige periode, vangt aan op 1 januari van het kalenderjaar dat volgt op de inschrijving, de aanstelling of de aanduiding van de persoon.

Deze bijscholing dient gezien te worden als een aanvulling op de reeds opgedane verplichte beroepskennis. Om die reden moet de bijscholing verband houden met de takken waarvoor de verzekeringstussenpersoon is ingeschreven.
De naleving van de verplichting tot bijscholing, wordt aangetoond aan de hand van een attest dat te allen tijde ter beschikking van de FSMA moet worden gehouden.

Personen in contact met het publiek moeten geen bijscholingspunten verzamelen.

De tussenpersonen en vergunde ondernemingen zijn verantwoordelijk voor de geregelde bijscholing van de personen in contact met het publiek die voor hen werken. Zij moeten de bewijzen van deze bijscholing in het dossier van de betrokken persoon bewaren en ter beschikking houden van de FSMA.

Hoe dient u uw bijscholingsdossier in te dienen of up te daten bij de FSMA?

De FSMA heeft een handleiding opgesteld die u kan terugvinden op de FSMA-website. Tussenpersonen kunnen de FSMA ook telefonisch raadplegen met vragen over hun inschrijvingsdossier op het telefoonnummer 02/220.57.04 (elke werkdag tussen 9u en 12u).

 

Andere vragen in deze categorie

 1. Voldoe ik aan de wettelijke kennisvereisten in verzekeringen (cfr. Wet Cauwenberghs)?
 2. Ben ik vrijgesteld van het examen?
 3. Hoe kan ik mij bij Febelfin Academy inschrijven voor het examen?
 4. Hoe krijg ik toegang tot het oefen- en examenplatform en de handboeken?
 5. Wie moet ik contacteren indien ik nog geen toegang heb gekregen tot het oefen- en examenplatform (activatiemail)?
 6. Wat moet ik doen indien ik mijn token voor het examen niet heb ontvangen?
 7. Wat moet ik doen indien ik mijn paswoord niet meer ken?
 8. Hoe zijn de examens gestructureerd?
 9. Hoe verloopt het examen?
 10. Wat kan ik doen indien ik niet kan deelnemen op de geplande datum?
 11. Waar vind ik mijn examencertificaat terug?
 12. Hoe schrijf ik mij in voor een herexamen?
 13. Waar kan ik het examen afleggen?
 14. Ken ik het examenreglement?
 15. Wat is de duur van de vereiste ervaring?
 16. Antiwitwaswetgeving in levensverzekeringen: Moet ik mijn theoretische kennis bewijzen en hoe?
 17. Welke opleidingen leveren mij punten op om de geregelde bijscholing te bewijzen?
 18. Hoe kan ik bijscholingspunten bekomen door het volgen van webinars?
 19. Ken ik de opleidingsverstrekkers geaccrediteerd door Febelfin Academy?
 20. Waar vind ik de gedragsregels en de FAQ inzake de bemiddeling en distributie van verzekeringen?