Moet ik het examen kredietbemiddeling afleggen?

in Kredietbemiddeling

Ja, in uw hoedanigheid als kredietbemiddelaar (in consumentenkrediet of hypothecair krediet) of in de hoedanigheid van:

 • lid van het wettelijk bestuursorgaan van de bemiddelaars wat betreft de hypothecaire kredieten.
  De niet-uitvoerende bestuurders en de effectieve leiders die niet belast zijn met de verantwoordelijkheid of het toezicht op de activiteiten van kredietbemiddeling kunnen hun basiskennis voldoende aantonen indien zij houder zijn van een diploma van hoger middelbaar onderwijs.
 • effectieve leider van een kredietbemiddelaar in consumentenkrediet of hypothecair krediet
 • verantwoordelijke voor de distributie (VVD) van een kredietbemiddelaar in consumentenkrediet of hypothecair krediet of van een kredietgever die het bedrijf van kredietbemiddeling uitoefent.
  Elke natuurlijke persoon behorend tot de leiding van een kredietgever, een kredietbemiddelaar of elke werknemer in dienst van dergelijke persoon, die de facto de verantwoordelijkheid heeft op de kredietbemiddelingswerkzaamheid of hierop toezicht uitoefent.
 • persoon in contact met het publiek (PCP) van een kredietbemiddelaar en van een kredietgever die het bedrijf van kredietbemiddeling uitoefent.
  Een persoon in contact met het publiek is een bediende bij een kredietgever of een kredietbemiddelaar die, op welke wijze dan ook, in contact staat met het publiek met het oog op het voorstellen van kredietovereenkomsten of hierover informatie verstrekt.

Om overeenkomstig de bepalingen van Hoofdstukken V en VI van het Koninklijk Besluit van 26/10/2015 tot uitvoering van Titel 4, Hoofdstuk 4, van Boek VII van het Wetboek van economisch recht het bewijs te leveren van de vereiste beroepskennis in het kader van kredietbemiddeling, dient de kandidaat te slagen voor een door de FSMA erkend examen.

Voor de volledige wetgeving betreffende de bemiddelaars in consumentenkrediet en hypothecair krediet: klik hier.

Andere vragen in deze categorie

 1. Welke examens moet ik afleggen?
 2. Overgangsregime dat van toepassing was tot 30 april 2017, wie kon hiervan gebruik maken?
 3. Hoe kan ik mij bij Febelfin Academy inschrijven voor het examen?
 4. Hoe krijg ik toegang tot het oefen- en examenplatform en de handboeken?
 5. Wie moet ik contacteren indien ik nog geen toegang heb gekregen tot het oefen- en examenplatform (activatiemail)?
 6. Wat moet ik doen indien ik mijn token voor het examen niet heb ontvangen?
 7. Wat moet ik doen indien ik mijn paswoord niet meer ken?
 8. Hoe verloopt het examen?
 9. Wat kan ik doen indien ik niet kan deelnemen op de geplande datum?
 10. Waar vind ik mijn examencertificaat terug?
 11. Hoe schrijf ik mij in voor een herexamen?
 12. Waar kan ik het examen afleggen?
 13. Ken ik het examenreglement?
 14. Wat is de duur van de vereiste ervaring?
 15. Moet ik bijscholing volgen in kredieten?
 16. Welke opleidingen leveren mij uren op om de geregelde bijscholing te bewijzen?
 17. Hoe kan ik bijscholingspunten bekomen door het volgen van webinars?
 18. Is Febelfin Academy erkend als opleidingsverstrekker?
 19. Waar vind ik de gedragsregels en de FAQ inzake de kredietbemiddeling ?
 20. Hoe kan ik als kredietbemiddelaar toetreden tot een buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen?