Voldoe ik aan de wettelijke kennisvereisten in bank (cfr. Wet Willems)?

in Bankbemiddeling

Het examen beantwoordt inhoudelijk aan de eindtermen zoals vastgesteld overeenkomstig artikel 7, §1er, 1°, b et c. van het KB van 1 juli 2006.

Bij Wet van 22 maart 2006 betreffende de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten is een wettelijk statuut ingevoerd voor de zogenaamde "tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten".

De Wet bepaalt als basisregel dat geen enkele persoon in België de activiteit van bemiddeling in bank-en beleggingsdiensten mag uitoefenen, zonder vooraf ingeschreven te zijn in het register van de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten dat daartoe door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) wordt bijgehouden.

Om deze inschrijving te bekomen moet worden voldaan aan een aantal in de wet bepaalde vereisten en voorwaarden die, onder meer, de “vereiste beroepskennis” van de tussenpersoon verzekeren.

Deze wetgeving is bepaald door de FSMA en kunt u hier terugvinden.

De examens zijn gestructureerd in lijn met de kennisvereisten en houden een afzonderlijk examen in per kennismaterie. Deze zijn onderverdeeld in 4 modules.

1. Basisbeginselen van het bank- en financiewezen
2. Compliance
3. Betalingsverkeer en spaarproducten
4. Beleggingsproducten en beleggingsadvies

De kandidaat moet op elk afzonderlijk examen een minimum halen van 60%.

Voor de module Basisbeginselen van het bank- en financiewezen, gaat het over volgende onderwerpen:

 • De bankomgeving
 • Basisbeginselen van het Burgerlijk Recht
 • Grondslagen van de bankwetgeving
 • Bescherming van het privé-leven

Voor de module Compliance, gaat het over volgende onderwerpen:

 • Rol van de compliance
 • Level playing fields (LPF)
 • Deontologie van het bankwezen
 • Verplichting tot informatie
 • Anti-witwaswetgeving

Voor de module Betalingsverkeer en spaarproducten, gaat het over volgende onderwerpen:

 • Bankrekeningen en betalingsverkeer
 • Spaar- en depositorekeningen

Voor de module Beleggingsproducten en beleggingsadvies, gaat het over volgende onderwerpen:

 • De financiële markten en het monetair beleid
 • De aandelen
 • De obligaties
 • De instellingen voor collectieve belegging (ICB)
 • De afgeleide financiële producten

U vindt hier het examen in bankbemiddeling dat Febelfin Academy aanbiedt om te voldoen aan de FSMA beroepsvereisten.

Andere vragen in deze categorie

 1. Ben ik vrijgesteld van het examen?
 2. Hoe kan ik mij bij Febelfin Academy inschrijven voor het examen?
 3. Hoe krijg ik toegang tot het oefen- en examenplatform en de handboeken?
 4. Wie moet ik contacteren indien ik nog geen toegang heb gekregen tot het oefen- en examenplatform (activatiemail)?
 5. Wat moet ik doen indien ik mijn token voor het examen niet heb ontvangen?
 6. Wat moet ik doen indien ik mijn paswoord niet meer ken?
 7. Wat kan ik doen indien ik niet kan deelnemen op de geplande datum?
 8. Hoe verloopt het examen?
 9. Waar vind ik mijn examencertificaat terug?
 10. Hoe schrijf ik mij in voor een herexamen?
 11. Waar kan ik het examen afleggen?
 12. Ken ik het examenreglement?
 13. Wat is de duur van de vereiste ervaring?
 14. Moet ik bijscholing volgen in bank?
 15. Welke opleidingen leveren mij punten op om de geregelde bijscholing te bewijzen?
 16. Hoe kan ik bijscholingspunten bekomen door het volgen van webinars?
 17. Ken ik de opleidingsverstrekkers geaccrediteerd door Febelfin Academy?
 18. Waar vind ik de gedragsregels en de FAQ inzake bank- en beleggingsdiensten?