Voldoe ik aan de wettelijke kennisvereisten in verzekeringen (cfr. Wet Cauwenberghs)?

in Verzekeringsbemiddeling

Artikel 262 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen bepaalt dat geen enkele persoon in België een activiteit in verzekerings-en herverzekeringsbemiddeling mag uitoefenen, zonder vooraf ingeschreven te zijn in één van de registers van de verzekeringstussenpersonen bijgehouden door de FSMA.
Hiertoe moet worden voldaan aan een aantal wettelijke voorwaarden.
De verzekeringsbemiddelaars moeten onder meer het bewijs leveren van de ‘vereiste beroepskennis’. Dit bewijs moet ook worden geleverd voor hun personeel, als zij handelen in de hoedanigheid van ‘verantwoordelijke voor de distributie’ (VVD) of van ‘persoon in contact met het publiek’ (PCP).
Om aan de vereisten van beroepskennis te voldoen moeten de verzekeringsagenten of -makelaar en de VVD’s:

1) Voldoende technische kennis hebben van de volgende materies:
1. de wet van 4 april 2014 wat de informatieregels en de regels van toepassing op de voorwaarden van de verzekeringsovereenkomsten en het sluiten van zulke overeenkomsten betreft, evenals de belangrijke bepalingen van de Europese regelgeving;
2. de wetgeving betreffende de controle op de verzekeringsondernemingen wat het sluiten van de verzekeringsovereenkomsten betreft, met inbegrip van de belangrijke bepalingen van de Europese regelgeving;
3. de wetgeving betreffende de Marktpraktijken en Consumentenbescherming;
4. de reglementering, de techniek en de fiscale aspecten van de onderscheiden verzekeringstakken;
5. de antiwitwaswetgeving (uitsluitend voor VVD’s van verzekeringsmakelaars met inschrijving in de takken leven);
6. de gedragsregels MiFID.

2) praktische ervaring in verzekeringen hebben opgedaan:
Een verzekeringsmakelaar of een VVD moet een pertinente professionele ervaring bewijzen bij een verzekeringsonderneming of bij een verzekeringstussenpersoon.
De duur van deze praktische ervaring is afhankelijk van de aard van de diploma's of getuigschriften die u hebt en van de categorie waartoe u behoort.

3) en indien een VVD tevens effectief leider is, over voldoende theoretische kennis bedrijfsbeheer beschikken, zijnde:
• De grondbegrippen van boekhouding;
• De grondbegrippen van fiscaal en sociaal recht in verband met het beroep.

De volledige wetgeving vindt u hier.

De personen in contact met het publiek en de subagenten moeten enkel het bewijs kunnen leveren van hun:
• basiskennis van de wetgeving op de verzekeringsovereenkomst en van de reglementering, de techniek en de fiscale aspecten van de verzekeringsproducten die zij te koop aanbieden of verkopen;
• hun kennis van de gedragsregels MiFID.

Zij worden vrijgesteld van de praktische ervaring.

De examens zijn gestructureerd in lijn met de kennisvereisten en houden een afzonderlijk examen in per kennismaterie. Deze zijn onderverdeeld in 7 modules:

1. Wetgeving
2. Aansprakelijkheidsverzekeringen en rechtsbijstand
3. Motorrijtuigen, hulpverlening en vervoerde goederen
4. Zakenverzekeringen
5. Levensverzekeringen en voorkoming witwaspraktijken
6. Persoonsverzekeringen andere dan leven
7. Transportverzekeringen

De kandidaat moet op elk afzonderlijk examen een minimum halen van 60%.

Voor de module Wetgeving, gaat het over volgende onderwerpen:

 • Wetgeving betreffende de landverzekeringsovereenkomst
 • Andere wetgevingen (Europese regelgeving en controle verzekeringsondernemingen, verzekeringsdistributie- en bemiddeling, marktpraktijken en consumentenbescherming) (Deze materie is niet verplicht voor het niveau van persoon in contact met het publiek)
 • Gedragsregels AssurMiFID

Voor de module Aansprakelijkheidsverzekeringen en rechtsbijstand, gaat het over volgende onderwerpen:

 • Wetgeving Burgerlijke Aansprakelijkheid (rechtsgronden) + Burgerlijke Aansprakelijkheid privéleven (tak 13)
 • Burgerlijke Aansprakelijkheid verzekeringen van ondernemingen en beroepen (tak 13) (Deze materie is niet verplicht voor het niveau van persoon in contact met het publiek)
 • Rechtsbijstand (tak 17)

Voor de module Motorrijtuigenverzekeringen, hulpverlening en vervoerde goederen, gaat het over volgende onderwerpen:

 • Burgerlijke aansprakelijkheid motorrijtuigen (tak 10)
 • Casco motorrijtuigen (tak 3)
 • Hulpverlening (tak 18)
 • Vervoerde goederen (tak 7)

Voor de module Zaakverzekeringen, gaat het over volgende onderwerpen:

 • Brand- en natuurevenementen (tak 8)
 • Andere schade aan goederen (tak 9)
 • Diverse geldelijke verliezen (tak 16)
 • Kredietverzekering (tak 14)
 • Borgtochtverzekering (tak 15)

Voor de module Levensverzekeringen en Voorkoming van witwaspraktijken, gaat het over volgende onderwerpen:

 • Levensverzekeringen algemeen (3de en 4de pijler - takken 21, 22, 23, 26)
 • Tak 21
 • Tak 22
 • Tak 23
 • Tak 26
 • Levenverzekeringen van de 2de pijler (takken 21, 22, 23, 26) (Deze materie is niet verplicht voor het niveau van persoon in contact met het publiek)
 • Voorkoming witwaspraktijken (verplichte wetgeving)

Voor de module Persoonsverzekeringen andere dan leven: ongevallen en ziekte, gaat het over volgende onderwerpen:

 • Verzekering lichamelijke ongevallen (tak 1a)
 • Ziekteverzekeringen (gewaarborgd inkomen en hospitalisatie) (tak 2)
 • Verzekering arbeidsongevallen (tak 1b)

Voor de module Transportverzekeringen, gaat het over volgende onderwerpen:

 • Casco zee en binnenschepen (tak 6)
 • Burgerlijke aansprakelijkheid zee-en binnenschepen (tak 12)
 • Casco rollend en spoorwegmateriaal (tak 4)
 • Casco luchtvaartuigen (tak 5)
 • Burgerlijke aansprakelijkheid luchtvaartuigen (tak 11)

U vindt hier het overzicht van de examens in verzekeringen die Febelfin Academy aanbiedt om te voldoen aan de FSMA beroepsvereisten.

Andere vragen in deze categorie

 1. Ben ik vrijgesteld van het examen?
 2. Hoe kan ik mij bij Febelfin Academy inschrijven voor het examen?
 3. Hoe krijg ik toegang tot het oefen- en examenplatform en de handboeken?
 4. Wie moet ik contacteren indien ik nog geen toegang heb gekregen tot het oefen- en examenplatform (activatiemail)?
 5. Wat moet ik doen indien ik mijn token voor het examen niet heb ontvangen?
 6. Wat moet ik doen indien ik mijn paswoord niet meer ken?
 7. Hoe zijn de examens gestructureerd?
 8. Hoe verloopt het examen?
 9. Wat kan ik doen indien ik niet kan deelnemen op de geplande datum?
 10. Waar vind ik mijn examencertificaat terug?
 11. Hoe schrijf ik mij in voor een herexamen?
 12. Waar kan ik het examen afleggen?
 13. Ken ik het examenreglement?
 14. Wat is de duur van de vereiste ervaring?
 15. Antiwitwaswetgeving in levensverzekeringen: Moet ik mijn theoretische kennis bewijzen en hoe?
 16. Moet ik bijscholing volgen in verzekeringen?
 17. Welke opleidingen leveren mij punten op om de geregelde bijscholing te bewijzen?
 18. Hoe kan ik bijscholingspunten bekomen door het volgen van webinars?
 19. Ken ik de opleidingsverstrekkers geaccrediteerd door Febelfin Academy?
 20. Waar vind ik de gedragsregels en de FAQ inzake de bemiddeling en distributie van verzekeringen?