Waar vind ik de gedragsregels en de FAQ inzake bank- en beleggingsdiensten?

in Bankbemiddeling

De gedragsregels en de FAQ’s over de bemiddeling van bank- en beleggingsdiensten zijn tot stand gekomen in overleg met de respectieve beroepsverenigingen van de verzekeringssector (Assuralia) en de banksector (Febelfin), de beroepsverenigingen van de tussenpersonen van de verzekerings- en de banksector (FVF, Feprabel, BVVM, Fedafin, BZB), alsook de FSMA.

Alle betrokken partners zijn van oordeel dat de combinatie van de gedragsregels van de sector van de bank- en beleggingsdiensten en van de verzekeringssector, en van deze FAQ’s een passend antwoord bieden op de wettelijke vereisten, en als dusdanig ook een referentiekader en een toetsnorm vormen voor alle geaccrediteerde opleidingsverstrekkers die opleidingen aanbieden die in aanmerking komen in het kader van de geregelde bijscholing.

Deze FAQ’s maken integraal deel uit van de gedragsregels en kunnen enkel worden gewijzigd na voorafgaand overleg tussen de voornoemde beroepsverenigingen en de FSMA.

Zij zijn van toepassing op alle opleidingen die plaatsvinden na 1 september 2015.

De gedragsregels zijn hier te raadplegen.

De volledige FAQ is hier beschikbaar.

Andere vragen in deze categorie

 1. Voldoe ik aan de wettelijke kennisvereisten in bank (cfr. Wet Willems)?
 2. Ben ik vrijgesteld van het examen?
 3. Hoe kan ik mij bij Febelfin Academy inschrijven voor het examen?
 4. Hoe krijg ik toegang tot het oefen- en examenplatform en de handboeken?
 5. Wie moet ik contacteren indien ik nog geen toegang heb gekregen tot het oefen- en examenplatform (activatiemail)?
 6. Wat moet ik doen indien ik mijn token voor het examen niet heb ontvangen?
 7. Wat moet ik doen indien ik mijn paswoord niet meer ken?
 8. Wat kan ik doen indien ik niet kan deelnemen op de geplande datum?
 9. Hoe verloopt het examen?
 10. Waar vind ik mijn examencertificaat terug?
 11. Hoe schrijf ik mij in voor een herexamen?
 12. Waar kan ik het examen afleggen?
 13. Ken ik het examenreglement?
 14. Wat is de duur van de vereiste ervaring?
 15. Moet ik bijscholing volgen in bank?
 16. Welke opleidingen leveren mij punten op om de geregelde bijscholing te bewijzen?
 17. Hoe kan ik bijscholingspunten bekomen door het volgen van webinars?
 18. Ken ik de opleidingsverstrekkers geaccrediteerd door Febelfin Academy?