Welke examens moet ik afleggen?

in Kredietbemiddeling

De examens zijn gestructureerd in lijn met de kennisvereisten en houden een afzonderlijk examen in per kennismaterie. U moet met vrucht (60 %) geslaagd zijn voor de examens van volgende modules:

1. Module 1: Algemene beginselen van de kredietbemiddeling

Dit examen is gemeenschappelijk (en verplicht) aan de activiteit van kredietbemiddeling in consumentenkrediet en hypothecair krediet.
U bent vrijgesteld van dit examen indien u geslaagd bent voor module 1 en 2 van bankbemiddeling (Wet Willems) na 1 november 2015.

Module 1 gaat over volgende onderwerpen:

- De financiële en juridische omgeving
- Wetten die raakvlakken hebben met de financiële sector
- Compliance
- Contractueel recht
- Gevolgen van het huwelijksvermogensstelsel op het krediet
- Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

2. Volgens de krediet(en) die u aanbiedt:
Module 2: Consumentenkredieten

Voor consumentenkredieten gaat het examen over volgende onderwerpen: 

- Met krediet aanverwante materie: betalingsverkeer
- De zekerheden
- Boek VII van het wetboek economisch recht (consumentenkredieten)  

    - Doel en toepassingsgebied
    - Precontractuele bescherming van de consument
    - Identificatie en controle identiteitsgegevens
    - Sluiten van de overeenkomst
    - Vervroegde terugbetaling
    - Niet-uitvoering van de kredietovereenkomst
    - Toegang tot de activiteit van de kredietgevers en de kredietbemiddelaars
    - Controle en sancties

De VVD's en de PCP's bij een agent in een nevenfunctie moeten enkel een examen afleggen van de basiskennis van module 1 en 2, op voorwaarde dat de aangeboden kredieten uitsluitend bestemd zijn voor goederen of diensten die de agent zelf verkoopt. Een agent in nevenfunctie is een bemiddelaar inzake consumentenkrediet wiens hoofdactiviteit de verkoop is van goederen en diensten van niet-financiële aard (zoals een autoconcessiehouder) en die bij wijze van nevenactiviteit optreedt voor rekening van een of meer kredietgevers.

Module 3: Hypothecaire kredieten

Voor hypothecaire kredieten gaat het examen over volgende onderwerpen:

- De zekerheden
- De hypothecaire kredieten

    - Boek VII Wetboek economisch recht inzake hypothecaire kredieten
    - Zekerheden in het kader van hypothecaire kredietverstrekking
    - Precontractuele bescherming van de consument
    - Identificatie en controle identiteitsgegevens
    - Sluiten van de overeenkomst
    - Uitvoering van de overeenkomst
    - Fiscaliteit
    - Voorlopige koopacte

- Toegang tot de activiteit en sancties

    - Toegang tot de activiteit van de kredietgevers en de kredietbemiddelaars
    - Controle en sancties

Examenaanbod

U vindt hier het overzicht van de examens bij Febelfin Academy om te voldoen aan de FSMA beroepsvereisten.

U bent vrijgesteld van deze examens (3 modules) indien u hebt kunnen gebruik maken van het overgangsregime tot 30 april 2017.

Andere vragen in deze categorie

 1. Moet ik het examen kredietbemiddeling afleggen?
 2. Overgangsregime dat van toepassing was tot 30 april 2017, wie kon hiervan gebruik maken?
 3. Hoe kan ik mij bij Febelfin Academy inschrijven voor het examen?
 4. Hoe krijg ik toegang tot het oefen- en examenplatform en de handboeken?
 5. Wie moet ik contacteren indien ik nog geen toegang heb gekregen tot het oefen- en examenplatform (activatiemail)?
 6. Wat moet ik doen indien ik mijn token voor het examen niet heb ontvangen?
 7. Wat moet ik doen indien ik mijn paswoord niet meer ken?
 8. Hoe verloopt het examen?
 9. Wat kan ik doen indien ik niet kan deelnemen op de geplande datum?
 10. Waar vind ik mijn examencertificaat terug?
 11. Hoe schrijf ik mij in voor een herexamen?
 12. Waar kan ik het examen afleggen?
 13. Ken ik het examenreglement?
 14. Wat is de duur van de vereiste ervaring?
 15. Moet ik bijscholing volgen in kredieten?
 16. Welke opleidingen leveren mij uren op om de geregelde bijscholing te bewijzen?
 17. Hoe kan ik bijscholingspunten bekomen door het volgen van webinars?
 18. Is Febelfin Academy erkend als opleidingsverstrekker?
 19. Waar vind ik de gedragsregels en de FAQ inzake de kredietbemiddeling ?
 20. Hoe kan ik als kredietbemiddelaar toetreden tot een buitengerechtelijke regeling van consumentengeschillen?