Nieuws

Hoe creativiteit opleiding kan bevorderen

Geschreven door Febelfin Academy op donderdag 29 januari 2015

Arnoud Raskin van Streetwize was onze gastspreker op dinsdag 27/01/2015 ter gelegenheid van onze jaarlijkse nieuwjaarsreceptie. Hij kwam zijn creatie ‘Mobile Schools’ toelichten.

Kom te weten hoe hij ons geïnspireerd heeft.