De toekomst van Febelfin Academy kleurt hybride

Geschreven door Jan Laurijssen, Managing Consultant, SD Worx & Bart Cambré, Professor of HRM, Antwerp Management School,  op

De toekomst van Febelfin Academy kleurt hybride

De visie van (HR) beleidsmakers

Geheel in lijn met de digitalisering die de business transformeert, schatten beleidsmakers in dat “maximaal digitaal” ook in professionele opleidingen een must is. Leerinhouden moeten maximaal digitaal beschikbaar zijn, zodat de medewerkers kunnen leren waar en wanneer ze willen.

Er is een momentum voor Febelfin Academy om een e-learning aanbod – met focus op de financieel technische materies -   verder te ontwikkelen, die de grotere spelers op de markt kunnen inpluggen in de leertrajecten die zij aan hun medewerkers bieden.

Zijzelf kunnen dan instaan voor de interne opleiding op maat. Daarnaast is er een opportuniteit om een hybride aanbod te doen naar de middelgrote en kleinere spelers op de markt.

De visie van de klanten

Onze survey werd beantwoord door 2.990 klanten. “Dat is 17% van een aanzienlijk grote groep en laat ons dus ook toe degelijke conclusies te trekken en aanbevelingen te doen”, merkt Prof. B. Cambré van Antwerp Management School op. 

Febelfin Academy klanten uitten hun grote waardering voor de expertise van de lesgever, de variëteit in het aanbod en de snelheid waarmee de kennis up-to-date wordt gehouden.

Verder vindt de overgrote meerderheid dat opleidingen en examens op het vlak van bemiddeling (bank,- verzekerings- en kredietbemiddeling) en compliance ook in de toekomst tot de kernopdracht van het opleidingsinstituut zouden moeten behoren. 

We bevroegen klanten ook naar hun voorkeuren inzake opleiding: “Hoe, waar, wanneer … verkiest u te leren?” Algemeen vonden we geen uitgesproken voorkeur voor online of klassikaal leren terug. Het is duidelijk dat de perceptie nog heel uiteenlopend is in de manier van leren. Bepaalde doelgroepen hebben een uitgesproken voorkeur voor online daar waar andere het klassikale blijven ondersteunen in al zijn mogelijke leervormen (blended, coaching,..).
“Dat staat enigszins in contrast met oude voorspellingen dat we in 2017 met zijn allen enkel nog online zouden (willen) leren”, zegt Jan Laurijssen, consultant voor SD Worx.

“De bevindingen van de bevraging sporen wel helemaal met recent onderzoek door Prof. F. Dochy van de KU Leuven naar high-impact learning, waarin hybride leren een belangrijke component is.
Digitalisering in leren speelt dus wel degelijk een rol, maar vooral in de mogelijkheden die het biedt om leren te gaan personaliseren in hybride leertrajecten en zo tegemoet te komen aan de verschillende leervoorkeuren van professionals”, aldus Laurijssen.

Besluit

Uit het onderzoek blijkt dat leertrajecten meer en meer zullen moeten bestaan uit een combinatie van online leermodules, zelfstudiemateriaal en klassikale leermomenten in Brussel of op locatie. Uiteraard komen daar ook evaluaties of examens aan te pas.

De toekomst van de Febelfin Academy opleidingen is resoluut hybride!

Raadpleeg hier de recap van de resultaten van de enquête.