Febelfin Academy in 2016: Onze 9 highlights

Geschreven door Ann Vanlommel, Managing Director Febelfin Academy,  op

Febelfin Academy in 2016: Onze 9 highlights

Learning, key for evolution’, de missie van Febelfin Academy sinds haar oprichting in 2006. Inderdaad, we gaan dit jaar een nieuw decennium in en blazen 10 kaarsjes uit!

Febelfin Academy is dan ook trots dat zij in deze 10 jaar heeft kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van de medewerkers van de financiële sector, een sector die heel wat veranderingen heeft ondergaan in dit laatste decennium en die nu voor de uitdaging staat een duurzaam business model te blijven garanderen voor haar klanten en werknemers.

Geen eenvoudige opdracht want onze wereld verandert. Digitalisering, diverse innovatieve toepassingen die totaal andere competenties vergen, nieuwe organisatiestructuren… Werkgevers moeten permanent oog hebben voor de opleidingsbehoeften van medewerkers en daarop kunnen inspelen met een aanbod dat hun medewerkers, hun menselijk kapitaal, voldoende competent houdt. De werknemer moet zelf ook initiatief nemen om zijn/haar inzetbaarheid op de werkvloer op peil te houden, en investeren in zijn/haar loopbaan.

Daarnaast zullen de prudentiële toezichthouders verder blijven focussen op een wettelijk toezichtkader met duidelijke gedragscodes en kennisvereisten voor onze medewerkers. Dit vergt een belangrijke investering van de sector.

U kan op ons, Febelfin Academy, rekenen om u in het volgende decennium hierbij actief te begeleiden met een continue ontwikkeling van duurzame leeroplossingen. De toekomst laat zich niet voorspellen en het is onduidelijk welke richting we zullen uitgaan. Verdwijnt de classroom en trekken we volop de kaart van nieuwe digitale leervormen? Verschillende studies leveren geen sluitend antwoord op maar duidelijk is wel dat innovatie en traditie succesvol naast elkaar kunnen blijven voortbestaan. Dit is dan ook het pad dat we verder zullen bewandelen om u een leeroplossing ‘op maat’ te kunnen blijven garanderen.

Febelfin Academy wenst u, haar leden, klanten, bestuurders en medewerkers, uitdrukkelijk te bedanken voor de constructieve en leerrijke relatie in dit voorbije decennium en kijkt uit naar een verrijkende samenwerking in 2017.

U kunt de infografiek hier bekijken.

Om meer informatie te bekomen over de topics klikt u door op de verschillende cijfers.

Ann Vanlommel, Managing director Febelfin Academy