Febelfin Academy is klaar voor de toekomst

Geschreven door Ann Vanlommel, Managing Director Febelfin Academy,  op

Febelfin Academy is klaar voor de toekomst

Dit voorjaar vierde Febelfin Academy haar tiende verjaardag. Een unieke gelegenheid om even terug te blikken op het verleden maar vooral om vooruit te kijken en klaar te staan bij wat de toekomst brengt.

We kennen immers heel wat uitdagingen in onze sector. De digitalisering vraagt om ontwikkeling van nieuwe competenties en levenslang leren is een vereiste om een mooie loopbaan te verzekeren. Investeren in leren is dus meer dan ooit belangrijk.

De resultaten en het besluit van de bevraging van zowel HR-beleidsmakers als onze deelnemers, geven weer dat er geen éénduidige oplossing is. 

Hoe we willen leren wordt bepaald door een reeks van factoren en Febelfin Academy heeft hier als opdracht een hybride antwoord op te bieden.

Onze uitdaging

Onze grootste uitdaging ligt in het snel kunnen aanbieden – onder verschillende leervormen – van actuele en relevante materie.  Hierover zijn alle bevraagden het unaniem eens. In een steeds sneller veranderende wereld, is up-to-date blijven met de nieuwe wetgeving, processen en procedures een must. 

We merken op dat vandaag lerende organisaties elk op zich deze taak opnemen en individuele oplossingen op maat van hun organisatie uitwerken. Dit vraagt een belangrijke financiële investering en vaak zijn de resources voor de ontwikkeling hiervoor beperkt.

Co-creatie

Vanuit de gesprekken met de beleidsmakers, bemerken we hier een verandering van mindset. Waar voordien elke lerende organisatie nog volledig zelf haar ‘generieke’ leeroplossingen ontwikkelde, wordt nu het belang en de noodzaak van co-creatie, als een belangrijke opportuniteit gezien. 

Co-creatie biedt kansen om de waardeketen voor iedere lerende organisatie te verbeteren en meer toegevoegde waarde te leveren, zowel op financieel als kwalitatief vlak.

Door samen te werken, realiseren we immers niet alleen schaalvergroting maar wisselen we ook vakkennis uit en delen we nieuwe inzichten.

Zo kunnen resultaten worden behaald die de verwachtingen overstijgen.

Rol voor Febelfin Academy

Hybride leeroplossingen, in co-creatie ontwikkeld, dat is duidelijk onze opdracht voor het volgende decennium. 

Wij staan klaar om dit samen met u te realiseren, en dit met een breed pallet aan leervormen: van generieke digitale learning nuggets tot een volledige learning journey op maat. 

We zijn ervan overtuigd met deze aanpak onze missie ‘learning, key for evolution’, te blijven waarmaken.