Kan het spaarboekje onttroond worden door alternatieve beleggingsvormen dankzij meer financiële kennis?

Geschreven door Roger Constandt, Expert in Life Insurance,  op

Kan het spaarboekje onttroond worden door alternatieve beleggingsvormen dankzij meer financiële kennis?

Van 27 tot 31 maart gaat de 3de editie door van de European Money Week. De Europese bankfederatie (EBF) en haar leden bundelen opnieuw de krachten om het publiek bewustzijn rond financiële geletterdheid te verhogen. Dit jaar staat in teken van sparen & de consument.

Het spaarboekje is momenteel nog enorm populair bij de bevolking omdat het weinig risicovol is. Voor veel mensen is dit doorslaggevender dan rentewinst.
Aandelen of andere beleggingen komen weinig ter sprake omdat de meesten vooral wantrouwen koesteren ten aanzien van alternatieve beleggingsmanieren. Bepaalde stereotypes leven voort, waardoor er niet met een open geest naar geldzaken wordt gekeken met als gevolg dat de economische groei zo goed als stilgevallen is.

Kennis over geldzaken is hierbij essentieel. Febelfin Academy pleit dan ook voor meer financiële educatie. De rol van onze Academy ligt in het opleiden van financiële adviesverleners & beleggers opdat zij op hun beurt hun klanten zo goed mogelijk kunnen informeren over welke alternatieven er voor het spaarboekje zijn, welke risico’s aandelen met zich meebrengen, hoe obligaties werken, wat fondsen zijn. Niet met de bedoeling om mensen aan te sporen om te gaan beleggen, wel om hen meer financieel bewust te maken.
Hoe beter geïnformeerd, hoe beter men voor zichzelf de juiste financiële keuzes kan maken, wat van maatschappelijk belang is.

Roger Constandt, docent verzekeringen, ziet een Tak 21 of Tak 26 levensverzekering als mogelijke alternatieven voor een spaarrekening of een kasbon.

Bij Tak 21 geniet men van een gewaarborgde rentevoet op de uitgevoerde storting. Vaak is de rentevoet gegarandeerd voor opeenvolgende periodes van maximum 8 jaar. Daarnaast is winstdeling mogelijk. Naast het rendementsaspect kan een Tak 21 levensverzekering ook gebruikt worden als voorzorginstrument. Dit betekent dat men een aanvullende uitkering kan voorzien bij overlijden, ziekte of ongeval.

Tak 21 kan dankzij zijn begunstigingsclausule gebruikt worden als instrument voor successieplanning. De uitkering bij overlijden van een Tak 21 verzekering wordt niet geblokkeerd en zal onmiddellijk uitgekeerd worden aan de begunstigde.

Bij een Tak 21 beleggingsverzekering zonder belastingvermindering is er ook geen roerende voorheffing verschuldigd indien de looptijd van de overeenkomst langer is dan 8 jaar. Tak 21 geniet net zoals zijn bankequivalent (kasbon, staatsbon, spaarrekening) van een staatsgarantie van maximum 100 000 euro per verzekeraar of bank en per klant.

Tak 26 is een zuivere kapitalisatieverrichting met een vooraf vastgelegde termijn en zonder toevallige gebeurtenis. Het basisprincipe van een Tak 26 contract is heel eenvoudig: de premies die de onderschrijver stort worden gekapitaliseerd tegen een gewaarborgde rentevoet (+ winstdeling) gedurende een vastgestelde looptijd. Op het einde van het contract worden kapitaal en rendement uitgekeerd aan de onderschrijver. Deze specifieke kenmerken maakt een Tak 26 vergelijkbaar met een kapitalisatiebon bij de bank.

Conclusie: Een levensverzekering is een interessant alternatief voor het spaarboekje.

Geïnteresseerd en wil u meer te weten komen? Roger Constandt geeft u graag meer duiding vanaf 27 april tijdens het opleidingstraject over levensverzekeringen.