Kleurrijk "Insights" in uzelf, anderen en uw team

Geschreven door Martine De Prijcker - Trainer & Coach - HoriZon  op

Kleurrijk "Insights" in uzelf, anderen en uw team

Merkt u soms ook dat u anders reageert op een bepaalde situatie dan uw collega? Dat u bijvoorbeeld graag voldoende tijd hebt om na te denken alvorens uw eigen mening of advies te formuleren daar waar uw collega in feite de neiging heeft luidop na te denken. Of dat u zich mateloos kan ergeren aan de grote chaos op het bureau of aan het gebrekkig (digitaal) klassement van uw baas, daar waar u mooi systematisch waakt over het aanleggen van mapjes en (sub)folders en een clean desk. Of dat één bepaalde klant nood heeft aan heel veel details daar waar een andere klant zich tevreden stelt met de grote lijnen en precies al die details niet wenst.

Dit alles heeft te maken met het feit dat iedere persoon uniek is. Elkeen van ons heeft verschillende stijlen, behoeften en verwachtingen. Deze verschillen vormen eigenlijk een grote kracht.

Reeds in de Griekse Oudheid heeft de arts en filosoof Hippocrates vastgesteld dat veel mensen vergelijkbare karaktereigenschappen met elkaar gemeen hadden. Hij stelde vast dat de ene groep zich volgens bepaalde vaste gedragspatronen gedroeg, terwijl andere groepen compleet andere soorten vaste gedragspatronen hadden. Volgens Hippocrates was het mogelijk om vast te stellen tot welke groep een persoon behoorde en op grond daarvan diens reactie te voorspellen. Ondertussen zijn deze inzichten verder geëvolueerd onder andere dankzij de Zwitserse psycholoog Carl Jung maar veel persoonlijkheidstyperingen zijn nog steeds getypeerd op de 4 temperamenten van Hippocrates.

Het Insights-model is zo’n afgeleide die u helpt om volgende inzichten en competenties te verwerven:

Inzicht in mezelf

Het verkrijgen van inzicht in mezelf. Hoe kom ik op mijn collega’s en op anderen over? Hoe kan ik mijn sterke en zwakke punten onderkennen en op welke vlakken kan ik mij nog ontwikkelen?

Inzicht in anderen

Het herkennen van de gedragsstijlen van anderen en de waarde ervan inzien. Hoe kan ik leren om effectief op de behoeften van anderen in te spelen?

Afstemmen en verbinding maken

Voldoen aan de behoeften van anderen door hun persoonlijke behoeften beter te begrijpen en daarop in te spelen. Hoe leer ik mijn gedrag zodanig af te stemmen op anderen dat ik op een krachtige manier contact met die ander kan maken?

Bruikbare interpersoonlijke strategieën en communicatiestijlen ontwikkelen

Het onderzoeken van effectieve strategieën in de omgang met mensen of collega’s die anders of zelfs ‘moeilijk’ zijn en inzien welke voordelen er verbonden zijn aan een samenwerking- en teambenadering.

Wenst u zichzelf en ook uw collega’s, uw leidinggevenden, uw medewerkers, … te (her)ontdekken op een kleurrijke manier? Kom dan zeker naar onze interactieve opleiding.

U krijgt er praktische inzichten (“Insights") en tips die uw professionele relaties een extra kleurrijke boost bezorgen!