Nieuwe uitdagingen voor risk management

Geschreven door Tamar Joulia-Paris, expert in risk management and co-founder of CreditUtility,  op

Nieuwe uitdagingen voor risk management

Hoewel het nog niet voltooid is, werd reeds indrukwekkende vooruitgang geboekt in het hervormingsprogramma dat werd opgestart na de wereldwijde financiële crisis van 2007-2008: banken zijn solider, liquider en transparanter, het tegenpartijrisico op afgeleide producten is lager, de financiële en gedragsrisico’s die aan de basis lagen van de crisis, worden veel beter gecontroleerd.

Het toezicht op het banksysteem verbeterde zowel op macro- als microvoorzichtigheidsniveaus. Het laatste Global Financial Stability Report van het IMF (april 2017) bevestigt dat de financiële stabiliteit verder verbetert.

Tegelijk is het een feit dat de voorbije tien jaar het risicolandschap in het banksysteem en de economie ingrijpend veranderde.

Ten eerste omdat financiële bemiddeling structureel verandert als gevolg van de “low-for-long” renteomgeving en de technologische veranderingen. Banken maken geen winst meer uit rentevoeten, productcomplexiteit of marktvolatiliteit, maar uit technologie en een analytische benadering in hun contacten met de klant en hun operaties.

Het risico op cyberaanvallen en datafraude is toegenomen tot een systemisch niveau in de economie als geheel naarmate de digitale omwenteling onze levensstijl thuis en op kantoor veranderde. Artificiële intelligentie en robotica bieden enorme efficiëntievoordelen, maar kunnen ook negatieve sociale effecten hebben. Er is nood aan een beter beheer.

Ten tweede omdat de belangrijkste wereldwijde risico’s niet langer financieel zijn. Systemische financiële insolventie stond qua mogelijke impact tot 2013 bovenaan bij de 5 wereldwijde risico’s (Wereld Economisch Forum), maar werd vervangen door ecologische risico’s, sociale instabiliteitsrisico’s en geopolitieke risico’s.

Inkomensongelijkheid is een cruciale trend voor 2017 en ecologische risico’s behoren tot de meest pertinente risico’s met de grootste impact.

Bijgevolg worden de grondbeginselen van kredietrisicoanalyse volledig herbekeken voor een beter inzicht in de gevoeligheid van kredietnemers voor technologische, geopolitieke, sociale en ecologische risico’s.

Na de verwerking van een onophoudelijke stroom van nieuwe reglementeringen, zijn de belangrijkste uitdagingen voor risicobeheer nu het digitaliseren van de operaties en het helpen van bedrijven in het beheer van opkomende financiële en niet-financiële risico’s.

De cursus “Nieuwe uitdagingen in financieel risicobeheer” gaat over de laatste ontwikkelingen en nieuwe uitdagingen in risicobeheer van financiële instellingen en is bedoeld om deelnemers de meest recente inzichten aan te reiken in:

  • Veranderingen in businessmodellen als gevolg van hervormingen van de regelgeving en digitalisering,
  • Enterprise Risk Management (ERM): financiële, niet-financiële en opkomende nieuwe risicotypes,
  • Risicobereidheid: link met de strategie en vertaling in dagelijkse beleidsbeslissingen, en
  • Balansoptimalisering en planning: dynamiek tussen financieel beheer, zakelijk beheer en ERM.