PSD2 en de financiële sector: maak vandaag het verschil in het betaallandschap van morgen

Geschreven door Anne Demelenne - Senior Officer Payment Systems - Febelfin  op

PSD2 en de financiële sector: maak vandaag het verschil in het betaallandschap van morgen

Als we de Payment Services Directive 2 (PSD2) in één woord zouden moeten samenvatten, dan is het "uitdaging".

De eerste Richtlijn Betalingsdiensten van 2009 legde een geharmoniseerd kader vast voor de eengemaakte zone voor betalingen in euro of Single Euro Payments Area (SEPA). Europese burgers en bedrijven kunnen zo hun betalingen binnen de Europese Economische Ruimte volgens dezelfde regels, rechten en plichten uitvoeren en ze genieten een gelijksoortige bescherming voor hun binnenlandse en grensoverschrijdende transacties.

De PSD2 gaat verder en wil een geharmoniseerd juridisch kader creëren voor de duizelingwekkend snelle evoluties die nieuwe technologieën met zich meebrengen. De richtlijn is bedoeld om de markt open te stellen voor nieuwe actoren, om concurrentie te bevorderen en om technologische innovatie en de opkomst van nieuwe diensten te stimuleren.

Een uitdaging van formaat voor de betrokken actoren!

De nieuwe actoren zullen zich aan de nieuwe regels moeten aanpassen

De Third Party Providers (TPP), die vandaag niet gereguleerd zijn, zullen om hun betalingsinitiatie- of informatiediensten voor de rekeningen aan te bieden, een door een bevoegde autoriteit afgeleverde erkenning moeten verkrijgen. Daarnaast zullen ze onderworpen worden aan toezicht, net als alle andere betaaldienstverstrekkers.

Ze zullen zich ook moeten houden aan de regels die uitgevaardigd zijn door de Europese Bankautoriteit (European Banking Authority of EBA), in het bijzonder inzake veiligheid en Strong Customer Authentication.

Voor de banken zal de concurrentie scherp zijn, maar er zullen zich ook nieuwe opportuniteiten aandienen

De banken zullen, onder voorbehoud van instemming van de klanten, de pertinente gegevens over de rekeningen van de klanten moeten overmaken aan de TPP’s. Zo kunnen deze de door verschillende banken bijgehouden informatie verzamelen. De banken zullen ook betalingsinitiatiediensten moeten leveren.

In dit bijzonder concurrerende landschap zal elke bank haar diensten en businessmodellen moeten herbekijken om eventuele opportuniteiten te zoeken, bijvoorbeeld door het zelf aanbieden van samenvoegingsdiensten voor rekeningen.

Voor de gebruikers: de uitdaging van de veiligheid

Gebruikers krijgen toegang tot een steeds uitgebreider dienstenaanbod, maar ze zullen ook aandachtig moeten zijn voor de veiligheid van hun persoonlijke gegevens en ze zullen de toegang die ze aan TPP’s geven zorgvuldig moeten beheren.

2018, het jaar waarin de PSD2 van kracht wordt, zal dus ongetwijfeld een zeer druk en boeiend jaar worden. De PSD2 biedt opportuniteiten voor zowel traditionele actoren als nieuwe actoren; aan iedereen om zijn kansen te grijpen!

Hoe deze wetgeving het bankenlandschap definitief hervormt? Dat ontdekt u in twee nieuwe opleidingen. De ene handelt over het juridisch aspect, de andere gaat dieper in op het commerciële aspect.

Maak alvast kennis met onze opleidingen:

Getting ready to implement PSD2 in 2018 - NEW

PSD2 and the open banking architecture: Preparing for the challenges - NEW