1. Home › 
 2. › 
 3. Alle aspecten van bankboekhouden

Mei 2021: Schrijf je in voor ons coronaproof aanbod!

Geen twijfel mogelijk, dit academiejaar is anders. Maar jouw professionele ontwikkeling is verzekerd: onze voorjaarskalender is online via onze website en ons leerplatform. Examens in bank, verzekeringen en kredieten blijven doorgaan in onze lokalen, met respect voor alle veiligheidsmaatregelen. Al de opleidingen georganiseerd door en bij ons vinden digitaal plaats. Indien jouw FA opleiding of examen georganiseerd wordt door jouw werkgever, gelieve contact op te nemen met jouw opleidingsverantwoordelijke om na te gaan hoe deze plaatsvindt. Laten we samen veilig blijven leren! Alvast bedankt om onze richtlijnen na te leven en tot binnenkort!
Meer info hier

Alle aspecten van bankboekhouden

Ik schrijf in op de interesselijst


Na het voltooien van deze opleiding kunt u de boekhoudtaken binnen een bank perfect uitvoeren. De principes van de boekhouding worden toegepast op de taken waarmee een bank dagdagelijks in aanraking komt. Vervolgens worden ook een aantal boekhoudprincipes eigen aan de bank geïllustreerd.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

Niveau Advanced
Type opleiding Klassikaal

Totale prijs *

Leden: € 2.290
Niet-leden: € 3.600
Partner BZB: € 2.290
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

* Heb je recht op subsidies?
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Punten

 • Bank: 12 p/u

Geregelde bijscholing

Examen/Bijscholing 600.013

Geef ons jouw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor je niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij jou een nieuwe datum voor. Jouw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.

Ik schrijf in op de interesselijst

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

 • Alle werknemers die in hun functie de regels van bankboekhouding of de voor hun ‘product’ specifieke voorschriften moeten begrijpen en/of toepassen;
 • Werknemers die naast een klassieke boekhoudopleiding ook een gespecialiseerde opleiding in bancaire boekhouding willen volgen;
 • Bankrevisoren en hun medewerkers.

Vereiste voorkennis

Advanced level: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de "basic level" opleidingen (uitdieping).

Extra voorkennis vereist:

Basiskennis boekhouden.

Indien u geen of weinig ervaring heeft met bankboekhouden kan volgende opleiding een goede voorbereiding zijn: Initiatie bankboekhouden.

Programma

Inhoud

Opleidingsdag 1

 • Organisatie: Wettelijk kader
  • Europese richtlijnen, vertaald in de nationale wetgevingen
  • De gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen
  • Het gemeen boekhoudrecht voor zover van toepassing op kredietinstellingen
  • Het prudentieel banktoezicht
 • Organisatie: Boekhoudinformatiesystemen
  • De boekhoudvoorbereiding
  • De boekhoudregistratie en -classificatie
  • De extra boekhoudkundige gegevens
  • Het boekhoudsysteem van een instelling met verscheidene zetels
  • Het boekhoudorganigram
  • De organisatie en controle op de wisselmarktverrichtingen

Opleidingsdag 2

 • Kredieten: Basisbegrippen en topics
  • De jaarrekening, boeking en rapportering van: ?
   • Uitbetalingskredieten aan cliënteel en aan de kredietinstellingen ?
   • De consortiale kredieten
  • Het beschermingskader van de kredieten, met name betekende kredietlijnen en waarborgen
  • De verwerking van de kredieten in het ruimer kader van het prudentieel toezicht

Opleidingsdag 3

 • Probleemrisico's: Basisbegrippen en topics + oefening
  • De boekhoudkundige verwerking en rapportering van de probleemrisico's vanuit het oogpunt van:
   • waardering (jaarrekening)
   • boeking en rapportering van: ?
    • probleemrisico's?
    • onzeker verloop ?
    • oninbare en dubieuze debiteuren ?
    • rechtstreekse afboekingen
   • de fiscale regels voor waardeverminderingen en voorzieningen

Opleidingsdag 4

 • Inleiding tot de IFRS
  • Inleiding tot de IFRS en algemene benadering
  • De financiële instrumenten (IAS 32, IAS 36, IFRS 7, IFRS 9, IAS 17, IAS 18):
   • kredieten
   • specifieke waardeverminderingen ("impairment")
   • huurcontracten (waaronder huurfinancieringsovereenkomsten)
   • effecten
   • derivaten (tradinginstrumenten en indekkingsverrichtingen)

Opleidingsdag 5

 • De effectenportefeuille
  • De kenmerken van alle door het K.B. van 23 september 1992 voorziene portefeuilles: ?
   • de te plaatsen en te realiseren portefeuilles
   • de beleggingsportefeuille ?
   • het financieel vastliggend
  • De verrichtingen die een onrechtstreeks verband hebben met de effectenportefeuille: ?
   • de cessie-retrocessie verrichtingen
   • de (ont)leningen van effecten?
   • de eigen aandelen
 • De deviezenverrichtingen
  • De verschillende soorten deviezen
  • De thesaurieverrichtingen in deviezen vs. wisselverrichtingen
  • De waardering van deviezenverrichtingen (positie- en inventarisatiemethodes)
  • De contantwisselverrichtingen
  • De termijnwisselverrichtingen
  • De swaps

Opleidingsdag 6

 • De afgeleide financiële instrumenten:
  • Handelsverrichtingen en indekkingsverrichtingen
  • De herwaardering van de afgeleide financiële instrumenten naargelang de portefeuille waartoe ze behoren
  • De boekhoudkundige vertaling van de kenmerken eigen aan de meest voorkomende derivaten (futures, FRA, opties, swaps, kredietderivaten...)
 • Dienstverlening en posten buiten balanstelling
  • Dienstverlening ten behoeve van het cliënteel: ?
   • overdracht van fondsen
   • safeverhuur?
   • aan- en verkoop van effecten?
   • deviezen en andere financiële instrumenten
  • De analyse van alle posten buiten balanstelling

Opleidingsdag 7 (halve dag)

 • Overkoepelende oefening + test (1 sessie)

Voorbereiding deelnemers:

De deelnemers worden verzocht een rekenmachine mee te brengen.

Opbouw opleiding:

De pedagogische aanpak is zeer pragmatisch: het aanleren van de concepten wordt onmiddellijk met oefeningen geïllustreerd. Daartoe worden de groepen bewust beperkt gehouden.

Praktische informatie

Duurtijd: 6 volledige dagen en 1 halve dag opleiding

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag) - de 7e halve dag van 9u tot 12u30

Plaats: Febelfin Academy, Phoenix gebouw - Koning Albert II-laan 19 1210 Brussel

Punten: 12u bijscholingspunten bank

Methodologie

Type opleiding: Classroom

Tijdens onze theoretische opleidingen bieden we een combinatie aan van theorie en oefeningen. De cases, voorbeelden en oefeningen worden uit de dagelijkse praktijk gehaald of worden door uzelf aangebracht en vervolgens opgelost onder begeleiding van de trainer.

Opleidingsmateriaal: Powerpoint presentatie

De opleiding betreft de technische kennis m.b.t. de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.

Docenten

Frieda Andries
Bookkeeping & reporting