1. Home › 
 2. › 
 3. Analyse van de jaarrekening - E-learning

Mei 2021: Schrijf je in voor ons coronaproof aanbod!

Geen twijfel mogelijk, dit academiejaar is anders. Maar jouw professionele ontwikkeling is verzekerd: onze voorjaarskalender is online via onze website en ons leerplatform. Examens in bank, verzekeringen en kredieten blijven doorgaan in onze lokalen, met respect voor alle veiligheidsmaatregelen. Al de opleidingen georganiseerd door en bij ons vinden digitaal plaats. Indien jouw FA opleiding of examen georganiseerd wordt door jouw werkgever, gelieve contact op te nemen met jouw opleidingsverantwoordelijke om na te gaan hoe deze plaatsvindt. Laten we samen veilig blijven leren! Alvast bedankt om onze richtlijnen na te leven en tot binnenkort!
Meer info hier

Analyse van de jaarrekening - E-learning

Ik schrijf mij in


Deze e-learning laat u toe om aan de slag te gaan met de jaarrekening van ondernemingen. Aan de hand van 4 scenario’s gebaseerd op de professionele activiteit van bankmedewerkers leert u de jaarrekening begrijpen, analyseren en interpreteren. De e-learning geeft u eveneens de nodige theoretische background om op continue manier uw kennis op te frissen of specifieke items te raadplegen. 

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

Categorie Kredieten
Niveau Basic
Type opleiding Online

Totale prijs *

Leden: € 280
Niet-leden: € 320
Partner BZB: € 280
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

* Heb je recht op subsidies?
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Punten

 • Bank: 2 p/u

Geregelde bijscholing

Examen/Bijscholing 600.013

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

 • Alle medewerkers die regelmatig te maken krijgen met ondernemingen en zaakvoerders van ondernemingen;
 • Alle medewerkers die in aanraking komen met commerciële kredieten.

Vereiste voorkennis

Basis level: onderricht vooral theoretische concepten om zo een algemeen overzicht bij te brengen (initiatie).

Programma

Inhoud

De e-learning is opgebouwd uit 4 interactieve scenario's voor bankmedewerkers. In de eerste drie scenario's komen alle aspecten van de jaarrekening aan bod. Scenario 4 helpt u om de aangeleerde vaardigheden verder in te oefenen.

Volgende onderwerpen komen aan bod:

Scenario 1: Inleiding en structuur van de jaarrekening

 • Waarom analyse van de jaarrekening van een onderneming?
 • Twee schema's van de jaarrekening: volledig <=> verkort
 • Beschikbare info in de jaarrekening:
  • Identiteit: naam, rechtsvorm, adres, ondernemingsnummer, periode van de neergelegde boekjaren, lijst van de zaakvoerders / bestuurders
  • Balans: actief en passief
  • Resultatenrekening
  • Toelichting
 • Cijfers goed analyseren kan enkel binnen hun context: te interpreteren in functie van de activiteit / sector van het bedrijf

Scenario 2: Balans

 • Wat zijn activa en passiva?
 • Activa
  • Vaste activa
  • Vlottende activa
 • Passiva
  • Eigen vermogen
  • Voorzieningen en uitgestelde belastingen
  • Schulden

Scenario 3: Resultatenrekening en toelichting

Resultatenrekening

 • geeft weer wat er gedurende een volledig boekjaar gebeurd is:
  • bedrijfsopbrengsten en –kosten
  • financiële opbrengsten en kosten
  • belastingen
  • netto resultaat
  • bestemming van het resultaat

Toelichting

 • Structuur:
  • inhoud (met verschil tussen volledig en verkort schema)
  • hoe lezen en interpreteren?

Scenario 4: Analyse van de jaarrekening via ratio’s

 • Ratio's:
  • solvabiliteit
  • liquiditeit
  • rendabiliteit
 • Combinatie van de drie analyses:
  • conclusie op basis van de drie ratio's solvabiliteit / liquiditeit / rendabiliteit gecombineerd
  • is dit een onderneming die kredietwaardig is?
  • wat zijn de eventuele aandachtspunten?
  • waar moet desgevallend dieper op ingegaan worden?

Informatie inschrijving:

 • U schrijft zich in voor deze E-learning via de knop ‘ik schrijf mij in’.
 • In de laatste stap van het inschrijvingsformulier kunt u kiezen om online te betalen of per overschrijving. Nadat u een bevestiging van deze inschrijving ontvangen heeft, sturen wij u per mail een factuur op.
 • Na betaling keuren wij uw inschrijving goed en ontvangt u een mail met uw activatielink tot de E-learning.

Praktische Informatie

Duurtijd: 3u

Methodologie

Type opleiding:

 • E-learning: U kunt deze opleiding via e-learning volgen door gebruik te maken van een online leerplatform.

Opleidingsmateriaal:

 • E-learning