1. Home › 
  2. › 
  3. Bijscholing - De wet betreffende de verzekeringen: de toolbox van de perfecte consument - Afstandsstudie

Lancering van onze najaarsactiviteiten aangepast aan de Covid-19 situatie

Onze examens gaan tot eind september door in de Aarlenstraat 80 1040 Brussel. Al onze andere klassikale activiteiten vinden plaats op onze nieuwe locatie in het Phoenix gebouw op de Koning Albert II-laan 19. Onze nieuwe najaarskalender is beschikbaar via onze website en ons leerplatform. Afhankelijk van het onderwerp zal de opleiding klassikaal of digitaal doorgaan. Een nieuwe inschrijving? Bovenaan de opleidingsfiche staat aangegeven of de opleiding klassikaal of digitaal zal doorgaan. Bent u reeds ingeschreven en wilt u te weten komen of uw opleiding klassikaal of digitaal doorgaat? Dan logt u in op het leerplatform en raadpleegt u "Mijn Planning". Laten we samen veilig leren in de 1,5 meter context. Alvast bedankt om volgende richtlijnen na te leven en tot binnenkort!
Meer info hier

Bijscholing - De wet betreffende de verzekeringen: de toolbox van de perfecte consument - Afstandsstudie

Ik schrijf mij in


Aan de hand van deel 4 van de wet betreffende de verzekeringen, zullen de deelnemers kunnen bepalen wie door de wet wordt beschermd en hoe. Zij zullen de verzekeringsconsumenten beter kunnen adviseren wanneer de wet niet wordt nagekomen.

De opleiding heeft als doelstelling om:

Ter afsluiting van de studie en na het afleggen van een succesvolle online test, kunt u een bijscholingscertificaat behalen.

VOLLEDIGE BIJSCHOLING VIA AFSTANDSONDERWIJS, INCLUSIEF TEST

Categorie Verzekeringen
Niveau Advanced
Type opleiding Online

Totale prijs *

Leden: € 140
Niet-leden: € 175
Partner BZB: € 140
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

* Heeft u recht op subsidies?
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Punten

  • Verzekeringen: 7 p/u

Opleiding met examen

Geregelde bijscholing

Examen/Bijscholing 700.010

Doelgroep

Verzekeringstussenpersonen, verantwoordelijken voor de distributie en personen in contact met het publiek, ongeacht de verzekeringstakken die zij aanbieden.

Programma

Inhoud

  • De kenmerken van de wet: beschermt de consumenten, van dwingend aard en van algemeen belang
  • Deel 4 van de wet: gebruiksaanwijzing
  • De door de wetgeving beschermde verzekeringsconsumenten
  • De algemene regels die de verzekeringsconsumenten beschermen, van toepassing op alle verzekeringsovereenkomsten
  • De beschermingsregels die eigen zijn aan bepaalde soorten verzekeringsovereenkomsten
  • Wordt de verzekerde consument beschermt indien hij zijn verplichtingen niet nakomt, in bijzonder bij schadegeval?
  • Welke procedure wordt best gevolgd indien de verzekeraar de rechten van de consument niet eerbiedigt?

Opbouw opleiding:

Afstandsonderwijs: voorstudie van een handboek over de behandelde onderwerpen. De tijd van de voorstudie wordt geschat op een minimum van 7 uren om de volledige stof voldoende te beheersen en te slagen in een test. Het slagen in de test is onontbeerlijk om het afstandsonderwijs te bewijzen en recht te hebben op de punten voor de opleiding op afstand.

Informatie online test:

Deze online test is beschikbaar op ons digitaal leerplatform. De test is beschikbaar wanneer u de syllabus aanduidt als geopend. Wij raden u aan om deze af te leggen wanneer u er zeker van bent dat u de behandelde leerstof voldoende beheerst om te slagen voor de test.

De test bestaat uit 10 meerkeuzevragen. U heeft 2 pogingen en 20 minuten de tijd om de test succesvol af te leggen. Voor een geslaagde test moet u minstens 60% behalen.

Het slagen van de test geeft u recht op bijscholingspunten in verhouding met het aantal te leren pagina’s: maximum 1,5 punten per 10 bladzijden.

Als u niet geslaagd bent (minder dan 60%), hebt u extra kennis verworven, maar heeft u geen recht op bijscholingspunten. Neem dus de tijd die u nodig hebt.

Punten: 7 punten voor 7 uur zelfstudie in verzekeringsbemiddeling, bewezen door te slagen in een test.

Praktische informatie

Duurtijd: E-learning + online test van max. 20 minuten

Methodologie

Vorm: E-learning

Opleidingsmateriaal: Syllabus

Verzekeringen: Vereiste beroepskennis bedoeld door artikelen 12 tot 15 van het K.B van 18 juni 2019

Welke zijn de nieuwe kennis- en bijscholingsvereisten in het kader van IDD?