1. Home › 
  2. › 
  3. Bijscholing - Een algemeen overzicht van de verzekeringswetgeving - Afstandsstudie

Bijscholing - Een algemeen overzicht van de verzekeringswetgeving - Afstandsstudie

Verwijderen Favoriet Opslaan

Doelstelling van deze bijscholing is de wetgevingen die van toepassing zijn op de verzekeringsovereenkomsten en verzekeringstussenpersonen te herhalen en te verdiepen.

Ter afsluiting van de studie en na het afleggen van een succesvolle online test kunt u een bijscholingscertificaat behalen.

VOLLEDIGE BIJSCHOLING VIA AFSTANDSONDERWIJS, INCLUSIEF TEST

Categorie Verzekeringen
Niveau Advanced
Type opleiding E-learning

Totale prijs *
Leden: € 140
Niet-leden: € 175
Partner BZB: € 140
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

* Heeft u recht op subsidies?
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Punten

  • Verzekeringen: 14 p/u

Geregelde bijscholing

Examen/Bijscholing 700.010

Doelgroep

Deze bijscholing is bestemd voor:

Vereiste voorkennis

Om de opleiding beter te kunnen volgen in klassikaal onderwijs en om te slagen in hun test worden de deelnemers uitgenodigd om vooraf de behandelde onderwerpen te bestuderen met behulp van een handboek.

Programma

Inhoud

Opbouw opleiding:

Afstandsonderwijs: voorstudie van een handboek over de behandelde onderwerpen (+/- 100 pagina’s). De tijd van de voorstudie wordt geschat op een minimum van 14 uren om de volledige stof voldoende te beheersen en te slagen in een test. Het slagen in de test is onontbeerlijk om het afstandsonderwijs te bewijzen en recht te hebben op de punten voor de opleiding op afstand.

Informatie inschrijving:

Informatie online test:

Deze online test is beschikbaar op ons digitaal leerplatform. De test is beschikbaar wanneer u de syllabus aanduidt als geopend. Wij raden u aan om deze af te leggen wanneer u er zeker van bent dat u de behandelde leerstof voldoende beheerst om te slagen voor de test.

De test bestaat uit 10 meerkeuzevragen. U heeft 1 poging en 20 minuten de tijd om de test succesvol af te leggen. Voor een geslaagde test moet u minstens 60% behalen.

Het slagen van de test geeft u recht op 14 bijscholingspunten in verhouding met het aantal te leren pagina’s: maximum 1,5 punten per 10 bladzijden.

Als u niet geslaagd bent (minder dan 60%), hebt u extra kennis verworven, maar heeft u geen recht op bijscholingspunten. Neem dus de tijd die u nodig heeft.

Punten: 14 punten voor 14 uur zelfstudie, bewezen door te slagen in een test, in verzekeringsbemiddeling

Praktische informatie

Duurtijd: E-learning + online test van max. 20 minuten

Prijs per module:

Methodologie

Vorm: E-learning

Opleidingsmateriaal: Syllabus

Verzekeringen: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t. de onderscheiden verzekeringstakken, overeenkomstig art. 270 §1, 1°, A, a) van de wet van 4 april 2014.