1. Home › 
  2. › 
  3. Bijscholing - Hoe de tekortkomingen van de Sociale Zekerheid compenseren met de levensverzekeringen - Afstandsstudie

Bijscholing - Hoe de tekortkomingen van de Sociale Zekerheid compenseren met de levensverzekeringen - Afstandsstudie

Door het volgen van deze opleiding zal u beter:

Ter afsluiting van de studie en na het afleggen van een succesvolle online test, kunt u een bijscholingscertificaat behalen.

VOLLEDIGE BIJSCHOLING VIA AFSTANDSONDERWIJS, INCLUSIEF TEST

Categorie Verzekeringen
Niveau Advanced
Type opleiding Online

Totale prijs *
Leden: € 140
Niet-leden: € 175
Partner BZB: € 140
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

* Heeft u recht op subsidies?
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Punten

  • Bank: 7 p/u
  • Verzekeringen: 10 p/u

Opleiding met examen

Geregelde bijscholing

Examen/Bijscholing 600.013
700.010

Vereiste voorkennis

Deze opleiding is voornamelijk bestemd voor de verzekeringstussenpersonen en tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten en hun medewerkers die de klanten beter willen beschermen tegen de ontoereikendheid van de tegemoetkomingen van onze sociale zekerheid. Deze opleiding kan ook interessant zijn voor ieder consument.

Programma

Inhoud

Opbouw opleiding:

Afstandsonderwijs: voorstudie van een handboek over de behandelde onderwerpen. De tijd van de voorstudie wordt geschat op een minimum van 10 uren om de volledige stof voldoende te beheersen en te slagen in een test. Het slagen in de test is onontbeerlijk om het afstandsonderwijs te bewijzen en recht te hebben op de punten voor de opleiding op afstand.

Informatie online test:

Deze online test is beschikbaar op ons digitaal leerplatform. De test is beschikbaar wanneer u de syllabus aanduidt als geopend. Wij raden u aan om deze af te leggen wanneer u er zeker van bent dat u de behandelde leerstof voldoende beheerst om te slagen voor de test.

De test bestaat uit 10 meerkeuzevragen. U heeft 1 poging en 20 minuten de tijd om de test succesvol af te leggen. Voor een geslaagde test moet u minstens 60% behalen.

Het slagen van de test geeft u recht op bijscholingspunten in verhouding met het aantal te leren pagina’s: maximum 1,5 punten per 10 bladzijden.

Als u niet geslaagd bent (minder dan 60%), hebt u extra kennis verworven, maar heeft u geen recht op bijscholingspunten. Neem dus de tijd die u nodig hebt.

Punten: 10 punten voor 10 uur zelfstudie in verzekeringsbemiddeling en 7 punten voor 7 uur zelfstudie in bankbemiddeling, bewezen door te slagen in een test.

Praktische informatie

Duurtijd: E-learning + online test van max. 20 minuten

Methodologie

Vorm: E-learning

Opleidingsmateriaal: Syllabus

Verzekeringen: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t de onderscheiden verzekeringstakken, overeenkomstig art. 270 §1,1°, A, a) van de wet van 4 april 2014.

Bank: Betreft de technische kennis m.b.t de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.