1. Home › 
 2. › 
 3. Bijscholing verzekering niet leven - Een verzekeringsovereenkomst aanbieden en sluiten volgens de regels - Afstandsstudie

Mei 2021: Schrijf je in voor ons coronaproof aanbod!

Geen twijfel mogelijk, dit academiejaar is anders. Maar jouw professionele ontwikkeling is verzekerd: onze voorjaarskalender is online via onze website en ons leerplatform. Examens in bank, verzekeringen en kredieten blijven doorgaan in onze lokalen, met respect voor alle veiligheidsmaatregelen. Al de opleidingen georganiseerd door en bij ons vinden digitaal plaats. Indien jouw FA opleiding of examen georganiseerd wordt door jouw werkgever, gelieve contact op te nemen met jouw opleidingsverantwoordelijke om na te gaan hoe deze plaatsvindt. Laten we samen veilig blijven leren! Alvast bedankt om onze richtlijnen na te leven en tot binnenkort!
Meer info hier

Bijscholing verzekering niet leven - Een verzekeringsovereenkomst aanbieden en sluiten volgens de regels - Afstandsstudie

Ik schrijf mij in


De tussenpersoon moet zich ervan onthouden deel te nemen aan de promotie of de sluiting van verzekeringsovereenkomsten die klaarblijkelijk strijdig zijn met de toepasselijke regels van Belgisch recht onder meer in verband met het aanbieden en sluiten van deze overeenkomsten. Dit is één van de inschrijvingsvoorwaarden bij de FSMA.

Doelstelling van deze bijscholing is de voornaamste toepasselijke regels te herhalen en te verdiepen betreffende het aanbieden en het sluiten van deze overeenkomsten.

Ter afsluiting van de studie en na het afleggen van een succesvolle online test kunt u een bijscholingscertificaat behalen.

VOLLEDIGE BIJSCHOLING VIA AFSTANDSONDERWIJS, INCLUSIEF TEST

Categorie Verzekeringen
Niveau Advanced
Type opleiding Online

Totale prijs *

Leden: € 140
Niet-leden: € 175
Partner BZB: € 140
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

* Heb je recht op subsidies?
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Punten

 • Verzekeringen: 7 p/u

Geregelde bijscholing

Examen/Bijscholing 700.010

Doelgroep

Deze bijscholing is bestemd voor de verzekeringsdistributeurs alsook hun verantwoordelijken voor de distributie en personen in contact met het publiek, ongeacht de verzekeringsproducten die zij aanbieden.

Vereiste voorkennis

Om de opleiding beter te kunnen volgen in klassikaal onderwijs en om te slagen in hun test worden de deelnemers uitgenodigd om vooraf de behandelde onderwerpen te bestuderen met behulp van een handboek.

Programma

Inhoud

 • Welke zijn de personen die rechtstreeks en onrechtstreeks betrokken zijn door de verzekeringsovereenkomst en wat is hun eventuele rol in het sluiten van de overeenkomst.
 • Welke zijn de wezenlijke bestanddelen van de verzekeringsovereenkomst waarvan de afwezigheid aanleiding kan geven tot de nietigheid van de gesloten overeenkomst.
 • Welke zijn de gevolgen van de nietigheid van de verzekeringsovereenkomst.
 • Wat is de weerslag van de classificatie van de verzekeringen op het sluiten van de verzekeringsovereenkomst. 
 • Hoe en wanneer komt een verzekeringsovereenkomst tot stand volgens de regels van de contractenleer.
 • Hoe en wanneer wordt de verzekeringsovereenkomst gesloten met de wettelijk omschreven formulieren.
 • Welke regels zijn van toepassing bij het sluiten van een verzekeringsovereenkomst op afstand.
 • Hoe kan de gesloten verzekeringsovereenkomst worden bewezen en wat is zijn minimale inhoud.
 • Wat is de draagwijdte van de meldingsplicht van de verzekeringnemer bij het sluiten van de verzekeringsovereenkomst en welke zijn de mogelijke sancties.
 • Voor welke maximumduurtijd mag een verzekeringskomst worden gesloten en welke zijn de wettelijke uitzonderingen.
 • Welke zijn de voornaamste informatieplichten en gedragsregels die de verzekeringsdistributeurs moeten toepassen voor het sluiten van de verzekeringsovereenkomst

Opbouw opleiding:

Afstandsonderwijs: voorstudie van een handboek over de behandelde onderwerpen (+/- 100 pagina’s). De tijd van de voorstudie wordt geschat op een minimum van 7 uren om de volledige stof voldoende te beheersen en te slagen in een test. Het slagen in de test is onontbeerlijk om het afstandsonderwijs te bewijzen en recht te hebben op de punten voor de opleiding op afstand.

Informatie inschrijving:

 • U schrijft zich in voor deze E-learning via de knop ‘ik schrijf mij in’. Gelieve bij elke nieuwe inschrijving telkens hetzelfde e-mailadres te gebruiken.
 • In de laatste stap van het inschrijvingsformulier kunt u kiezen om online te betalen of per overschrijving. Nadat u een bevestiging van deze inschrijving ontvangen heeft, sturen wij u deze factuur per mail op.
 • Na betaling keuren wij uw inschrijving goed en ontvangt u een mail met uw activatielink tot het oefenplatform waar u de syllabus kan terugvinden. U studeert grondig de inhoud van de syllabus, rekening houdend met de vermelde doelstellingen van de opleiding.

Informatie online test:

Deze online test is beschikbaar op ons digitaal leerplatform. De test is beschikbaar wanneer u de syllabus aanduidt als geopend. Wij raden u aan om deze af te leggen wanneer u er zeker van bent dat u de behandelde leerstof voldoende beheerst om te slagen voor de test.

De test bestaat uit 10 meerkeuzevragen. U heeft 2 pogingen en 20 minuten de tijd om de test succesvol af te leggen. Voor een geslaagde test moet u minstens 60% behalen.

Het slagen van de test geeft u recht op 7 bijscholingspunten in verhouding met het aantal te leren pagina’s: maximum 1,5 punten per 10 bladzijden.

Als u niet geslaagd bent (minder dan 60%), hebt u extra kennis verworven, maar heeft u geen recht op bijscholingspunten. Neem dus de tijd die u nodig heeft.

Punten: 7 punten voor 7 uur zelfstudie, bewezen door te slagen in een test, in verzekeringsbemiddeling

Praktische informatie

Duurtijd: E-learning + online test van max. 20 minuten

Prijs per module:

 • Lid (met inbegrip van syllabus en test): 140€
 • Niet-lid (met inbegrip van syllabus en test): 175€
 • Partner (BZB/Fedafin; met inbegrip van syllabus en test): 140€

Methodologie

Vorm: E-learning

Opleidingsmateriaal: Syllabus

Verzekeringen: Vereiste beroepskennis bedoeld door artikelen 12 tot 15 van het K.B van 18 juni 2019

Welke zijn de nieuwe kennis- en bijscholingsvereisten in het kader van IDD?