1. Home › 
 2. › 
 3. Bijscholing verzekering niet-leven - IPID: Het informatiedocument over het aangeboden product niet-leven - Live webinar

Mei 2021: Schrijf je in voor ons coronaproof aanbod!

Geen twijfel mogelijk, dit academiejaar is anders. Maar jouw professionele ontwikkeling is verzekerd: onze voorjaarskalender is online via onze website en ons leerplatform. Examens in bank, verzekeringen en kredieten blijven doorgaan in onze lokalen, met respect voor alle veiligheidsmaatregelen. Al de opleidingen georganiseerd door en bij ons vinden digitaal plaats. Indien jouw FA opleiding of examen georganiseerd wordt door jouw werkgever, gelieve contact op te nemen met jouw opleidingsverantwoordelijke om na te gaan hoe deze plaatsvindt. Laten we samen veilig blijven leren! Alvast bedankt om onze richtlijnen na te leven en tot binnenkort!
Meer info hier

Bijscholing verzekering niet-leven - IPID: Het informatiedocument over het aangeboden product niet-leven - Live webinar

Ik schrijf in op de interesselijst


Na deze bijscholing zal de deelnemer:

(Vereiste beroepskennis bedoeld door art. 13 tot 16 van het KB van 18 juni 2019).

Categorie Verzekeringen
Niveau Advanced
Type opleiding Online, Blended learning

Totale prijs *

Leden: € 460
Niet-leden: € 555
Partner BZB: € 460
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

* Heb je recht op subsidies?
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Punten

 • Verzekeringen: 12 p/u

Geregelde bijscholing

Examen/Bijscholing 700.010

Geef ons jouw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor je niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij jou een nieuwe datum voor. Jouw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.

Ik schrijf in op de interesselijst

Doelgroep

De bijscholing is hoofdzakelijk bestemd voor:

 • de verantwoordelijken en de personen in contact met het publiek die in het kader van de zorgplicht aan hun klanten precontractueel informatie moeten verstrekken over de aangeboden producten Niet-Leven aan de hand van het IPID en kennis moeten hebben van hun essentiële kenmerken;
 • de ontwikkelaars van producten Niet-leven die het IPID-document moeten ontwikkelen.

Vereiste voorkennis

Advanced level: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de "basic level" opleidingen (uitdieping).

Extra voorkennis vereist:

Met een voorkennis van deel 4 en van deel 6, hoofdstuk 5 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen kunnen de juridische aspecten van deze opleiding gemakkelijker worden gevolgd.

Programma

Inhoud

1. Het wettelijk kader en toepassingsgebied

2. De voorafgaandelijke verplichtingen van de ontwikkelaar en van de distributeur

3. Het IPID: het informatiedocument over het aangeboden verzekeringsproduct

 • Betrokken verzekeringen
 • Kwalitatieve voorwaarden en vormvereisten

4. De informatie van het IPID over de essentiële kenmerken van het product en hun reglementering

 • De ontwikkelaar
 • Het soort verzekering
 • De modaliteiten van de dekking
  • Belangrijkste verzekerde risico’s
  • Belangrijkste uitgesloten risico’s
  • Belangrijkste uitsluitingen
  • Geografische dekking
 • De voornaamste wettelijke en contractuele verplichtingen
 • De premiebetaling
 • De looptijd van de overeenkomst
 • De wijze van beëindigen van de overeenkomst

5. Preventieve maatregelen en sancties

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Duurtijd: 2 uur klassikale opleiding (of live webinar) + 10 uur zelfstudie

Punten:  2 punten voor 2 uur klassikale opleiding (of live webinar) + 10 punten voor 10 uur voorstudie in verzekeringsbemiddeling, bewezen door te slagen in een test

Voorbereiding deelnemers: Log in op het leerplatform my.febelfin-academy.be om je training voor te bereiden en het leermateriaal te downloaden.

Informatie over de online test 

Het slagen voor de test is vereist om je kennis over de opleiding te bewijzen en zo de bijscholingspunten te behalen. We raden je aan om de test af te leggen wanneer je er zeker van bent dat je de behandelde leerstof voldoende beheerst om te slagen voor de test.  

De test bestaat uit meerkeuzevragen. Je hebt recht op 2 pogingen en hebt 20 minuten de tijd om de test te voltooien. Als je niet geslaagd bent (minder dan 60%), heb je extra kennis verworven, maar heb je geen recht op bijscholingspunten. 

Methodologie

Type opleiding: Blended learning

Deze opleiding bestaat uit een combinatie van online studie en een klassikale opleiding (live webinar) in groep.

Opleidingsmateriaal:  

 • Syllabi 
 • Online oefenplatform

Accreditatie : 

Verzekeringen: Vereiste beroepskennis bedoeld door artikelen 12 tot 15 van het K.B van 18 juni 2019. Welke zijn de nieuwe kennis- en bijscholingsvereisten in het kader van IDD? 

Bank: Vereiste beroepskennis bedoeld door artikel 7, §1, 1°, b et c van KB van 1 juli 2006