1. Home › 
 2. › 
 3. Certified Leasing Professional Traject 2022

Certified Leasing Professional Traject 2022

Ik schrijf mij in


In samenwerking met de Belgische Leasingvereniging (BLV) geven we binnen deze opleiding een volledig overzicht van de business-to-business leasing. Voor een goed begrip van alle aspecten wordt de leasingwereld ook besproken binnen zijn ruimere context. Zo komen het juridisch, fiscaal, boekhoudkundig en financieel kader uitgebreid aan bod. Het certificaat dat u op het einde van de opleiding kan behalen, is een grote troef als werknemer in de leasingwereld.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

 

Niveau Basic
Type opleiding Klassikale opleiding
Hybride

Opleiding met examen

Totale prijs *

Leden: € 1.380
Niet-leden: € 1.666
Partner BZB: € 1.380
Partner BLV: € 1.250
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

* Heb je recht op subsidies?
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Beschikbare data

13/09/2022 - 09:00u - 17:00u - Certified Leasing Professional Traject - dag 1 Bijna volzet

13/09/2022 - 09:00u - 17:00u - Certified Leasing Professional Traject - dag 1 Bijna volzet

20/09/2022 - 09:00u - 17:00u - Certified Leasing Professional Traject - dag 2 Bijna volzet

20/09/2022 - 09:00u - 17:00u - Certified Leasing Professional Traject - dag 2 Bijna volzet

27/09/2022 - 09:00u - 17:00u - Certified Leasing Professional Traject - dag 3 Bijna volzet

27/09/2022 - 09:00u - 17:00u - Certified Leasing Professional Traject - dag 3 Bijna volzet

27/09/2022 - 09:00u - 17:00u - Certified Leasing Professional Traject - dag 3 Bijna volzet

27/09/2022 - 09:00u - 17:00u - Certified Leasing Professional Traject - dag 3 Bijna volzet

11/10/2022 - 13:00u - 16:00u - Certified Leasing Professional Traject - dag 4 Bijna volzet

Ik schrijf mij in

Geef ons jouw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor je niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij jou een nieuwe datum voor. Jouw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.

Ik schrijf in op de interesselijst

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

 • iedereen die een bredere kennis wenst te bekomen over de activiteiten en de verschillende (f)actoren binnen de business-to-business leasingwereld:
  • medewerkers in de leasingsector;
  • bankmedewerkers;
  • accountants.

Vereiste voorkennis

Basic level: onderricht vooral theoretische concepten om zo een algemeen overzicht bij te brengen (initiatie).

Programma

Inhoud

Dag 1 – Positionering, algemene aspecten en boekhoudkundig, fiscaal kader roerende voorheffing

Voormiddag - Module 1:

Gegeven door: Filip Indigne

 • Begrippen en terminologie
  • Definitie en relevante begrippen
  • De belangrijkste vormen van leasing
  • De lease transactiecyclus
 • De leasingmarkt in België en Europa
  • Marktinformatie en marktpraktijken
  • Drijfveren van de markt
 • Koopmotieven voor de leasingnemer
  • Lease versus eigen beheer
 • Verkoopargumenten voor de leasinggever
 • Compliance/KYC

Namiddag - Module 2:

Gegeven door: Gino Hofman

 • Definitie van leasing
 • Boekhoudschema's
 • Adviezen van de commissie voor boekhoudkundige normen
 • Bijzondere fiscale aspecten
 • BTW
 • International Accounting Standard (IAS) 17

Dag 2 – Juridisch kader roerende leasing en Basis onroerende leasing in de praktijk

Voormiddag - Module 3:

Gegeven door: Marc Remans

 • Juridisch kader roerende leasing
  • Wettelijk kader (KB55 - MB van 20 september 2012)
  • Rechten en plichten van de partijen (lessee, lessor en leverancier)
  • Sale & Lease Back
  • Uitvoering van het leasingcontract
  • Waarborgen
  • Verhouding tegenover derden
   • Publiciteitsverplichtingen
   • Pandhoudende schuldeiser
   • Eigenaar van het gebouw
   • Retentierecht
   • Koper van het geleasede materieel
  • Onderscheid met andere financieringsvormen 
   • Operationele leasing 
   • Verkoop met uitgestelde eigendomsoverdracht 
   • Huurkoop
   • Renting

Namiddag - Module 4:

Gegeven door: Sofie Coppens

 • Basis onroerende leasing
  • Structuur van de onroerende leasing
  • Boekhoudkundige aspecten
  • Fiscale aspecten

Dag 3 – Financieel kader, Risicomanagement, Car lease, Vendor lease

Voormiddag – Module 5 en 6:

Gegeven door: Dirk Herremans en Geert Decarne

 • Financieel rekenen
  • Verdiscontering van kasstromen
  • Enkele typische varianten in aflossingstabellen
 • Basisinzicht in de funding
  • Berekening van de afkoopvergoeding
  • Componenten van de interest
 • Risicomanagement
  • Beoordeling van leasecontracten (kredietacceptatie)
  • Waarde van de geleasede assets (onderpand)
  • Financial and non-financial risks
  • Intern risicobeheer en processen
  • Remarketing
 • Anti-witwas

Namiddag - Module 7 en 8 

Gegeven door: Frank Van Gool en Philip Bollen

 • Car Lease
  • Specifieke situatie van de bedrijfswagen in België
  • Aangeboden leasingvormen, marktoverzicht en distributiekanalen
  • Fiscaliteit
  • Inschrijving van voertuigen
  • Operationele leasing: complementaire diensten
  • Specifieke risico-aspecten & restwaardes
  • Contractherziening en - beëindiging
  • Vergelijking Eigen Beheer
  • Financiële Leasing - Operationele Leasing
 • Vendor Lease
  • De kenmerken en marktspelers
  • Communicatietools, verkoopsondersteuning, wholesalefinancing
  • De diverse samenwerkingsvormen

Dag 4 - Examen van 10 u tot 11u 30 en Module 9 Circulaire economie 13u-16u

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duurtijd: 4-daagse opleiding

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag) 

Plaats: Febelfin Academy, Koning Albert II laan 19, 1210 Brussel

Voorbereiding deelnemers: De syllabus zullen eind juli 2022 beschikbaar zijn.

Vooraleer je aan de opleidingsdag deelneemt, is het belangrijk dat je de e-learning doorloopt. De klassikale opleidingsdagen zijn immers volledig gebaseerd op de materie die je tijdens de e-learning hebt doorgenomen. Op deze manier kan de lesgever meteen overschakelen naar meer praktijkgerichte benaderingen. Je krijgt toegang tot de e-learning na de betaling van de factuur.

 • Voor dag 1 bereidt u module 1 en 2 voor.
 • Voor dag 2 bereidt u module 3 en 4 voor.
 • Voor dag 3 bereidt u module 5, 6, 7 en 8 voor.

Informatie examen:

Je kan deelnemen aan een theoretisch examen met meerkeuzevragen op dag 4. Bij een geslaagd examen word je trotse eigenaar van een certificaat ‘Certified Leasing Professional’.

Methodologie

Een ‘Klassikale opleiding’ volg je in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform , aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).Type opleiding: Classroom

Tijdens onze theoretische opleidingen bieden we een combinatie aan van theorie en oefeningen. De cases, voorbeelden en oefeningen worden uit de dagelijkse praktijk gehaald of worden door jezelf aangebracht en vervolgens opgelost onder begeleiding van de trainer.

Opleidingsmateriaal: Powerpoint presentatie

Locatie: Febelfin Academy vzw, Discovery Room, Koning Albert II-laan 19 1210 Brussel - België

Docenten

Geert Decarne
Retail banking

Dirk Heremans
Retail banking

Gino Hofman
Retail banking

Filip Indigne
Retail banking

Marc Remans
Retail banking

Frank Van Gool
Retail banking

Philip Bollen
Retail banking

Sofie Coppens
Retail banking