KMO's in hun verschillende levensfase: Starters, groei, rijp bedrijf: aangepaste financiering zowel klassiek als alternatief - NEW

 • In elke fase van zijn ontwikkeling heeft een bedrijf wijzigende financieringsbehoeften: starter – (snelle) groeier – consolidatie – voorbereiding op overdracht.  Hoe ze te onderkennen en te anticiperen?
 • Hoe de optimale mix van diverse financieringsvormen samen stellen, zowel schuldfinanciering als eigen vermogen en mezzanine?

Samenvatting

Categorie Kredieten

Niveau Advanced

Type opleiding Classroom

Totale prijs *

Leden: € 510

Niet-leden: € 610

Partner: BZB/Fedafin: € 510 

* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Punten / uren

Beschikbare data

KMO's in hun verschillende levensfase: Starters, groei, rijp bedrijf: aangepaste financiering zowel klassiek als alternatief - Interesselijst

U kan zich voor deze opleiding inschrijven op de interesselijst.
U kan via de interesselijst een aanvraag tot inschrijving doen indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor u niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij u een nieuwe datum voor. Uw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.  Toon uw interesse

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

 • Relatiebeheerders in het segment van de professionele cliënteel
 • Kredietanalisten
 • Medewerkers van audit
 • Risicobeheerders
 • Bedrijfsleiders en financieel verantwoordelijken van groeibedrijven

Vereiste voorkennis

 Advanced level: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de “basic level” opleidingen (uitdieping).

Om de opleiding 'KMO's in hun verschillende levensfase: Starters, groei, rijp bedrijf: aangepaste financiering zowel klassiel als alternatief' te volgen is er kennis nodig van de analyse van jaarrekeningen.

Programma

Inhoud

 • Levenscyclus van een onderneming: starter – (snelle) groeier – consolidatie – voorbereiding op overdracht.
 • Impact van elke levensfase op financiële structuur: solvabiliteit, liquiditeit en rendabiliteit: aandachtspunten en opportuniteiten
 • Evolutie van de financieringsbehoefte?
 • Hoe de typische valkuilen vermijden?
 • Optimale mix van financieringsvormen: zowel risicokapitaal en mezzanine (quasi-risicokapitaal) als schuldfinanciering: vormen, bedragen, duurtijd, kostprijs
 • Oefeningen obv praktijkgevallen

Praktische informatie

Duurtijd:  1 dag opleiding

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

Extra info: Deze opleiding kan gegeven worden door Marcel Le Moine of Eric Metsers

Methodologie

Vorm: Klassikaal - interactief met veel voorbeelden

Lesmateriaal: Powerpoint presentatie (slides)

Deze opleidingen interesseren u wellicht ook

 
2 u Hypothecaire kredieten
2 u Consumentenkredieten
 

Basic