Update en impact van de regelgeving 'nieuwe zekerheden'

Na het volgen van deze opleiding zal u:

 • Inzicht hebben in de verschillende factoren die hebben geleid tot de aanpassing van de wetgeving
 • Kennis hebben van de nieuwe wetgeving
 • De impact begrijpen van de nieuwe wetgeving op de zekerheden en de kredietverlening

Samenvatting

Categorie Kredieten

Niveau Advanced

Type opleiding Classroom

Geregelde bijscholing

Totale prijs *

Leden: € 510

Niet-leden: € 610

Partner: BZB/Fedafin: € 510 

* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Punten / uren

 • Hypothecaire kredieten: 6 u
 • Consumentenkredieten: 6 u

Attestering Erkende FSMA opleiding in 'Consumentenkredietbemiddeling' - Update en impact van de regelgeving 'nieuwe zekerheden': CONS.9.
Erkende FSMA opleiding in 'Hypothecaire kredietbemiddeling' - Update en impact van de regelgeving 'nieuwe zekerheden': HYP.14.
Accreditatienummer ‘Kredietbemiddeling': 500176 C-H - Bijscholing consumentenkredieten
Accreditatienummer ‘Kredietbemiddeling': 500176 C-H - Bijscholing hypothecaire kredieten

Beschikbare data

Update en impact van de regelgeving 'nieuwe zekerheden' - interesselijst

U kan zich voor deze opleiding inschrijven op de interesselijst.
U kan via de interesselijst een aanvraag tot inschrijving doen indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor u niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij u een nieuwe datum voor. Uw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.  Toon uw interesse

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

 • iedereen die binnen een kredietinstelling in aanraking komt met het kredietgebeuren
 • iedereen die zich wenst te verdiepen in de materie van de zekerheden en het wettelijke kader

Vereiste voorkennis

Advanced level: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de “basic level” opleidingen (uitdieping).

Programma

Inhoud

Inleiding

Werking van het oude systeem

 • Het Belgische zekerheidsstelsel: de gelijkheid van schuldeisers tegen voorrechten
 • Vuistpand
 • Eigendomsvoorbehoud
 • Retentierecht

Toelichting wet roerende zekerheden

 • Doelstelling en globaal overzicht
 • Aanpassing burgerlijk wetboek
 • Pand
  • Pand via een overeenkomst
  • Tegenstelbaarheid van het pand tegenover derden
   • Vuistpand
   • Registerpand
 • Eigendomsvoorbehoud
 • Retentierecht

Bescherming ten aanzien van een consument

De verhouding tot de wet financiële zekerheden

Praktische toepassingen van in pand te geven goederen

 • Pandwetgeving bij een autolening
 • Pandwetgeving toegepast op een handelszaak of algemeenheid
  • Pand handelszaak
  • Pand op algemeenheid
  • Pand op een wisselende voorraad
 • Inpandgeving van een schuldvordering
 • Pand op aandelen

De uitwinning van het pand

Afsluitende topics

 • De fiscus als super bevoorrechte schuldeiser
 • Wet roerende zekerheden open portaal tot peer to peer lending?
 • Crowdfunding/crowdlending

Praktische informatie

Duurtijd: 1-daagse opleiding

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

Methodologie

Vorm: Klassikaal

Tijdens onze theoretische opleidingen bieden we een combinatie aan van theorie en oefeningen. De cases, voorbeelden en oefeningen worden uit de dagelijkse praktijk gehaald of worden door uzelf aangebracht en vervolgens opgelost onder begeleiding van de trainer.

Lesmateriaal: Powerpoint presentatie (slides)

Deze opleidingen interesseren u wellicht ook

 
2 u Hypothecaire kredieten
2 u Consumentenkredieten
 

Basic