1. Home › 
 2. › 
 3. Hervorming van het vennootschapsrecht: belangrijkste wijzigingen en verdieping in 9 specifieke thema's - Webinar on Demand

Update 18/11: Schrijf je veilig in voor ons hybride aanbod!

Febelfin Academy gaat resoluut hybride dit najaar! Examens in bank, verzekeringen en kredieten blijven doorgaan in onze lokalen, met respect voor alle veiligheidsmaatregelen. Al de opleidingen georganiseerd door en bij ons vinden digitaal plaats. Indien jouw FA opleiding of examen georganiseerd wordt door jouw werkgever, gelieve contact op te nemen met jouw opleidingsverantwoordelijke om na te gaan hoe deze plaatsvindt. Laten we samen veilig blijven leren. Alvast bedankt om onze richtlijnen na te leven en tot binnenkort!
Meer info hier

Hervorming van het vennootschapsrecht: belangrijkste wijzigingen en verdieping in 9 specifieke thema's - Webinar on Demand

Ik schrijf mij in


Deze webinar on demand helpt u om de wijzigingen van de hervorming van het vennootschapsrecht toe te passen binnen de processen en dienstverlening van de financiële instelling.

Deze opleiding heeft als doelstelling om: 

Niveau Advanced
Type opleiding Online

Totale prijs *

Leden: € 420
Niet-leden: € 450
Partner BZB: € 420
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

* Heb je recht op subsidies?
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Punten

 • Bank: 4 p/u

Geregelde bijscholing

Examen/Bijscholing 600.013

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door iedereen die in zijn werksituatie geconfronteerd wordt met de update van het vennootschapsrecht.

Vereiste voorkennis

Advanced: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de “basic level” opleidingen (uitdieping).

Extra voorkennis vereist:

Geen juridische kennis vereist. U past het vennootschapsrecht toe binnen uw functie in de financiële instelling.

Programma

INHOUD

 1. De nieuwe rechtsvormen en hun basiskenmerken
 • Inwerkingtreding en overgangsrecht
 • Reductie aantal vormen
 • Voornaamste wijzigingen per vennootschapsvorm
 • Voornaamste wijzigingen verenigingen en stichtingen
 • Concrete impact voor de banksector
 1. Bestuur en vertegenwoordiging
 • Voornaamste wijzigingen rechtspersonen
 • Voornaamste wijzigingen vennootschappen
 • Voornaamste wijzigingen verenigingen en stichtingen
 • Concrete impact voor de banksector
 1. (Kapitaalloze) BV
 • Algemeen
 • Oprichting
 • Effecten
 • Organen
 • Instandhouding van het vermogen
 • Concrete impact voor de banksector
 1. Uitgifte en overdracht van effecten
 • Algemeen
 • De uitgifte van nieuwe aandelen
 • De overdracht van effecten
 • Effectenregister
 • Concrete impact voor de banksector
 1. Vorming en bescherming vennootschapsvermogen binnen de NV
 • Regels bij oprichting
 • Kapitaalverhoging
 • Kapitaalvermindering
 • Winstuitkering
 • Verkrijging eigen aandelen, winstbewijzen of certificaten
 • Kruisparticipaties
 • Financiering van de verkrijging van effecten door een derde
 • Alarmbelprocedure
 • Concrete impact voor de banksector.
 1. De algemene vergadering en meervoudig stemrecht
 • De algemene vergadering
  • Algemeen
  • Bevoegdheden
  • Bijeenroeping en bijeenroepingsformaliteiten
  • Deelname aan de algemene vergadering
  • Verloop van de algemene vergadering
  • Wijze van uitoefening van stemrecht
  • Gewone, buitengewone en bijzondere algemene vergadering
  • Algemene vergadering van obligatiehouders
 • Meervoudig stemrecht
  • Algemeen
  • BV: optioneel meervoudig stemrecht
  • Niet genoteerde NV: optioneel meervoudig stemrecht
  • Genoteerde vennootschap: loyauteitsstemrecht
 • Concrete impact voor de banksector
 1. Herstructureringen
 • Herstructureringen van vennootschappen
 • Herstructureringen van verenigingen en stichtingen
 • Omzetting van vennootschappen, verenigingen en stichtingen
 • Concrete impact voor de banksector
 1. Ontbinding en vereffening
 • Algemeen
 • Versoepeling niet-deficitaire vereffeningen
 • Verruiming toepassingsgebied ééndagsprocedure
 • Bevoegdheden vereffenaar
 • Vergeten activa – vergeten passiva
 • Heropening van de vereffening
 • VZW’s
 • Concrete impact voor de banksector
 1. Van werkelijke naar statutaire zetelleer
 • Werkelijke zetelleer vs statutaire zetelleer
 • Statutaire zetelleer: gevolgen
 • Concrete impact voor de banksector
 1. Bestuurdersaansprakelijkheid
 • Algemeen
 • Bestuurdersaansprakelijkheid na faillissement
 • Aansprakelijkheidsbeperking
 • Concrete impact voor de banksector
 1. Verenigingen en stichtingen
 • Algemeen
 • Voornaamste nieuwigheden VZW
 • Voornaamste nieuwigheden IVZW
 • Voornaamste nieuwigheden stichting
 • Concrete impact voor de banksector
 1. Overgangsrecht
 • Inwerkingtreding
 • Bestaande vennootschappen, verenigingen en stichtingen
 • Rechtspersonen waarvan de vorm wordt opgeheven
 • VSO & LV
 • Vereenvoudigde zetelverplaatsing

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duurtijd: 12 onderwerpen met elk een duurtijd van 30 à 45 min.

Webinar on demand: Voor elk onderwerp bestaan 2 aparte video’s (een korte samenvatting en een uitgebreide versie). Bij een webinar on demand kan u de video bekijken wanneer het u past. Bijgevolg is er geen live interactie met de lesgever. Indien u bijscholingspunten wenst te behalen, is het belangrijk dat u ook de online test aflegt met een resultaat van minimum 60%.

Methodologie

Hoe gaat u van start? Na inschrijving ontvangt u van ons een bevestigingsmail met inloggegevens voor ons online platform. Op het platform vindt u een link waarmee u de webinar kan openen. U kan deze openen op een tijdstip naar keuze. Bij een webinar on demand is het ook mogelijk om te onderbreken en hervatten op een ander tijdstip.

Opgelet: een webinar on demand komt niet in aanmerking voor de KMO-portefeuille.

Om de webinar te kunnen volgen, heeft u nodig: een computer/tablet, een internetverbinding en de mogelijkheid om geluid af te spelen. U krijgt via uw scherm de lesgever en de presentatie te zien.

Type opleiding:

Webinar on demand: U kunt deze opleiding van op afstand volgen via een pc.