1. Home › 
  2. › 
  3. Hoe een kredietdossier voorbereiden voor je bankier? - Week van de boekhouding en financiën

Update 18/11: Schrijf je veilig in voor ons hybride aanbod!

Febelfin Academy gaat resoluut hybride dit najaar! Examens in bank, verzekeringen en kredieten blijven doorgaan in onze lokalen, met respect voor alle veiligheidsmaatregelen. Al de opleidingen georganiseerd door en bij ons vinden digitaal plaats. Indien jouw FA opleiding of examen georganiseerd wordt door jouw werkgever, gelieve contact op te nemen met jouw opleidingsverantwoordelijke om na te gaan hoe deze plaatsvindt. Laten we samen veilig blijven leren. Alvast bedankt om onze richtlijnen na te leven en tot binnenkort!
Meer info hier

Hoe een kredietdossier voorbereiden voor je bankier? - Week van de boekhouding en financiën

Ik schrijf in op de interesselijst


Deze opleiding is exclusief voorbehouden voor organisaties die deel uitmaken van paritair comité 200. Febelfin Academy behoudt zich het recht om jouw inschrijving te annuleren indien blijkt dat je niet behoort tot het paritair comité 200.

In deze opleiding gaan we eerst kort op reis doorheen de jaarrekening van een onderneming vanuit het standpunt van de ondernemer enerzijds en de bankier / investeerder anderzijds. Beide kijken immers op een andere manier naar dezelfde cijfers. Tevens gaan we wat dieper in op de behoeftebepaling: wat, en hoeveel heeft de ondernemer eigenlijk nodig en wanneer? Op basis hiervan bespreken we de belangrijkste verschillende professionele kredietvormen evenals de waarborgen die de bankier eventueel kan vragen.. Tenslotte zetten we dit om in de praktijk en bespreken we hoe je een kredietaanvraag concreet kan opmaken en hoe je met je bankier hierover kan onderhandelen.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

Niveau Advanced
Type opleiding Online, Blended learning

Geef ons jouw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor je niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij jou een nieuwe datum voor. Jouw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.

Ik schrijf in op de interesselijst

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

  • boekhouder;
  • financieel verantwoordelijke;
  • ondernemer.

Vereiste voorkennis

Advanced level: biedt praktijkgerichte toepassingen op de reeds verworven theoretische kennis van de "basic level" opleidingen (uitdieping).

Extra voorkennis vereist: Inzicht in een jaarrekening/ boekhouding van een ondernemer (natuurlijke persoon of rechtspersoon).

Programma

Inhoud

Structuur van de jaarrekening: hoe kijkt een ondernemer naar zijn/haar jaarrekening vs de bankier / investeerder?

Ratio’s : wat zijn de ‘benchmarks’; wat te doen indien ze niet beantwoorden aan de verwachtingen / eisen van de bankier / investeerder?

  • Solvabiliteit
  • Liquiditeit: bedrijfskapitaal, behoefte aan bedrijfskapitaal, netto thesaurie, current ratio
  • Rendabiliteit: cash flow, EBITDA, terugbetalingscapaciteit

Behoeftebepaling: wat heb je nodig, hoeveel en wanneer?

Bespreking van de verschillende professionele kredietvormen en waarborgen; aandachtspunten; Wet op de financiering van de KMO (“Wet Laruelle Geens”)

Hoe maak je een kredietdossier op? Hoe leg je het voor aan de bankier?

Waarover kan je met de bankier(s) onderhandelen en hoe doe je dat?

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duurtijd: 1 dag

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)

Plaats: Deze opleiding zal online gegeven worden.

Methodologie

Type opleiding: Live Webinar

Tijdens Live Webinars zie je de presentatie en de trainer live via jouw scherm. Je kunt met de trainer communiceren en vragen stellen.

Opleidingsmateriaal

  • PowerPoint-presentatie (slides);
  • Live Video.

Docenten

Eric Metsers
Credits