1. Home › 
  2. › 
  3. Introductie tot de financiële wereld e-learning met workshop

Introductie tot de financiële wereld e-learning met workshop

De deelnemers een duidelijk inzicht geven in de activiteiten, producten en organisatie van een bank en hen vertrouwd maken met het regelgevend kader. Deze opleiding kan dienen als voorstudie bij een meer gevorderde of gespecialiseerde opleiding in een bepaalde materie of als brede algemene kennisverwerving van het bankwezen op zich.

Niveau Basic
Type opleiding Blended learning

Prijs beschikbaar op aanvraag

Punten

  • Bank: 8 p/u
  • Hypothecaire kredieten: 2 p/u
  • Consumentenkredieten: 2 p/u

Opleiding met examen

Geregelde bijscholing

Examen/Bijscholing 600.013

Geef ons uw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor u niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij u een nieuwe datum voor. Uw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.

Ik schrijf in op de interesselijst

Doelgroep

Iedereen die een algemene kennis wenst te bekomen over de activiteiten, producten en organisatie van een bank.

Vereiste voorkennis

Basic level: onderricht vooral theoretische concepten om zo een algemeen overzicht bij te brengen (initiatie).

Programma

Inhoud

Deel I : WORKSHOP

Heeft het reilen en zeilen van het bankwezen geen geheimen voor u ? Als u niet volmondig ja kunt antwoorden op deze vraag dan is deze opleiding zeker iets voor u!

U bent recent actief op de financiële werkvloer? Dan hebt u zeker en vast de behoefte aan een grondig kennis in het bankbedrijf om succesvol te kunnen evolueren in uw werkomgeving. Of misschien bent u al enkele jaren actief in een specifieke bankfunctie? Dan zult u ongetwijfeld uw horizonten wensen te verruimen en nieuwe opportuniteiten tegemoet gaan.

Deze workshop is toegankelijk voor iedereen die in de banksector werkt. Er is niet noodzakelijk voorkennis vereist. Of u nu aan de slag bent als financieel adviseur, als back-officer, als IT-beheerder of als commercieel vertegenwoordiger, deze opleiding is een ideaal basistraject om u een zo nauwgezet overzicht te geven van het bankieren:

Pijler 1 : Oorsprong, organisatie en rol van het banksysteem

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere smart cards, e-money, alternatief geld, de centrale bank, de rol van banken en specifieke EU problematiek.

Pijler 2 : Concepten van bank management

Onderwerpen die aan bod komen zijn onder meer de business lines, back office en corporate center.

Deel II : E-LEARNING

Module 1 - Functie van de banken

Module 2 - Bankproducten en diensten

Module 3 - Bankbeheer, risico’s en risicobeheer

Module 4 - Interne organisaties bouwstenen

Module 5 - Externe organisatie

De opleiding is modulair opgebouwd en zowel tijdens een leermodule als na afwerking van een leermodule, kan een test worden afgelegd aan de hand van meerkeuzevragen om de opgedane kennis te toetsen.

De e-learning beschikt ook over een lexicon waarbij de meest courante termen kunnen worden geconsulteerd voor toelichting.

Praktische informatie

Duurtijd: 1 daagse opleiding met voorafgaande E-learning

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Aarlenstraat 80, 1040 Brussel

Extra info:

Vooraleer u aan de opleidingsdag deelneemt, is het belangrijk dat u de e-learning doorloopt. De workshop baseert zich immers volledig op de materie die u tijdens de e-learning hebt doorgenomen. Op deze manier kan de lesgever meteen overschakelen naar meer praktijkgerichte benaderingen.

U hebt toegang tot de e-learning, meteen na betaling van uw factuur.

Methodologie

Vorm: Klassikaal + E-learning

Lesmateriaal: Powerpoint presentatie (slides)

De opleiding betreft de technische kennis m.b.t de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.