1. Home › 
 2. › 
 3. Introductie tot de financiële wereld e-learning met workshop

Voor de bijscholingscyclus die eindigt op 31 december 2023 kan je makkelijk de ‘bijscholingspunten’ (lees voortaan als ‘bijscholingsuren’) afleiden door per bijscholingsdomein de som te maken van de algemene en sectorspecifieke uren. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze FAQ.

Introductie tot de financiële wereld e-learning met workshop

Ik schrijf in op de interesselijst

Nieuw in de financiële sector? Je hebt nood aan een grondige basiskennis over de financiële instellingen en producten. Of misschien ben je al enkele jaren actief? Dan wens je waarschijnlijk je horizon te verbreden.

Deze opleiding kan dienen als voorstudie bij een meer gevorderde of gespecialiseerde opleiding in een bepaalde materie of als brede algemene kennisverwerving van het bankwezen op zich. Aan de hand van vijf interactieve modules leer je de banksector kennen, zowel in nationale als internationale context.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

Deze workshop is toegankelijk voor iedereen die in de banksector werkt. Er is niet noodzakelijk voorkennis vereist. Of je nu aan de slag bent als financieel adviseur, als back-officer, als IT-beheerder of als commercieel vertegenwoordiger, deze opleiding is een ideaal basistraject om je een zo nauwgezet overzicht te geven van het bankieren.

 

Niveau Basic
Leervorm Klassikale opleiding
Hybride

Totale prijs *

Leden: € 550
Niet-leden: € 670
Partners/ BZB: € 550
Partner PC200 (Cevora): € 495
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

* Heb je recht op een tegemoetkoming of subsidies?
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Bijscholingsuren Bank: 3u algemeen en 14u sectorspecifiek
Verzekeringen: 1u algemeen
Consumentenkrediet: 2u algemeen
Hypothecair krediet: 2u algemeen

Bijscholing

Geef ons jouw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor je niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij jou een nieuwe datum voor. Jouw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.

Ik schrijf in op de interesselijst

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen, namelijk door iedereen die een algemene kennis wenst te bekomen over de activiteiten, producten en organisatie van een bank.

Vereiste voorkennis

Basic level: onderricht vooral theoretische concepten om zo een algemeen overzicht bij te brengen (initiatie).

Programma

INHOUD

Deel I : E-LEARNING

Module 1 – Functies van de banken (duurtijd 60min) (bijscholingsuren: Bank 0,5 uur specifiek, 0,5 uur algemeen; Verzekeringen 0,5 uur algemeen)

 • Geld als motor van de bancaire wereld
 • Het financieel landschap
 • De organisatie van de banken
 • De evolutie van de rol van de banken naar de toekomst

Module 2 – Bankproducten en diensten

Deze module bestaat uit 3 submodules.

 1. Dagelijks bankieren, spaar- en depositoproducten (duurtijd 120min) (Bijscholingsuren: Bank 2 uur specifiek)
  • De zichtrekening
  • Spaar- en depositoproducten
  • Betaalverkeer
  • Betaalmiddelen
  • De toekomst van het betaalverkeer
 2. Bancaire beleggingsproducten (duurtijd 120min) (bijscholingsuren: Bank 1,5 uur specifiek, 0,5 algemeen; Verzekeringen 0,5 uur algemeen)
  • De verschillende financiële markten
  • De financiële instrumenten op de kapitaalmarkt
  • Instellingen voor collectieve beleggingen
  • Afgeleide producten
  • Bescherming van de consument
 3. Kredietverlening aan particulieren (duurtijd 120min) (bijscholingsuren : Bank 2 uur algemeen)
  • Consumentenkrediet
  • Hypothecair krediet

Module 3 – Bankbeheer, risico’s en risicobeheer (duurtijd 60min) (bijscholingsuren : Bank 1 uur specifiek)

 • Bankbeheer en de balans
 • Risicobeheersing voor kostencontrole
 • Soorten risico’s
 • Methodes voor risicobeheer

Module 4 – Interne organisaties: bouwstenen (duurtijd 60min) (bijscholingsuren: Bank 1 uur specifiek)

 • Bankbestuur en bestuursorganen
 • Bankactiviteiten bepalen de organisatiestructuur
 • Distributiekanalen
 • Outsourcing van diensten

Module 5 – Prudentieel toezicht op de banksector en bescherming van de consument (duurtijd 120min) (bijscholingsuren: Bank 2 uur specifiek)

 • Prudentieel toezicht
 • Ondersteunende instellingen en diensten
 • Beroepsverenigingen en ombudsdiensten
 • Internationale instellingen
 • Beschermingsmaatregelen voor de consument

Deze e-learning bestaat uit 5 verschillende modules met elk een ander thema. Elke module bestaat uit een interactieve module met een mix van theorie, schema’s en oefeningen en een bijhorende test. Aan elke test zijn bijscholingsuren verbonden (in totaal kun je 11 uren bank behalen, 2 uren in hypothecaire kredieten en 2 uren in consumentenkredieten, 1 punt in verzekeringen).

Deel II : WORKSHOP (duurtijd 6 uur) (bijscholingsuren: Bank 6 uur specifiek)

Pijler 1 : Oorsprong, organisatie en rol van het financiële systeem en de banken

Pijler 2 : Bankbeheer

Pijler 3 : Actuele uitdagingen van banken en het financiële stelsel

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Duurtijd: 1 lesdag + diverse E-learnings (11 uur) 
 • Uren: 09:00 tot 17:00 
 • Plaats: Febelfin Academy, Phoenix gebouw - Koning Albert II-laan 19 1210 Brussel
 • Extra info: Vooraleer je aan de opleidingsdag deelneemt, is het belangrijk dat je de e-learning doorloopt. De workshop baseert zich immers volledig op de materie die je tijdens de e-learning hebt doorgenomen. Op deze manier kan de lesgever meteen overschakelen naar meer praktijkgerichte benaderingen.

Methodologie

Een ‘Klassikale opleiding’ volg je in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform , aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).Type opleiding: Hybride

Tijdens onze hybride opleidingen combineren we zelfstudie (E-learning) met een interactieve component (klassikale opleiding of live webinar). Tijdens de interactieve sessie ligt de focus op het inoefenen van de materie en het werken met cases uit de praktijk.

Lesmateriaal: Powerpoint presentatie (slides)

De opleiding betreft de technische kennis m.b.t de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.

Docenten

Freddy Jozef A Van den Spiegel
Retail banking
Risk, finance & treasury
Private banking & asset management