1. Home › 
 2. › 
 3. Kredietbemiddeling: e-learning met syllabus, oefenplatform en examen

Najaar 2021: Schrijf je in voor ons hybride aanbod!

Het nieuwe academiejaar wordt resoluut hybride, aangepast aan jouw nieuwe leerrealiteit! Stel je vaardigheden op punt of breid deze uit via onze mix aan leren. En word beloond met een erkend examencertificaat of bijscholingsattest! Alle details vind je op elke opleidingsfiche. Onze najaarskalender is nu online via onze website en ons leerplatform. Laten we samen veilig blijven leren. Voor de opleidingen en examens die bij ons doorgaan blijft het dragen van een mondmasker verplicht. Alvast bedankt om onze richtlijnen na te leven en tot binnenkort!
Meer info hier

Kredietbemiddeling: e-learning met syllabus, oefenplatform en examen

Ik schrijf mij in


Aan de hand van deze opleiding kan u zich voorbereiden op het examen kredietbemiddeling. U krijgt inzicht in alle regels en kennisgeving over consumenten- en hypothecaire kredieten.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

Categorie Kredieten
Niveau Basic
Type opleiding Online

Opleiding met examen

Totale prijs *

Leden: € 160
Niet-leden: € 180
Partner BZB: € 160
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

* Heb je recht op subsidies?
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

 • Iedere persoon die professioneel een algemene kennis nodig heeft van kredieten en/of een attest nodig heeft van zijn professionele kennis, zoals:
  • kredietbemiddelaars;
  • leden van het wettelijk bestuursorgaan van de bemiddelaars;
  • effectieve leiders van kredietbemiddelaars;
  • verantwoordelijken voor de distributie (VVD) van een kredietbemiddelaar in consumentenkrediet of hypothecair krediet of van een kredietgever die het bedrijf van kredietbemiddeling uitoefent;
  • verantwoordelijken voor distributie bij een agent in nevenfunctie (consumentenkrediet);
  • personen in contact met het publiek (PCP);
  • personen in contact met het publiek bij een agent in nevenfunctie (consumentenkrediet).

Vereiste voorkennis

Basic Level: Er is geen specifieke voorkennis vereist voor deze opleiding.

Programma

Inhoud

Het programma is samengesteld uit drie modules:

1-Algemene beginselen van de kredietbemiddeling

2-Consumentenkrediet

3-Hypothecair krediet

Module 1 - Algemene beginselen van de kredietbemiddeling (verplicht)

 • Het Belgische financiële landschap
 • Wetten die raakvlakken hebben met de financiële sector
 • Compliance
 • Contractueel recht
 • Gevolgen van het huwelijksvermogensstelsel op het krediet
 • Bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Module 2 - Consumentenkrediet (optioneel)

 • Krediet aanverwante materie: betalingsverkeer
 • De zekerheden
 • Boek VII van het Wetboek Economisch Recht
  • Doel en toepassingsgebied
  • Pre-contractuele bescherming van de cliënt
  • Identificatie- en controlegegevens
  • Sluiten van de overeenkomst
  • Vervroegde terugbetaling
  • Niet-uitvoering van de kredietovereenkomst
  • Toegang tot de activiteit van de kredietgevers en kredietbemiddelaars
  • Controle en sancties

Module 3 - Hypothecair krediet (optioneel)

 • Toepassingsgebied
 • De zekerheden
 • Wetgeving met betrekking tot hypothecair krediet
  • Voorlopige koopakte
  • Kosten
  • NBB en centrale voor kredieten
  • Rentevoeten en modaliteiten voor terugbetaling
  • Waarborgen
  • Handlichting en vervroegde terugbetaling
  • Gedragscodes
  • Fiscale aspecten
  • Toegang tot de activiteit
  • Controle en sancties

Opbouw opleiding

Na uw inschrijving krijgt u toegang tot ons digitaal leerplatform, daar vindt u het volgende:

 • Syllabi:
  • Elke module heeft zijn eigen syllabus waarvan de inhoud overeenstemt met de eindtermen van het bijhorende examen;
 • Oefeningen per module om uw kennis van de leerstof te toetsen en u voor te bereiden op het examen;
 • Planningstool:
  • Geeft een overzicht van alle mogelijk examensessies waarvoor u zelf de mogelijkheid heeft om uw examen in te plannen;
 • Certificaat:
  • Bij succesvol afleggen van uw examen kan u hier uw certificaat afdrukken.

Voorbereiding deelnemer

Hoe kan u van start gaan met deze opleiding:

 1. U schrijft zich in voor een (her)examen via de knop ‘ik schrijf mij in’. Gelieve bij elke nieuwe inschrijving telkens hetzelfde e-mailadres te gebruiken.
 2. U schrijft zich automatisch in voor alle drie de submodules. U kan zelf kiezen of u alles aflegt of enkel bepaalde onderdelen. Examendata vindt u niet terug op de website. Data zijn pas beschikbaar op het oefen- en examenplatform na betaling en goedkeuring van uw inschrijving. Wij voorzien wekelijks een aantal examenmomenten (met uitzondering tijdens de vakantieperiodes).
 3. In de laatste stap van het inschrijvingsformulier kunt u kiezen om online te betalen of per overschrijving. Nadat u een bevestiging van deze inschrijving ontvangen hebt, sturen wij een factuur per mail op.
 4. Na betaling keuren wij uw inschrijving goed en ontvangt u een mail met uw activatielink tot ons digitaal leerplatform (oefen- en examenplatform).
 5. Op ons digitaal leerplatform kan u aangeven op welke datum u het examen wenst af te leggen. Alle submodules moeten worden afgelegd op één en dezelfde datum.
 6. U kan zelf de data van uw geplande sessies wijzigen tot 5 kalenderdagen voor het examen op het oefen- en examenplatform.
 7. Indien u zich voor een herexamen moet inschrijven, gelieve deze procedure te herhalen vanaf de eerste stap.

Informatie examen

A. Structuur

U legt op de dag van uw examen alle modules af die u nodig heeft voor uw erkenning bij de FSMA. Module 1 is verplicht voor iedereen. U kiest voor module 2 en/of 3 afhankelijk van de vereisten binnen uw functie. Ieder examen bestaat uit vragen van het meerkeuzetype (geen giscorrectie). Voor een voldoende resultaat moet u minstens 60 % behalen per module. U krijgt 1u30 de tijd om het examen af te leggen.

B. Data

Examendata zijn niet terug te vinden op onze website, maar beschikbaar op uw eigen digitaal leerplatform. Hier krijgt u toegang toe na betaling en goedkeuring van uw inschrijving. Ook tot de syllabi en de oefeningen krijgt u toegang zodra wij uw betaling hebben ontvangen.

Wij voorzien wekelijks een aantal examenmomenten. U duidt zelf aan wanneer u uw examen wenst af te leggen. U krijgt toegang tot de syllabi en de oefeningen. Past de gekozen datum niet langer? Geen probleem, u kan zelf uw geplande sessies wijzigen tot 5 kalenderdagen voor het examen.

Indien je jou enkel wenst in te schrijven voor het examen (zonder syllabus, maar met oefen- en examenplatform en zonder coachingsessie) is de 120€ voor alle drie modules van kredietbemiddeling. Gelieve je in te schrijven via mail: info@febelfin-academy.be

C. Resultaten

Bij positieve resultaten ontvangt u op uw digitaal leerplatform een door de FSMA erkend certificaat dat bewijst dat u geslaagd bent voor het examen kredietbemiddeling (hypothecair en/of consumentenkrediet) en dat getuigt van de vereiste technische kennis. (Nevenagenten moeten enkel een basiskennis hebben van de theoretische beroepskennis, op voorwaarde dat de aangeboden kredieten uitsluitend bestemd zijn voor goederen of diensten die de agent zelf verkoopt.)

Indien u niet geslaagd bent voor één of meerdere modules van het examen, kan u zich via de website inschrijven voor uw herexamen. Belangrijk is hierbij hetzelfde e-mailadres te gebruiken als bij uw eerste inschrijving.

Bij het kiezen van een nieuwe datum moet er een periode van 15 dagen gerespecteerd worden. Deze periode van 15 dagen gaat in vanaf de dag volgend op de datum van het examen waarvoor u niet geslaagd bent. Bijvoorbeeld: legt u examen af op 1 september, dan kan u een herexamen afleggen na 16 september.

Indien je je enkel wenst in te schrijven voor het examen is de prijs 120€ voor alle drie modules van kredietbemiddeling. Gelieve je in te schrijven via mail: info@febelfin-academy.be

Praktische informatie

Plaats examen: Febelfin Academy, Phoenix gebouw - Koning Albert II-laan 19 1210 Brussel

Prijs:

 • Lid (met inbegrip van syllabus, oefenplatform en examen): 160€
 • Niet-lid (met inbegrip van syllabus, oefenplatform en examen): 180€
 • Partner (BZB/Fedafin - met inbegrip van syllabus, oefenplatform en examen): 160€
 • Herexamen: 45€

De prijzen zijn voor het totaalpakket vastgelegd, ongeacht de examens die u wenst af te leggen.

Methodologie

Type opleiding: E-learning

U kunt deze opleiding via e-learning volgen (behalve examen) door gebruik te maken van een online leerplatform en met de mogelijkheid tot het inoefenen van de materie ter voorbereiding van het examen. Het examen gebeurt klassikaal.

Lesmateriaal:

 • Online oefenplatform:
  • Syllabi
  • Voorbereidingsoefeningen