1. Home › 
 2. › 
 3. Verzekeringsbemiddeling: e-learning met examen

Update 04/01/2021: Schrijf je in voor ons nieuw opleidingsaanbod 2021!

Geen twijfel mogelijk, dit academiejaar is anders. Maar jouw professionele ontwikkeling is verzekerd: onze voorjaarskalender 2021 is nu online via onze website en ons leerplatform. Examens in bank, verzekeringen en kredieten blijven doorgaan in onze lokalen, met respect voor alle veiligheidsmaatregelen. Al de opleidingen georganiseerd door en bij ons vinden digitaal plaats. Indien jouw FA opleiding of examen georganiseerd wordt door jouw werkgever, gelieve contact op te nemen met jouw opleidingsverantwoordelijke om na te gaan hoe deze plaatsvindt. Laten we samen veilig blijven leren! Alvast bedankt om onze richtlijnen na te leven en tot binnenkort!
Meer info hier

Verzekeringsbemiddeling: e-learning met examen

Ik schrijf mij in


Deze opleiding laat u toe als verzekeringstussenpersoon te worden ingeschreven (bij de FSMA). Door de modulaire aanpak kiest u zelf de verzekeringstakken die u nodig heeft.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

Prijs per module:

Nieuw examensysteem IDD (Insurance Distribution Directive) en overgangsperiode

In afwachting van het nieuwe examensysteem van de IDD, van toepassing vanaf 1 januari 2021, bepaalt de wetgeving een overgangsperiode van 28/12/2018 tot 31/12/2020.

Het is dus belangrijk dat je alle nodig examens zoals hieronder vermeld aflegt vóór 31/12/2020 om jouw certificaat geldig te krijgen. 

OPGELET! Het nieuw examensysteem en de overgangsmaatregelen worden uitgesteld tot en met 31 maart 2021 voor de kandidaten die ingeschreven zijn voor de erkende examens per verzekeringstak vóór 31 december 2020.

Om zich tijdens de overgangsperiode in te schrijven als verzekeringstussenpersoon of om te worden aangesteld als PCP, effectieve leider of verantwoordelijke van de distributie, moeten minimum volgende examens (sub-modules) worden afgelegd:

Personen in contact met het publiek (PCP)                                   Andere personen (EL of VVD)

1.1 - Wetgeving verzekeringsovereenkomst                                   1.1 - Wetgeving verzekeringsovereenkomst

                                                                                                                       1.2 - Andere wetgevingen

1.3 - Gedragsregels                                                                                 1.3 - Gedragsregels

Personen in contact met het publiek (PCP)                                  Andere personen (EL of VVD)

2.1 - Algemene BA en BA-privéleven                                                 2.1 - Algemene BA en BA-privéleven

                                                                                                                       2.2 - BA van ondernemingen en beroepen

3.1 - BA Motorrijtuigen                                                                           3.1 - BA Motorrijtuigen

3.2 - Voertuigcasco                                                                                3.2 - Voertuigcasco 

4.1 - Brand en natuurevenementen                                                  4.1 - Brand en natuurevenementen

4.2 - Andere schade aan goederen                                                  4.2 - Andere schade aan goederen

6.1 - Ongevallen                                                                                       6.1 - Ongevallen

6.2 - Ziekte                                                                                                6.2 - Ziekte

Personen in contact met het publiek (PCP)                                 Andere personen (EL of VVD)

5.1 - Leven algemeen                                                                           5.1 - Leven algemeen

5.2 - Tak 21                                                                                               5.2 - Tak 21

5.4 - Tak 23                                                                                              5.4 - Tak 23

                                                                                                                   5.6 - Levensverzekeringen van de 2de pijler

5.7 - Antiwitwaswetgeving                                                               5.7 - Antiwitwaswetgeving

Gelieve er rekening mee te houden bij de inschrijving op de examens.

Categorie Verzekeringen
Niveau Advanced
Type opleiding Online

Opleiding met examen

Totale prijs *

Leden: € 980
Niet-leden: € 1.225
Partner BZB: € 980
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

* Heb je recht op subsidies?
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

 • Iedereen die professioneel een algemene kennis nodig heeft van verzekeringen en/of een attest nodig heeft van zijn professionele kennis, zoals:
  • verantwoordelijken voor de distributie;
  • makelaars, agenten en subagenten;
  • personen in contact met het publiek;
  • personen die professioneel betrokken zijn bij de verzekeringsproblematiek.

Vereiste voorkennis

Basic Level: Er is geen specifieke voorkennis vereist voor deze opleiding.

Programma

Inhoud

De opleiding is opgebouwd uit 7 modules en verschillende submodules, namelijk:

 1. Wetgeving (verplicht voor alle takken)
 2. Aansprakelijkheidsverzekeringen en rechtsbijstand (tak 13 en tak 17)
 3. Motorrijtuigen, hulpverlening en vervoerde goederen (tak 10, tak 3, tak 18 en tak 7)
 4. Zakenverzekeringen (tak 8, tak 9, tak 16, tak 14 en tak 15)
 5. Levensverzekeringen en voorkoming witwaspraktijken (tak 21, tak 22, tak 23 en tak 26)
 6. Persoonsverzekeringen andere dan leven (tak 1a, tak 1b en tak 2)
 7. Transportverzekeringen (tak 4, tak 5, tak 6, tak 11 en tak 12)

Opbouw opleiding

Na uw inschrijving krijgt u toegang tot ons digitaal leerplatform, en daar vindt u het volgende:

 • Syllabi: alle modules hebben hun eigen syllabi waarbij de inhoud telkens overeenstemt met de eindtermen van het examen;
 • Oefeningen per submodule om uw kennis van de leerstof te toetsen en u voor te bereiden op het examen;
 • Certificaat: bij succesvol afleggen van uw examen kan u hier uw certificaat afdrukken.

Voorbereiding deelnemers

Hoe kan u van start gaan met deze opleiding:

 1. U schrijft zich in voor een (her)examen via de knop ‘ik schrijf mij in’. Gelieve bij elke nieuwe inschrijving telkens hetzelfde e-mailadres te gebruiken.
 2. Belangrijk is dat u alle modules aanvinkt die u moet volgen in het kader van uw certificatie.
 3. In de laatste stap van het inschrijvingsformulier kunt u kiezen om online te betalen of per overschrijving. Nadat u een bevestiging van deze inschrijving ontvangen heeft, sturen wij per mail een factuur op.
 4. Na betaling keuren wij uw inschrijving goed en ontvangt u een mail met uw activatielink tot ons digitaal leerplatform.

Informatie examen

A. Structuur

U legt per submodule examen af (klik hier voor de gedetailleerde examenstructuur met vermelding van het aantal vragen en geschatte duur per examen). Ieder examen bestaat uit vragen van het meerkeuzetype (geen giscorrectie). Ons examensysteem is flexibel waardoor u de mogelijkheid heeft om tijdens uw examen alle submodules (takken) af te leggen van een bepaalde module of een selectie van submodules (takken). Voor een voldoende resultaat moet u minstens 60 % behalen per submodule.

B. Resultaten

Bij positieve resultaten ontvangt u op uw digitaal leerplatform een door de FSMA erkend certificaat dat bewijst dat u geslaagd bent voor het examen (aangegeven per tak) en dat getuigt van de vereiste technische kennis.

Indien u niet geslaagd bent voor één of meerdere takken van het examen, kan u zich via ons leerplatform inschrijven voor uw herexamen.

Bij het kiezen van een nieuwe datum moet er een periode van 15 dagen gerespecteerd worden. Deze periode van 15 dagen gaat in vanaf de dag volgend op de datum van het examen waarvoor u niet geslaagd bent. Bijvoorbeeld: legt u examen af op 1 september, dan kan u een herexamen afleggen na 16 september.

Indien je je enkel wenst in te schrijven voor het examen is de prijs 120€ per module. Gelieve je in te schrijven via mail: info@febelfin-academy.be

Praktische informatie

Plaats examen: Febelfin Academy, Phoenix gebouw - Koning Albert II-laan 19 1210 Brussel

Prijs per module:

 • Lid (met inbegrip van syllabus, oefenplatform en examen): 140 €
 • Niet-lid (met inbegrip van syllabus, oefenplatform en examen): 175 €
 • Partner (BZB/Fedafin - met inbegrip van syllabus, oefenplatform en examen): 140 €
 • Herexamen: 45 €

Methodologie

Type opleiding: E-learning

Lesmateriaal:

 • Online oefenplatform:
  • Syllabi
  • Oefenvragen