1. Home › 
 2. › 
 3. Verzekeringsdistributie IDD: klassikale opleiding met syllabus, oefenplatform en examen

Update 07/03/2022 : Febelfin Academy verwelkomt je 'live' of digitaal en blijft jouw veilige plek om te leren!

Alle Febelfin Academy opleidingen gaan door met respect voor de actuele coronamaatregelen (code geel) . Concrete informatie vind je terug op de fiche/webpagina van elke opleiding. Examens worden presentieel afgenomen in onze lokalen, eveneens rekening houdend met de nodige veiligheidsmaatregelen. Voor praktische afspraken rond in-house georganiseerde opleidingen of examens neem je best contact op met je opleidingsverantwoordelijke. We bedanken je voor je flexibiliteit en wensen je fijne leerervaringen!
Meer info hier

Verzekeringsdistributie IDD: klassikale opleiding met syllabus, oefenplatform en examen

Ik schrijf mij in


Het uitvoeringsbesluit van 25 juni 2019 heeft de minimum kennisvereisten van de wet over de Insurance Distribution Directive (IDD) omgezet in een nieuwe examenstructuur samengesteld uit 4 modules:

Deze nieuwe examenstructuur is van toepassing sedert 1 januari 2021. 

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

Prijs per module (syllabi, trainingen, coachings en examens inbegrepen):

 

 

Categorie Verzekeringen
Niveau Basic
Type opleiding Klassikale opleiding
Hybride

Opleiding met examen

Totale prijs *

Leden: € 2.400
Niet-leden: € 2.600
Partner BZB: € 2.400
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

* Heb je recht op subsidies?
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Beschikbare data

01/06/2022 - 09:00u - 17:00u - Module 1: Basiskennis

Ik schrijf mij in

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

Alle personen die professioneel een algemene kennis nodig hebben van de verzekeringen en/of een attest nodig hebben om hun professionele kennis te bewijzen, als:

 • verzekeringstussenpersoon en nevenverzekeringstussenpersoon;
 • effectieve leider, de facto verantwoordelijk;
 • verantwoordelijke voor de distributie;
 • persoon in contact met het publiek.

Vereiste voorkennis

Basis level: onderricht vooral theoretische concepten om zo een algemeen overzicht bij te brengen (initiatie).

Programma

INHOUD

Modules

Examens (submodules)

Syllabus

1 Basiskennis

1.1 Verzekeringsmarkt en regelgeving op het verzekeringscontract

196 paginas

1.2 Diverse wetgevingen

2 Verzekeringen niet-leven

2.1 BA-verzekeringen en verzekering rechtsbijstand

78 paginas

2.2 Verzekeringen motorrijtuigen en verzekering hulpverlening

78 paginas

2.3 Zaakverzekeringen

96 paginas

2.4 Persoonsverzekeringen andere dan levensverzekeringen

63 paginas

3 Leven in het algemeen

3.1 Toepasselijke wetgeving en financiële bekwaamheid

161 paginas

3.2 Witwaswetgeving, verzekeringsmarkt, pensioenstelsel, gedragsregels

4 Leven met een beleggingscomponent

4 Levensverzekeringen met een beleggingscomponent

 

De verzekeringstussenpersonen, hun effectieve leiders (EL) en hun verantwoordelijken voor de distributie (VVD) zullen moeten afleggen:

 • Module 1: de basismodule (gemeenschappelijke kennis)
 • afhankelijk van hun distributieactiviteit, één of meerdere van de gespecialiseerde modules:
  • Module 2: Verzekeringen niet-Leven
  • Module 3: Verzekeringen leven (zonder beleggingscomponent)
  • Module 4: Verzekeringen leven met beleggingscomponent (niet geldig zonder module 3)

De personen in contact met het publiek (PCP’s) moeten enkel het examen over de module 1 afleggen.

Je vindt de volledig structuur hier terug.

Voorbereiding deelnemers

Log in op het leerplatform my.febelfin-academy.be om uw training voor te bereiden en het leermateriaal te downloaden:

 • Syllabus: elke module heeft zijn eigen syllabus die overeenkomt met de inhoud van de eindtermen van de examens. Uitzondering : de modules 3 en 4 zijn echter vervat in één syllabus.  We vragen je om de syllabus te bestuderen voordat je aan een klassikale opleidingsdag deelneemt.
 • Trainingen: beschikbaar per submodule, hiermee kun je de kennis die je tijdens de studie van de syllabi hebt opgedaan testen en uitdiepen.
 • Opleidingsdagen: deze dagen van coaching met experts helpen je om jouw slaagkans te vergroten door de belangrijkste kennis te herhalen en verdiepen.

Informatie examen

A. Structuur

Je legt het examen af per submodule. Ieder examen bestaat uit meerkeuzevragen (geen giscorrectie). Ons examensysteem is flexibel waardoor je de mogelijkheid hebt om tijdens jouw examen alle submodules af te leggen van een bepaalde module of een selectie van submodules. Het examen kan afgelegd worden op het eind van bepaalde dagen van de klassikale opleiding (mbt. de submodule) of op een later door jou te bepalen dag.  Deze keuze maak je voorafgaand aan het bijwonen van de klassikale opleiding.  Je hebt dus de keuze tussen het afleggen van de examens volgens het modeltraject of het vrij bepalen van een datum wanneer je de examens wenst af te leggen.

Modeltraject :

Module Coaching Submodule Examen
1 Dag 1 1.1 Verzekeringsmarkt en regelgeving op het verzekeringscontract  
Dag 2 1.2 Diverse wetgevingen  
  Einde coaching dag 2 Examen over module 1.1 en 1.2
2 Dag 1 2.1 BA-verzekeringen en rechtsbijstand  
Dag 2 2.2 Verzekeringen motorrijtuigen en hulpverlening  
2.4 Persoonsverzekeringen andere dan levensverzekeringen  
  Einde coaching dag 2 Examen over module 2.1 + 2.2 + 2.4
Dag 3 2.3 Zaakverzekeringen  
  Einde coaching dag 3 Examen over module 2.3
3/4 Dag 1 3.1 Toepasselijke wetgeving en financiële bekwaamheid  
Dag 2 3.2 Witwaswetgeving, verzekeringsmarkt, pensioenstelsel en gedragsregels  
4. Levensverzekeringen met beleggingscomponent  
  Einde coaching dag 2 Examen over module 3 & 4

B. Resultaten

Om te slagen, moet je minimum 60% per submodule behalen. Bij positieve resultaten ontvangt je op jouw digitaal leerplatform een door de FSMA erkend certificaat dat bewijst dat je geslaagd bent voor het examen en dat getuigt van de vereiste technische kennis.

Indien je niet geslaagd bent voor één of meerdere examens, kan je je via ons leerplatform inschrijven voor jouw herexamen. Bij het kiezen van een nieuwe datum dient er een periode van 15 dagen gerespecteerd te worden. Deze periode van 15 dagen gaat in vanaf de dag volgend op de datum van het examen waarvoor je niet geslaagd bent. Bijvoorbeeld: legt je examen af op 1 september, dan kan je een herexamen afleggen na 16 september.

Praktische aspecten

Duur: de duurtijd van het volledige traject bedraagt 7 dagen.  Deze dagen zijn consulteerbaar per submodule in de kalender.

Plaats: Febelfin Academy, Koning Albert II laan, 19, 1210 Brussel

Methodologie

Een ‘Klassikale opleiding’ volg je in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie beschikbaar via het MyFA leerplatform , aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).Type opleiding :

Blended learning: (= e- learning + classroom) Je volgt een opleiding ook gecombineerd door gebruik te maken van een online leerplatform en klassikale opleidingssessies.

Opleidingsmateriaal:

 • Syllabi
 • Online oefenplatform

Docenten

Jean Begerem