1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. Kan ik uitstel krijgen van de reglementaire termijnen als gevolg van de Covid-19 maatregelen?

Kan ik uitstel krijgen van de reglementaire termijnen als gevolg van de Covid-19 maatregelen?

Categorie: Algemeen

Overzicht van de tijdelijke maatregelen in voege door de Covid-19 situatie 

Verlenging van de overgangsperiode van de oude erkende examens per verzekeringstak 

Door de huidige gezondheidscrisis is beslist om de kandidaten die vóór​​​​​​​ 31 december 2020 voor de oude erkende examens per verzekeringstak zijn ingeschreven, drie maanden extra tijd te geven om voor die examens te slagen tot en met 31 maart 2021.

Je kan je dus tot en met 30 december 2020 inschrijven voor Verzekeringsbemiddeling: E-learning met examen

Inschrijvingen na 30 december 2020, zijn enkel nog mogelijk in het nieuwe examensysteemIDD: E-learning met examen IDD: Coaching met examen

Voor meer info

Nieuwsbrief: Verlenging van de overgangsperiode van de oude erkende examens per verzekeringstak | FSMA

Bijscholingsperiode wordt verlengd met 4 maanden 

De financiële tussenpersonen en andere personen onderworpen aan een verplichte bijscholing, onder controle van de FSMA, waarvan de bijscholingsperiode ten einde komt in 2020 hebben tot 30 april 2021 om de vereiste bijscholingsuren/punten te behalen.

Dit geldt ook voor de compliance officers die door de FSMA zijn erkend conform haar reglement van 27 oktober 2011 betreffende de erkenning van compliance officers, en de medewerkers van de compliance departementen van de gereglementeerde ondernemingen, voor wie ook een bijscholingsverplichting geldt.

Het gaat om volgende bijscholingsperiodes:

Febelfin Academy heeft een uitgebreid aanbod van klassikale en op afstand bijscholingen die aan de betrokken personen de mogelijkheid geven om de nodige punten/uren te behalen.

Bekijk ons uitgebreid bijscholingsaanbod

Voor meer info

Nieuwsbrief: Bijscholing tijdens de coronacrisis | FSMA

Nieuwsbrief: Bijscholing – Overdracht van punten | FSMA

Statuut van PCP in opleiding wordt in verzekeringen verlengd met 4 maanden

Het statuut van PCP in opleiding van maximum één jaar mag worden verlengd met vier maanden voor de PCP’s die in die hoedanigheid worden aangesteld:

Met deze verlenging kunnen zij, desgevallend, genieten van het nieuw examensysteem van toepassing vanaf 1 januari 2021 of kunnen zij voor die datum de examens afleggen van de minimum examenlijst opgelegd tijdens de overgangsperiode.

De extra termijn komt in aanmerking om de professionele ervaring te bewijzen.

Voor meer info

Nieuwsbrief: PCP in opleiding | FSMA

Nieuwsbrief: Koninklijk besluit van 8 juni 2020 met reglementaire oplossingen voor de moeilijkheden die financiële tussenpersonen ondervinden door de coronacrisis | FSMA


Andere vragen in deze categorie