2018 in review

Wat betekent Febelfin Academy voor u? Een kwaliteitsvolle en innovatieve opleidingspartner, die meerwaarde levert aan de financiële sector en haar klanten. Dat willen we ieder jaar – nog meer en nog beter – voor u zijn. In dit jaarverslag, voor het eerst digitaal, beschrijven we waar we voor staan, en dit door onze klanten en partners zelf aan het woord te laten. We lichten hier graag al een aantal zaken voor u uit.

Introductie

In 2018 lag dé focus voor Febelfin Academy op de ontwikkeling van haar nieuwe leer- en examenplatform. In nauw overleg met de sector kozen we voor een eigen platform om zo optimaal en flexibel te beantwoorden aan de vereisten van onze sector.

We trokken ook verder de kaart van samenwerking en co-creatie om leerprojecten te realiseren die ingezet worden voor de brede sector.

Het accent licht hier niet enkel op de verwerving van technische competenties maar vooral ook vaardigheden, toekomstgerichte vaardigheden.

DSC08143

Ann Vanlommel | Managing Director  | Febelfin Academy

Dit brengt ons bij de studies waar Febelfin Academy in 2018 mee aan werkte rond de toekomst van onze sector en de impact op medewerkers. Deze bevestigen dat één van de grootste uitdagingen waar we nu voor staan, is dat de functies in onze sector sterk gaan veranderen, niet meer zullen bestaan of een andere invulling krijgen.

We hebben enerzijds gespecialiseerde skills nodig die specifiek voor een bepaalde job dienen maar anderzijds overdraagbare competenties. Deze laatsten gaan steeds meer aan belang winnen en “levenslang leren” maakt prominent deel uit van deze vaardigheden. De drive om permanent bij te leren, zal onze employability bepalen. 

Febelfin Academy engageert zich om hier samen met haar partners een actieve rol in op te nemen. 

​​​​​Learning, key for evolution.

De ingrijpende technologische veranderingen, de toenemende mobiliteit en flexibilisering op de arbeidsmarkt maken opleiding steeds belangrijker. Investeren in de nieuwe competenties is een absolute prioriteit om als finance medewerker te kunnen groeien in de veranderende loopbanen van digital banking. Febelfin Academy zet in op future-proof opleidingen in o.a. data analytics, product innovation, mobile payments, multi-channel services en blockchain. Daarnaast spelen we ook meer in op de talentontwikkeling van elk individu en kijken wij hier over de sectoren heen om samen aan de toekomst te bouwen.

Wien De Geyter | Chairwoman | Febelfin Academy

Key figures 

478

250

53476

1510

<p>Deelnemers aan paritiaire initiatieven</p>

98

Klantentevredenheid

386

2007

20000

17560

Activiteiten