1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. Innovation

Innovation

Al onze nieuwe ontwikkelingen en projecten hebben éénzelfde uitgangspunt: high impact learning. We willen toegevoegde waarde creëren voor u als individu zodat u geïnspireerd blijft, voor u als medewerker zodat u zich professioneel ontplooit en voor u als organisatie zodat u steeds kan vernieuwen. Het nieuwe leerplatform en onze co-creatie spirit met KBC dragen hiertoe bij!

High impact learning​​​​​​​

Learning Generation

Hoe willen onze klanten in de toekomst leren? Na het bevragen van onze stakeholders kwam één antwoord steeds terug: via high impact learning.
Leren is een continu proces met verschillende bouwstenen: digitaal, face-to-face, assessments en leren van en met elkaar. Ze vullen elkaar aan en versterken de impact van het leren. 

Al snel was ook duidelijk dat een nieuw digitaal leer- en examenplatform een must was om deze uitdaging op te nemen. Een leerplatform dat het leren van de toekomst ondersteunt.

Hier vroegen we opnieuw feedback van onze klanten naar hun verwachtingen. Wat werkt goed? Wat moet zeker anders?

De opdracht was duidelijk: het omschakelen van onze drie verschillende platformen (de website, het examenplatform en het leerplatform) met elk een andere stijl, aanmeldmethode en paswoord naar één platform, één login procedure en één look en feel.

We werkten samen met het IT- bedrijf Tobania voor het bouwen van het nieuwe platform en met het digitaal bureau Wijs  voor de websites.

Dankzij de constructieve houding, professionele samenwerking en naadloze communicatie tussen Febelfin Academy, Wijs en Tobania, zijn we er samen in geslaagd om een vlotte integratie tot stand te brengen tussen het op maat gebouwde LMS en de verschillende websites. Door het LMS als master van de data te beschouwen en door moderne technologieën zoals Azure cloud hosting en Servicebus te gebruiken, konden we een generieke, schaalbare en efficiënte oplossing aanbieden. Deze werd door de verschillende partijen mooi geïntegreerd in de totaaloplossing en dit laat Febelfin Academy toe om een professionele leeromgeving aan te bieden aan haar klanten.

Geert Vanden Boer | Operational Manager | Tobania

My Febelfin Academy

Wat is de naam van ons nieuw gecentraliseerd leerplatform geworden? We hebben het simpel gehouden: MyFebelfinAcademy.

Ook onze Febelfin Academy website en die van de paritaire initiatieven werden in de loop van 2018 geoptimaliseerd. We hebben hier de focus gelegd op een verbetering van de gebruiksvriendelijkheid, een overzichtelijk aanbod en gepersonaliseerde communicatie.

Omwille van de implicaties van een technische aanpassing bleek een nieuwe site haalbaarder dan een update van de bestaande. We bouwden de nieuwe site op Harmony en werkten daarvoor nauw samen met Tobania voor het LMS. Het resultaat is een sterke, robuuste en performante site. We leverden een technisch hoogstandje op dat toekomstgericht is en dat bovendien voldoet aan de hoge security-eisen die van belang zijn binnen het bankwezen. Febelfin Academy zelf kan weer jaren verder met een opgefrist design en een intuïtief en gebruiksvriendelijk CMS in Harmony.

Jonas Goderis I Senior Lead PHP Developer I Wijs

Zelfsturing

Op 1 januari 2019 zijn we van start gegaan met de vernieuwde website en het gloednieuw examen- en leerplatform.

Werknemers krijgen meer en meer zelfsturing op de werkvloer. Zelf hun ontwikkeling in handen nemen is hoe zij vandaag tegenover het leren staan. Onze nieuwe leeromgeving faciliteert dit: een werknemer kan zichzelf inschrijven in een leerprogramma en zo zijn leerpad zelf sturen.

Voor onze docenten zal het leerplatform ook heel wat nieuwe mogelijkheden bieden. Zo kunnen zij zelf hun leermateriaal publiceren en de interactie met de deelnemers sturen door zowel voor als na de opleiding, kennis en ervaring met hen te delen.

Zo streven we ernaar om samen met onze cursisten, partners en docenten een Learning Generation te creëren.

Samenwerken in co-creatie met KBC

Het eerste digitaal leertraject 

Tot enkele jaren geleden ontwikkelde iedere financiële organisatie haar generieke leeroplossingen elk apart inhouse. Tijd en resources waren immers voorhanden. Vandaag moet alles sneller en zijn de middelen beperkter. Door samen te werken realiseren we niet alleen schaalvergroting maar wisselen we ook vakkennis uit. Een win-win voor alle partijen!

Co-creatie biedt kansen om de waardeketen voor iedere lerende organisatie te verbeteren en meer toegevoegde waarde te leveren, zowel op financieel als kwalitatief vlak. 

Het belang aan co-creatie is dus reëel, ook in de financiële sector. Een duidelijke opdracht voor ons, Febelfin Academy!

De start van ons eerste digitaal leertraject in co-creatie is inmiddels ook een feit. We zijn aan de slag gegaan met KBC.

Concreet? Febelfin Academy levert vanuit haar docentennetwerk de content aan en zoekt voor het technische deel een partner in e-learning ontwikkeling. Voor dit project werken we respectievelijk samen met Marcel Le Moine en Neolearning.

Het team van KBC  geeft input en valideert of het leertraject qua inhoud en leervorm beantwoordt aan de behoeften van de financiële medewerker. En zo komen we tot de nieuwe e-learning: Balanslezen!

Interview

Uitleg over deze primeur krijgt u van Mieke Dhont, verantwoordelijk voor Digital Learning Development bij Febelfin Academy en Lies De Ruyter, Beleidsmedewerker kennismanagement, Dirk Sels, Kenniscoördinator Ondernemers en Kristel Vanhecke, Hoofd Cel Ondernemers bij KBC Bank & Verzekering die dit project in goede banen leiden.​​​​​​​

Hoe verloopt de samenwerking?

Mieke Dhont: We kunnen hier zeker spreken van een vlotte samenwerking. We zijn snel tot een akkoord gekomen over het concept. Hierbij hebben we gekozen voor een e-learning die gebaseerd is op scenario’s. De deelnemer heeft zo de mogelijkheid om de aangeboden theorie te verwerken en te leren toepassen op de werkcontext. Wat het verdere verloop betreft, planden we verschillende reviewmomenten in.

De samenwerking met KBC zorgde ervoor dat de e-learning door een grotere groep mensen nagelezen werd en er meer feedback was om de e-learning te finetunen.

Wat is de toegevoegde waarde van dit in co-creatie te hebben uitgewerkt?

Lies De Ruyter: Een e-learning uitwerken vraagt heel wat inzicht in de noden van onze medewerkers. Medewerkers kunnen geen rechtstreekse vragen stellen zoals dit bij een klassikale opleiding wel het geval is. Om die reden is het belangrijk om bij de ontwikkeling al zoveel mogelijk ‘vragen’ te anticiperen van onze medewerkers over het onderwerp en op te nemen. Voor de juiste vraagstelling konden we beroep doen op Febelfin Academy die hier de didactische know-how heeft.

Mieke Dhont: Onze lesgevers Marcel le Moine en Eric Metsers werkten een inhoud uit waarmee de beginnende bankmedewerker aan de slag kan. De medewerkers bij KBC konden vanuit hun ervaring duidelijk aangeven bij welke onderwerpen ze meer ondersteuning wensten en welke zaken in de dagdagelijkse praktijk belangrijk zijn voor de bankmedewerker. Zo konden we efficiënt bijsturen en is het resultaat een e-learning die aansluit bij de specifieke kennisbehoefte van deze doelgroep.

Waarom hebben jullie gekozen voor de e-learning als leervorm? ​​​​​​​

Dirk Sels: Het e-learningpakket dat we ervoor gebruikten, is erg gedateerd en een hele opgave om te doorworstelen. Het vormde de basis om aan een klassikale opleiding over financiële analyse te kunnen deelnemen. Het was voor ons dan ook essentieel dat bij de opzet van de nieuwe e-learning over balanslezen op het eind van dit e-learningpakket ook collega’s met geen of weinig voorkennis de belangrijkste principes kennen en kunnen toepassen.

Kristel Vanhecke: Tijdens de klassikale opleiding kan er dan dieper worden ingaan op de bedrijfseigen berekeningen en materie. Door te kiezen voor een e-learningpakket laten we iedereen toe de inhoud op zijn eigen tempo en wanneer het werk het toelaat door te nemen.    ​​​​​​​

Community

Hoe Febelfin Academy ernaar streeft uw preferred learning partner te zijn?