1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. Governance

Governance

De financiële wereld wordt vandaag geconfronteerd met verschuivingen in de businessmodellen. Niet-financiële risico’s worden alsmaar meer geïdentificeerd als de belangrijkste risico’s voor onze toekomst. Dit vergt ook andere en nieuwe competenties voor de bestuurders van de financiële organisaties.

Kennis van financiële zaken

Raad van Bestuur in de financiële sector

In het kader van de “Fit & Proper” norm is het verder professionaliseren van bestuurders een must. Daarom lanceerde Febelfin Academy, in nauwe samenwerking met het kenniscentrum voor bestuurders en ondernemingen Guberna, de eerste editie op 1 oktober 2018 van een 6-daagse gespecialiseerde executive opleiding over corporate governance voor bestuursleden.

Een kandidaat-bestuurder met ruime bestuurderservaring heeft duidelijk toegevoegde waarde in de raad van bestuur van een financiële instelling. Het belang van een goed beoordelingsvermogen om juist te handelen is een must. Belangrijk is echter ook dat hij/zij met kennis van zaken kan handelen en beslissen inzake financieel-technische materies. En dit is vandaag zeker niet evident.

Ann Vanlommel I Managing Director I Febelfin Academy

En deze scoorde meteen: Deze opleiding was meteen volzet en met meer dan 20 deelnemers ging het programma van start!

Dit programma draagt bij tot het stimuleren van een juiste gedragscultuur. De verwachtingen van de maatschappij, toezichthouders maar ook aandeelhouders ten aanzien van bankbestuurders zijn hoger dan ooit tevoren. Het regelgevend kader is na de financiële crisis aangescherpt.

Bestuurder zijn is vandaag de dag een gespierde opdracht; ‘bijblijven’ is een noodzakelijk gegeven. Bovendien kunnen we niet genoeg het belang onderstrepen van een professioneel gedrag en de juiste groepsdynamiek als succesfactoren van een goed werkende raad van bestuur. Regelgeving schept het kader en de a-priori opgelegde selectiecriteria ‘fit & proper’ zijn slechts de start, de “proof of the pudding" is in the eating.

Abigail Levrau I Member of the Management Committee I GUBERNA

Goede banken vergen goede bestuurders

In deze context dient een bestuurder van een financiële organisatie te weten wat de risico’s zijn van bankieren maar ook wat de strategische uitdagingen zijn, zoals van digitalisering, wat reputatie betekent voor een bank en hoe je management, medewerkers en zelfs medebestuurders kan challengen.

Als docenten van het programma stonden we voor een grote uitdaging: de kandidaten hun competenties op de juiste manier versterken zodat zij hét verschil kunnen maken in de raad van bestuur van hun financiële instelling.

Caroline Veris I Partner FSI Governance, Regulation and Compliance I Deloitte

Deze aanpak slaat aan want de reacties bij de deelnemers en gastsprekers zijn zeer positief!

Enkele reacties:

Not only did I find the content of the program very strong, it also offered me the opportunity to make a number of new and interesting contacts. Thank you so much!

Dieder Van Dooren I Managing Director I CompliConsult

Great initiative, nice group, I was happy to share some thoughts with them.

Eric Pulinx I Deputy CEO and member of the Executive Committee I BNY Mellon

Nieuwe uitdagingen

Risk management voor de CFO's van vandaag

Het risicolandschap wordt vandaag geconfronteerd met belangrijke nieuwe uitdagingen.

Lange tijd werd immers de nadruk gelegd op krediet- en marktrisico’s, maar nu is er een verschuiving naar niet-financiële risico’s door veranderingen in de businessmodellen. Om deze nieuwe risico’s te beheersen, moet het risicobeheer van banken grondig worden herzien.

Banken zijn het gewoon om in het kader van hun businessmodel financiële risico’s te nemen en hebben sinds de financiële crisis hun risicobeheer aanzienlijk aangescherpt.

Een geïntegreerd kader voor zowel financiële als niet-financiële risico’s is echter tegenwoordig van fundamenteel belang om weloverwogen beslissingen te nemen en om organisaties aan te sturen in een onzekere en steeds veranderende wereld.

Rond deze grote vraagstukken en ontwikkelingen, met name over talentrisico's, IT-risico’s & de schending van gegevens en modelrisico’s, hebben we in november 2018 een nieuwe Masterclass in risk management gelanceerd die de nadruk legt op de updates en de nieuwe uitdagingen in het niet-financiële risicobeheer.

De banksector kent momenteel diepgaande technologische veranderingen. Financiële instellingen beschikken over enorme hoeveelheden gegevens die steeds sneller en efficiënter gebruikt kunnen worden. Het wordt duidelijk dat deze ontwikkelingen nieuwe kansen, maar ook risico’s met zich meebrengen. Deze risico’s moeten worden begrepen en actief worden aangepakt. Het was een interactief debat tijdens de masterclass van 28 november.

Guest Speakers Masterclass in risk management 2018 I Koenraad D’Hondt, Director, & Robert Van der Eijk, Executive Vice President I Capgemini

Interview

Tamar Joulia-Paris, hoogleraar aan de Université Saint-Louis en adviseur risicomanagement, en Ariane Chapelle, Operational Risk Trainer, consultant en docente, belichten de nieuwe uitdagingen voor risicomanagers en verklaren waarom het merendeel van de huidige uitdagingen betrekking hebben op niet-financiële risico’s.

Welke verschuiving onderging het risicolandschap in het banksysteem en de economische sector in de afgelopen tien jaar?

Tamar Joulia-Paris: In de nasleep van de crisis van 2008, gevolgd door diepgaande hervormingen op het vlak van de regelgevingen en een lange periode van lage interesten drong zich een eerste structurele omvorming van de financiële instellingen op. Vandaag staan we voor technologische omwentelingen die onze manier van leven en werken veranderen. De banken genereren niet langer winst via de rentevoetcurve, de complexiteit van de kredietproducten of de marktvolatiliteit, maar wel uit de technologie van hun klanteninterface, de wendbaarheid van hun organisaties en de toepassing van nieuwe data en geavanceerde analysemethodes.

Ariane Chapelle: Het risico op cyberaanvallen en datafraude is toegenomen tot een systemisch niveau in de economie als geheel naarmate de digitale revolutie onze levenswijze – thuis en op het werk – volledig heeft omgegooid. Artificiële intelligentie en robotica bieden enorme efficiëntievoordelen, maar kunnen ook negatieve maatschappelijk gevolgen teweegbrengen. De ondernemingen moeten zelf de impact van deze ontwikkelingen beoordelen en zich toekomstgericht aanpassen. Dit geldt eveneens voor de overheden die zich vragen moeten stellen bij de economische en sociale gevolgen van de technologische revolutie.

Tamar Joulia-Paris: In tweede instantie wil ik aanstippen dat de voornaamste risico’s op wereldniveau niet langer van financiële aard zijn. Tot 2013 plaatste het World Economic Forum de systemische financiële instabiliteit bovenaan op de lijst van belangrijkste mondiale risico’s. Vandaag voeren risico’s van technologische en ecologische aard samen met risico’s verbonden aan sociale en geopolitieke instabiliteit deze lijst aan. De basisprincipes van kredietrisicoanalyse moeten een herziening ondergaan om beter de gevoeligheden te begrijpen van de kredietopnemers in het licht van de technologische, geopolitieke en maatschappelijke veranderingen op het klimaat van de krediettransacties.

Wat zijn concreet deze nieuwe uitdagingen?

Ariane Chapelle: Na de invoering van de nieuwe regelgevingen van de afgelopen jaren die tegelijk bijzonder ambitieus en dwingend waren, vormen de digitalisering van de verrichtingen, het veranderingsmanagement in een zeer groot aantal organisaties, en hun aanpassing aan de opkomende financiële en niet-financiële risico’s vandaag de belangrijkste uitdagingen inzake risicobeheer. De digitalisering van de verrichtingen leidt op korte termijn tot drie nieuwe uitdagingen.

Tamar Joulia-Paris: De behoeften inzake human resources zijn een ervan. Door de concurrentie van technologiebedrijven van diverse omvang is het voor de financiële sector moeilijker geworden om nieuw talent aan te werven en te behouden.

Ariane Chapelle: Daarnaast zijn er de IT-risico’s en de schending van gegevens. IT-storingen, of die nu te wijten zijn aan een cyberaanval of aan de eerder alledaagse menselijke fouten of tekortkomingen van verouderde hardware, worden door operationele risicobeoordelaars beschouwd als de grootste bedreiging voor de financiële dienstverleners in de afgelopen jaren alsook voor 2019.

Tamar Joulia-Paris: Ik zou tot slot nog willen wijzen op de risico’s die samenhangen met de vermenigvuldiging van modellen op alle domeinen – van de klanteninterface tot de verrichtingen – en met de toepassing van steeds verder doorgedreven methoden van artificiële intelligentie. Deze ontwikkelingen hebben zeker bijgedragen tot een betere identificatie van de risico’s en doeltreffendheid van de verrichtingen. Uit een enquête van risk.net is gebleken dat modelrisico’s tot de grootste risico’s van 2018 behoren, rekening houdend met de mogelijke impact van de zwakke punten in de meeste kritische modellen.

Very interesting and high-level overview of Risk Management. A huge thanks to the insightful speakers for their clear and structured explanations which made it easy and exciting to follow the presentations.

Deelnemers I Masterclass in Risk Management 2018