1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. People

People

U bent de toekomst van de financiële sector en wij zetten in op uw talentontwikkeling! Samen met u werken we aan uw competenties en krijgt u nieuwe leerervaringen die perfect aansluiten bij uw verwachtingen doorheen uw carrière.

Life long learning

Het sectoraal opleidingsaanbod in het teken van het leren doorheen uw loopbaan

Het Elan+ programma werd in 2018 georganiseerd met alweer een mooie opkomst van deelnemers. Ook al gaat het om de 20ste generatie van het origineel, de insteek is nog altijd even jong en fris. Het opleidingsaanbod is gericht op de nieuwe vereiste competenties om u verder te professionaliseren.

Elan+ is het paritaire initiatief voor de banksector. Als bankmedewerker kan u gratis een opleiding naar keuze volgen.

In 2018 ligt het accent op de eigen loopbaan in handen nemen in het kader van Levenslang leren.
De sociale partners vinden het meer dan ooit belangrijk dat we stilstaan bij het belang van bijscholing, dat we opleidingen volgen en dat we blijven leren om onze vaardigheden op peil te houden.
Samen met hen en de sector werkt Febelfin Academy dan ook met passie voor leren een aanbod uit in lijn met deze missie.

Interview​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​Hoe ziet de toekomst eruit voor het sectoraal opleidingsinitiatief Elan+? We legden enkele vragen voor aan Elke Maes, vakbondsverantwoordelijke bij LBC-NVK, en Bart Corthouts, verantwoordelijk voor onze sectorale programma’s binnen Febelfin Academy.​​​​​​​​​​​​​​

Krijgt vorming en training anno 2018/2019 een andere invulling dan bij de opstart van Elan+ 20 jaar geleden?​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Elke Maes: Al bij de oprichting van het paritiair initiatief Elan+ in 1998 kende men het belang van "levenslang leren". Maar vandaag zie ik dat men steeds meer inzet op het verwerven van zoveel mogelijk skills door vorming en training om de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt te verhogen. Samen met persoonlijke groei door het aanleren van sociale vaardigheden, is levenslang leren de sleutel voor een succesvolle loopbaan.​

Bart: Als gevolg van digitalisering zijn er veel nieuwe leervormen ontstaan. Denk maar aan e-learning, webinars, video’s, mobile & social learning ... Wij geloven vooral in hybrid learning bij Febelfin Academy: het aanbieden van verschillende leervormen op maat van het individu.

Zien jullie een evolutie in de opleidingsnoden bij de bankmedewerkers?

Elke: De financiële sector staat niet stil. Permanente evoluties in de sector maken opleiding noodzakelijk als u in uw job wil blijven uitblinken. Werknemers zijn bewuster op zoek naar het ontwikkelen van hun competenties, ongeacht hun functie of ervaringsniveau. Ze gaan veel gerichter keuzes maken in de onderwerpen en leervormen die we aanbieden.

Bart: Opleiding volgen dichter bij huis is ook een nieuw gegeven. Gedelocaliseerde opleidingen kennen een groot succes zoals de informatica-opleidingen die Elan+ organiseert in Gent, Antwerpen, Leuven,… , de taalopleidingen of loopbaanbegeleiding.
Meer dan 130 deelnemers volgden een opleiding buiten Brussel. Dit is 33% meer dan 2 jaar geleden in 2016.​​​​​​​

En tot slot: wat brengt de toekomst voor de paritaire werking?

Bart: Bankmedewerkers weten beter wat ze willen. Opleidingen moeten binnen hun eigen leertraject passen. Ook is er een vraag om onmiddellijk toegang te hebben tot deze kennis. Bij een klassikale opleiding moeten zij vaak enkele maanden wachten, bij andere leervormen zoals e-learning en webinars kunnen zij direct op hun leerbehoefte inspelen, vandaar het toenemend succes van deze opleidingen in het Elan+ aanbod. In 2018 boden we 47 e-learnings en 20 webinars aan. En dit zal blijven toenemen in de komende edities.

Elke: De digitale revolutie is een realiteit. Er gaat veel geautomatiseerd worden maar met human capital kan u nog altijd het verschil maken. Mensen moeten de opportuniteit krijgen om zich continu te blijven vervolmaken via de leervorm die het beste bij hen past. Een goede begeleiding is daarbij crucialer dan ooit en daarin ligt een taak voor Elan+ weggelegd op sectorniveau. Investeren in opleiding is de boodschap!

Opleiding-topper 2018

Opleiding in Design Thinking scoort

In 2018 is de opleiding “Design thinking in de financiële sector” laaiend enthousiast onthaald door de 50 deelnemers die de workshops reeds volgden. 

In het huidig klimaat van veranderingen is dit niet verwonderlijk want innoveren is de voorwaarde geworden om als organisatie succesvol te blijven.

Meer en meer mensen ondervinden dat de klassieke lineaire denkprocessen, die ze jaren succesvol gebruikten voor hun organisatie voor de ontwikkeling van producten en diensten, niet meer volstaan om te komen tot een gepast aanbod voor hun klanten. De Design Thinking methodiek geeft een praktisch antwoord op dit probleem via een ruime waaier aan tools waar u zo mee aan de slag kan.

Onze lesgever aan het woord

Design Thinking is in de jaren 2000 ontstaan in Silicon Valley. Het wordt toegepast door internetgiganten zoals Google, Facebook en Amazon en wordt beschouwd als een innovatie- en een competitiviteitsinstrument voor bedrijven.

Design Thinking is een denk-, doe- en probleemoplossingsproces. Het is gebaseerd op concrete, op gebruikers gerichte methodes die een gunstige dynamiek creëren voor uitwisseling en open innovatie. 

Deze innovatiedynamiek lijkt ook de focus te zijn waar vele financiële organisaties volop aan werken.

STEURS_L-site

Ludovic Steurs | Coach en Oprichter  | TwoMinutes

Banken worden vandaag de dag operationeel nog als inefficiënt beschouwd. De kosten zijn te hoog door gebrek aan operationele uitmuntendheid. Maar ook aan emotie is er een gebrek.

Hoe u juist een innoverende organisatie of een loved brand kan creëren ontdekt u stap voor stap met de Design Thinking toepassing: van het op poten zetten van uw strategie tot de uitwerking van uw stappenplan. Op basis van bedrijfsrelevante grondslagen en dankzij extra uitleg bij begrippen zoals collaboratieve intelligentie of klantenervaring maakt de workshop een onmiddellijke toepassing mogelijk. De vele voorbeelden en tal van slimme tips op maat van uw bedrijfscultuur zijn een garantie voor het welslagen van uw project.

Het belang van empathie wordt tijdens deze opleiding benadrukt om klantgerichte innovatie te doen slagen. De lesgever gebruikt een zeer krachtige presentatie met sprekend beeldmateriaal!

Deelnemer I Design Thinking in de financiële sector I Lesgever: Ludovic Steurs

Governance

Goed beleid in de financiële sector vergt bekwame bestuurders. Hoe draagt Febelfin Academy hiertoe bij?