1. Home › 
  2. › 
  3. › 
  4. Clients

Clients

Een digitale leeroplossing op maat voor meer dan 12.00 medewerkers? Wij gingen de uitdaging aan samen met Belfius! We nemen u in deze rubriek mee in de wereld van online leren. Ontdek waarom onze klanten resoluut kiezen voor online!

Online leeroplossingen op maat van uw organisatie

Het belang van online leren

Meer dan 50% van onze klanten kiezen reeds voor online leeroplossingen. Digitale leervormem besparen organisaties en medewerkers enorm veel tijd. En bovendien is het makkelijk. Leuk. En efficient. 

De keuze voor digitaal of klassikaal hangt af van de doelgroep én het objectief van de opleiding. Bovendien is het vaak een en-en-verhaal en zijn onze klanten vragende partij voor een slimme combinatie van leervormen.

In 2019 kenden we een mooie afname van onze webinars op maat, en verdubbelden we het aantal van deze korte interactieve online sessies, in vergelijking met 2018. 

Dit zet de trend van meer digitalisering voort.​​​​​​​

Het succes van e-learning bij onze klanten zet zich voort en is aan een opmars bezig maar onze klassikale opleidingen blijven  standhouden door hun bewezen meerwaarde

De webinar over de hervorming van het vennootschapsrecht laat onze mensen bij Crelan toe te kiezen uit verschillende opleidingsmogelijkheden naargelang hun specialisatie: ​​​​​​van een verdieping in 9 specifieke thema’s tot een totaalpakket. Ze volgen de opleiding, waar en wanneer ze dat zelf willen.

Marleen Van Gompel I L&D Manager I Crelan

Onze Incompany formule: dé toegevoegde waarde

We werken dus intensief aan onze opleidingen om maximale leerimpact te bekomen. Dat lukt ons als organisatie alleen door de lat steeds hoger te leggen bij het team, de lesgevers en de partners. We denken mee met de klant en werken hybride leeroplossingen voor hen uit op maat, zowel qua inhoud als vorm. 

Meer dan 78 bedrijven werken met ons samen om hun medewerkers verder te professionaliseren via deze trajecten.

Met bijna 50 opleidingsdagen dit jaar zijn de agenten en verantwoordelijke personen van ING weer helemaal up to speed zijn dankzij de op maat trajecten van Febelfin Academy. Tevens werden 3 nieuwe aangeboden inzake aansprakelijkheidsverzekering, levensverzekeringen en bancaire beleggingsproducten.

Fabienne Luxe en Isabelle Vanhoof I Learning Coordinators I ING

Interview

Ingrid Goris, Business Development Manager bij Febelfin Academy en Fabienne Luxen en Isabelle Vanhooff, Learning Coordinators bij ING geven graag mee hoe hun gezamenlijk opleidingsproject een succes is geworden.

Wat houdt dit bijscholingsprogramma juist in?​​​​​​​

Ingrid Goris: Begin april 2018 contacteerde ING ons met de vraag om hun netwerk van commerciële medewerkers bij te scholen. Na ons eerste intake-gesprek werd al snel duidelijk dat de nood naar bijscholingspunten voor deze doelgroep groter was dan initieel ingeschat en zijn we samen op zoek gegaan naar opleidingen die een echte meerwaarde betekenden voor de deelnemers en tegelijk de nodige punten opleverden in verzekeringen en kredieten.

Zo zijn we op het einde van 2018 uitgekomen op 4 afstandsstudies in verzekeringen en 61 specifiek voor ING op maat gemaakte opleidingsdagen over de fiscaliteit van woonkredieten en adviesgesprekken in hypothecaire kredieten en consumentenkredieten voor een totaal van 1179 cursisten.

Wat waren precies de verwachtingen? En zijn ze ingelost?

Fabienne Luxen: Ons hoofddoel was een opleidingstraject uit te werken dat zo dicht mogelijk bij de business aanleunt en waardoor de medewerkers hun nodige bijscholingspunten konden behalen. Doorheen het jaar werd er verder aan het programma gesleuteld om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de verwachtingen. Dit gebeurde steeds op basis van de evaluaties en ervaring van de medewerkers die reeds een opleiding hadden gevolgd.

Zijn er vooruitzichten om een dergelijk programma opnieuw uit te rollen in 2019?

Isabelle Vanhoof: Vanaf april 2019 gaat een nieuw bijscholingstraject van start. Nieuwigheid met vorig jaar is dat nu ook de erg interactieve opleiding met betrekking tot fraude in kredietdossiers wordt opgenomen in het bijscholingsaanbod.

Ingrid Goris: Met ook bijna 50 opleidingsdagen in 2019 zullen de agenten en verantwoordelijke personen van ING weer helemaal up to speed zijn inzake fiscaliteit van woonkredieten en kredietbemiddeling. Tevens worden 3 nieuwe afstandsstudies - met test op afstand – aangeboden inzake aansprakelijkheidsverzekering, levensverzekeringen en bancaire beleggingsproducten.

 

​​​​​​​Binnen onze core business, zijnde verzekeringsbemiddeling, bankbemiddeling en kredietbemiddeling, zijn 53 476 examens afgelegd in 2018 via het hybride leermodel.

Het succes van deze leermethode is de laatste jaren in volle groei. Het aantal deelnemers is meer dan verdubbeld op 3 jaar tijd sinds 2015.

Onze expert aan het woord

Concreet biedt Febelfin Academy voor de voorbereiding van haar geaccrediteerde examens een opleiding aan met zelfstudie via een online training op haar digitaal leerplatform.

Via deze online formule slaagt 85% van onze deelnemers in hun examen. Deze opleidingen kunnen worden aangevuld met een face-to-face moment met een trainer. De slaagpercentages met deze vorm van coaching zijn gemiddeld 10% hoger dan zonder.

jean-begerem-5b1a868900213

Jean Begerem | Bank & Insurance Intermediation Specialist & Trainer  | Febelfin Academy

Dit toont aan dat klassikale face-to-face sessies zeer nuttig kunnen zijn en dat, meer algemeen, hybride leren tot hoge slaagpercentages leidt.

Klanten zijn vragende partij 

Algemeen is er geen uitgesproken voorkeur voor online of klassikaal leren. Het is in mijn ervaring als lesgever duidelijk dat de perceptie nog heel uiteenlopend is in de manier van leren. Bepaalde doelgroepen zoals de zelfstandige agenten hebben een uitgesproken voorkeur voor online daar waar andere het klassikale blijven kiezen in al zijn mogelijke leervormen (webinars, coaching,..) Onze klanten zijn geen vragende partij voor een volledige switch naar digitaal leren. De keuze voor digitaal of klassikaal hangt af van de doelgroep én het objectief van de opleiding. Bovendien is het vaak een en-en-verhaal en zijn cursisten vragende partij voor een slimme combinatie van leervormen. Met andere woorden, de toekomst zit vooral in hybride leeroplossingen.

Laatste ontwikkelingen in de verzekeringswereld 

De wet van 6 december 2018 over de Insurance Distribution Directive (IDD) heeft een grote weerslag op onze klanten die verzekeringsproducten verdelen. Een Koninklijk besluit zal de nieuwe kennis- en bijscholingsvereisten nader bepalen. Maar wat reeds vaststaat, is dat vanaf 2020 de effectieve leiders, de VVD en de PCP 15 uren bijscholing per jaar dienen te volgen. Dit is trouwens ook van toepassing voor bankbemiddeling. Er wordt afgestapt van de examens per tak. Naast een algemeen examen, ook van toepassing op de PCP, zullen de niet vrijgestelde VVD, effectieve leiders en verzekeringstussenpersonen een examen moeten afleggen voor de groepen verzekeringsrisico’s die zij verdelen: een examen voor alle verzekeringen niet leven, een examen voor de levensverzekeringen zonder beleggingscomponenten en/of een examen over de levensverzekeringen met beleggingscomponenten. Voor ieder examen zullen nieuwe eindtermen worden bepaald.

Febelfin Academy bereidt zich hierop voor en zal uiteraard aangepaste leeroplossingen voorstellen, ook op afstand, om zich voor te bereiden op de nieuwe examens waaronder aangepaste handboeken en nieuwe oefenvragen. 

Quality

Worden uw opleidingswensen vervuld? Deelnemers nemen onze activiteiten onder de loep. En docenten geven mee hoe zij het ervaren om les te geven.