Deze website is eigendom van Febelfin Academy.

Contactgegevens en Maatschappelijke zetel:

Febelfin Academy VZW

Aarlenstraat 80 (2de verdieping)

1040 Brussel

Telefoon: +32 (0)25076961

Fax: +32 (0)25076969

Email: info@febelfin-academy.be

Febelfin Academy is niet BTW-plichtig

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie op de internet site kan eventueel aangepast worden zonder enige verwittiging en mag niet gezien worden als een verbintenis van Febelfin Academy.
De inhoud van die site, met inbegrip maar niet beperkt tot de merken, designs, logo’s, teksten, beelden zijn de eigendom van Febelfin Academy en zijn beschermd door de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten en de andere toepasbare wetgeving.
De inhoud van de site mag in geen enkele vorm gereproduceerd worden door of in opdracht van een derde partij, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Febelfin Academy.
Met uitzondering van de beperkte licentie om bepaald materiaal uit die site voor niet-commercieel of persoonlijk gebruik te downloaden en af te drukken, kan geen enkele informatie in die site het recht of een licentie toekennen voor gebruik van materiaal dat eigendom is van Febelfin Academy.


Beperking van aansprakelijkheid

Febelfin Academy besteedt veel aandacht en zorg aan het opstellen van die site en streeft ernaar dat alle informatie zo juist mogelijk is. Febelfin Academy voorziet echter geen enkele wettelijke of commerciële garantie voor de elementen en de technologie die in die site beschreven wordt. De technologie wordt dus geleverd “as is” aan de partijen zonder enige garantie of waarborg, uitdrukkelijk of impliciet vermeld, met inbegrip van de handelswaarde en de geschiktheid voor een bepaald doel. Febelfin Academy is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de nauwkeurigheid, volledigheid of nuttigheid van enige informatie, product of proces die in die site vervat zijn.
Volgens de meest ruime interpretatie van de toepasbare wetgeving, zijn noch Febelfin Academy noch haar dochter- of moedervennootschappen, directeurs, werknemers of agenten verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door het gebruik van de technologie zoals beschreven in die site (met inbegrip maar niet beperkt tot de rechtstreekse, onrechtstreekse, toevallige, gevolgschade, boetes of derving van winst).


Toepasselijke wetgeving, Bevoegde rechtbanken

Onderhavige bepalingen zijn onderworpen aan de Belgische wetgeving. In geval van conflict omtrent de interpretatie of het gebruik van dit document, zijn de rechtbanken van Brussel bevoegd.

 

Privacybeleid

Febelfin Academy hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Febelfin Academy (zie contactgegevens). Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden (indien wel het geval vermelden aan wie). Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Febelfin Academy, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. Febelfin Academy kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar onze-website gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Het gebruik van cookies.

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini-bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.