1. Home › 
  2. Privacybeleid

Privacybeleid

Febelfin Academy hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. De opgevraagde persoonlijke informatie wordt behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 en de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

Het doel van ons gegevensbeleid

Om meer te weten te komen over de manier waarop het privacybeleid werkt binnen Febelfin Academy, dien je deze privacyverklaring te raadplegen.

In het kader van onze opdracht om jou de best beveiligde gegevensbescherming te bieden, is dit beleid bedoeld om uit te leggen welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarom wij dit doen, hoe wij deze persoonsgegevens gebruiken of verwerken en hoe je jouw  rechten kan uitoefenen, met inbegrip van het recht om toegang te krijgen tot jouw persoonsgegevens en deze te corrigeren.

De entiteit die instaat voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is Febelfin Academy, ondernemingsnummer 0884 672 365.
Je kan contact met ons opnemen via communications@febelfin-academy.be

Hoe contact opnemen met Febelfin Academy voor vragen?

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, aarzel dan niet en neem contact met ons op via mail communications@febelfin-academy.be of per post:
Febelfin Academy
T.a.v. Data Protection Officer
​​​​​​​Koning Albert II-laan 19 
1210 Brussel - België

1.  Hoe verzamelen we informatie?

In de eerste plaats verzamelen we persoonsgegevens die jij ons bezorgt, bv. wanneer je ons een bericht stuurt via de contactpagina van onze website, wanneer je ons jouw cv bezorgt, wanneer je je inschrijft voor onze trainingen, enz.

Febelfin Academy kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen, zoals het besturingsprogramma dat je gebruikt of de domeinnaam van de website via dewelke je naar onze website gekomen bent, of waarlangs je die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te optimaliseren voor jou als gebruiker.

Bovendien kunnen we jouw persoonsgegevens via andere bronnen ontvangen, bv. als je als contactpersoon optreedt voor een financiële organisatie, door cookies wanneer je je aanmeldt op onze website, via identiteitscontrole wanneer je onze gebouwen bezoekt, enz.

2. Welke informatie verzamelen we?

We beperken de verwerking van persoonsgegevens om buitensporige verwerking van persoonsgegevens te vermijden. Bij Febelfin Academy zullen we jouw persoonsgegevens verwerken op een manier die toereikend, relevant en beperkt is tot wat noodzakelijk is in overeenstemming met de wet.

Overzicht van de gegevens die we kunnen* verzamelen:

*Het opvragen van bepaalde informatie is verplicht voor operationele doeleinden om ervoor te zorgen dat jouw opleiding zo goed mogelijk verloopt. Deze staan aangeduid via verplichte velden in het online inschrijvingsformulier van de website/het leerplatform. Andere data zijn optioneel en kan je ons doorgeven indien je dat wenst.

We verwerken volgende gegevens:

Wij verzamelen de inhoud en andere informatie die je verstrekt wanneer je onze diensten en leeroplossingen gebruikt. We verzamelen ook informatie over hoe je onze diensten gebruikt, zoals de soorten inhoud die je bekijkt of gebruikt, of de frequentie en duur van jouw activiteiten.

Als je onze diensten gebruikt voor financiële transacties, verzamelen wij informatie over de transactie. Dit omvat jouw betalingsgegevens, zoals jouw bankrekeningnummer. 

We verzamelen informatie wanneer je onze leeroplossingen bezoekt of gebruikt. Het gaat om informatie over de activiteiten die je onderneemt, over jouw gebruik van onze diensten en over de informatie die je achterlaat op onze leeroplossingen.

Soms ontvangen wij informatie over jou en jouw activiteiten van externe partners, bv. informatie van een partner als wij gezamenlijk diensten aanbieden.

3. Hoe gebruiken we deze informatie?

Wij verwerken persoonsgegevens alleen voor specifieke en welomschreven doeleinden en zullen jouw persoonsgegevens niet verwerken voor doeleinden die verder gaan dan wat je redelijkerwijs kan verwachten.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden (niet limitatief):

4. Deelname aan events georganiseerd door Febelfin Academy vzw

De gegevens die je ons bezorgt in het kader van de registratie voor het evenement worden verwerkt voor de opvolging van je inschrijving (uitnodiging, ontvangstbevestiging, extra informatie over het evenement, facturatie (in voorkomend geval) …). Tevens kunnen wij je feedback opslaan in het kader van tevredenheidsonderzoeken of eventuele klachten.

Voor bepaalde evenementen ontvangen de deelnemers een vereenvoudigde deelnemerslijst met de namen, voornamen, functie en organisatie van de deelnemers. 

Tijdens bepaalde evenementen kunnen sfeerbeelden en foto’s van deelnemers worden genomen ter illustratie en ondersteuning van de activiteiten en missie van Febelfin Academy.

Doel

Het doel van deze verwerking is organisatie en beheer van evenementen door Febelfin Academy (o.a. uitnodigingen en registratie), met inbegrip van direct mailing errond.

Categorieën van persoonsgegevens

De gegevens die wij verwerken, zijn de volgende:

Hoe verkrijgen wij je gegevens?

In principe worden de gegevens rechtstreeks bij en van jou zelf verkregen. Indien en voor zover de gegevens worden verkregen via je onderneming word je geïnformeerd via een bevestigingsmail.

Ontvangers

Je gegevens worden intern verwerkt door de diensten die ze nodig hebben voor de organisatie van het evenement. 
Voor de organisatie van evenementen kan beroep worden gedaan op een externe verwerker, zij het steeds onder controle en verantwoordelijkheid van Febelfin Academy. 
Bij een evenement dat wordt georganiseerd met een andere partij worden je gegevens met deze partij gedeeld, zij het enkel voor de inschrijving voor het evenement en de opvolging hiervan.

Bewaartermijnen

De gegevens in het kader van evenementenbeheer worden niet langer dan 1 maand na afloop van het evenement bewaard.

5. Wat is de periode tot het bewaren van deze informatie?

 Bij Febelfin Academy bewaren we jouw persoonsgegevens indien dit nodig is voor onze activiteiten, bv. om bewijzen te verstrekken over jouw leertraject of omwille van wettelijke vereisten. Febelfin Academy is wettelijk verplicht (o.a. ten opzichte van de FSMA) om jouw persoonsgegevens 10 jaar te bewaren om jouw professionele kennis (toegang tot het beroep) of jouw permanente bijscholing te bewijzen. 

6. Hoe wordt deze informatie gedeeld?

Indien jouw werkgever/jouw (geaffilieerde) organisatie instaat voor jouw opleiding/examen/bijscholing zal de persoon aangeduid als verantwoordelijke binnen jouw organisatie toegang hebben tot de gegevens die betrekking hebben tot jouw inschrijving, jouw oefenactiviteiten alsook jouw resultaten en certificaten (behaald bij je huidige én vorige werkgever), en dit om organisatorische redenen. Deze persoon is immers verantwoordelijk voor het goede verloop van jouw inschrijvingsprocedure en/of de betalingsprocedure en/of jouw opleidingsactiviteiten en/of de indiening van jouw certificaten bij controle-instanties. Bij een bestaand account heb je de mogelijkheid om de unieke waarde van je account (je mailadres) aan te passen en de koppeling te laten maken met een (nieuwe) werkgever (je doet daartoe aanvraag via mail naar info@febelfin-academy.be). In dat geval zal de nieuwe werkgever toegang hebben tot alle opleidingen/certificaten die je in het verleden hebt behaald. Je kunt deze koppeling ten allen tijde zelf terug verwijderen.

Indien je deelneemt aan opleidingen, werkgroepen of meetings registreren wij je deelname hieraan, bepaalde contactgegevens (met name je professionele gegevens en contactgegevens zoals functie en onderneming, e-mailadres en professioneel telefoonnummer, …) worden gebruikt om je uit te nodigen, verslagen te bezorgen, communicaties te versturen. De andere genodigden zullen hiermee dan ook zicht krijgen op deze gegevens.

Jouw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan derden die ons specifieke producten of diensten leveren, bv.:

Wij willen jou erop wijzen dat enkele van deze derden onafhankelijke Verwerkingsverantwoordelijken zijn voor de persoonsgegevens die zij verwerken in het kader van onze aangeboden diensten.

Daarnaast bevestigen we graag dat we jouw persoonsgegevens niet verkopen aan derden voor commerciële doeleinden.

Jouw persoonsgegevens kunnen worden overgedragen naar bestemmingen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). In het geval dat een doorgifte plaatsvindt naar een bestemming buiten de EER, zullen we dit doen met passende waarborgen. Sommige bestemmingen hebben van de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit ontvangen. Dergelijk adequaatheidsbesluit erkent dat de wetgeving op deze bestemming een passend niveau van gegevensbescherming biedt vanuit het oogpunt van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming. Indien persoonsgegevens worden overgedragen naar bestemmingen waar het niveau van de bescherming van persoonsgegevens niet hetzelfde is als in de EER, bieden wij passende waarborgen in de vorm van standaardcontractbepalingen. Op die manier zorgen we ervoor dat jouw persoonsgegevens die buiten de EER aan derden worden overgedragen, met net zoveel zorg worden verwerkt als in België.

Als je meer informatie wil ontvangen over de derden aan wie wij jouw persoonsgegevens kunnen doorgeven in overeenstemming met de wet of in het kader van een dienst die wij hen hebben toevertrouwd, of over de passende of geschikte waarborgen in geval van internationale gegevensoverdracht waarnaar eerder werd verwezen, gelieve dan contact op te nemen met onze data protection officer: communications@febelfin-academy.be

7. Hoe houden we jouw informatie veilig?

Bij Febelfin Academy engageren we ons om jouw gegevens te beveiligen. Daarom hebben we passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens naar behoren te beschermen.

8. Hoe gebruiken we cookies op onze website?

Febelfin Academy maakt gebruik van cookies op haar website, bv. om de prestaties van de website te verbeteren, jouw voorkeuren te onthouden en jou informatie te verstrekken waarvan wij denken dat ze interessant of nuttig is voor jou.

In het algemeen zijn cookies kleine gegevensbestanden die door een webserver worden verzonden en die op jouw computer worden opgeslagen. Ze kunnen verschillende functies vervullen, maar houden doorgaans een overzicht van bezochte websites bij. Ze bevatten een kleine hoeveelheid informatie over websitebezoeken die gebruikt kan worden om jou en jouw voorkeuren te onthouden voor latere bezoeken.

Cookies kunnen ofwel “functioneel” zijn, bv. over de taal of regio die door de bezoeker van de website wordt gekozen, zodat je niet opnieuw dezelfde gegevens moet invoeren wanneer je je de volgende keer aanmeldt op onze website, bv. de sessie-cookies die informatie opslaan over de activiteiten van de gebruikers zodat ze gemakkelijk kunnen doorgaan waar ze zijn gebleven op de webpagina van Febelfin Academy.

We verwerken ook gegevens die via niet-functionele cookies worden geregistreerd om statistieken of studies op te stellen voor de Febelfin Academy-website en de inhoud en prestaties ervan te verbeteren.

De meeste webbrowsers worden automatisch geconfigureerd om cookies te accepteren. Je kan jouw browser echter configureren om jou te informeren over elke verstuurde cookie of om te voorkomen dat ze op jouw harde schijf worden opgeslagen. Als je cookies weigert, kunnen wij jou geen volledige toegang tot onze website garanderen; je zal misschien merken dat de website trager werkt of dat je geen toegang krijgt tot alle diensten.

Hierbij de link naar de volledige cookieverklaring: https://www.febelfin-academy.be/nl/cookieverklaring

9. Hoe kan je informatie over jezelf beheren of verwijderen?

Bij Febelfin Academy willen we transparant zijn, niet alleen over hoe we jouw persoonsgegevens verwerken, maar ook over jouw rechten die gekoppeld zijn aan dergelijke verwerking. Daarom willen wij jou wijzen op het bestaan van de volgende rechten:

Je kan deze rechten uitoefenen bij Febelfin Academy door een e-mail te sturen naar communications@febelfin-academy.be. Wij vragen je jouw identiteit te bewijzen. 

Wij engageren ons om privacy gerelateerde klachten onmiddellijk te behandelen. Als zodanig beschikken wij over procedures die ons in staat stellen om op een efficiënte manier te reageren op jouw eventuele problemen.

10. Hoe houden wij jou op de hoogte van veranderingen aan dit beleid?

Deze privacyverklaring, laatst gewijzigd op 1 april 2022, kan worden aangepast om ervoor te zorgen dat de inhoud ervan de ontwikkelingen op het vlak van regelgeving nauwkeurig weergeeft, alsook veranderingen die zich voordoen bij Febelfin Academy.
De laatst geldende versie zal beschikbaar zijn op de website en we zullen jou informeren over wijzigingen via de website en andere mededelingen.