1. Home › 
 2. › 
 3. Alternatieve financieringsvormen, bedreiging of net nuttig naast de klassieke vormen

Update 07/03/2022 : Febelfin Academy verwelkomt je 'live' of digitaal en blijft jouw veilige plek om te leren!

Alle Febelfin Academy opleidingen gaan door met respect voor de actuele coronamaatregelen (code geel) . Concrete informatie vind je terug op de fiche/webpagina van elke opleiding. Examens worden presentieel afgenomen in onze lokalen, eveneens rekening houdend met de nodige veiligheidsmaatregelen. Voor praktische afspraken rond in-house georganiseerde opleidingen of examens neem je best contact op met je opleidingsverantwoordelijke. We bedanken je voor je flexibiliteit en wensen je fijne leerervaringen!
Meer info hier

Alternatieve financieringsvormen, bedreiging of net nuttig naast de klassieke vormen

Ik schrijf mij in


Tijdens deze dag lichten we de schijnwerpers op de voornaamste elementen uit de kredietwaardigheidsbeoordeling bij consumenten en ondernemingen. Daarnaast werpen we een blik op de alternatieve financieringsvormen en wegen we de pro’s en contra’s af ten opzichte van de klassieke kredietvormen.

 

Niveau Basic
Type opleiding Klassikale opleiding

Totale prijs *

Leden: € 510
Niet-leden: € 610
Partner BZB: € 510
Partner Cevora: € 435
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

* Heb je recht op subsidies?
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Punten

 • Bank: 6 p/u
 • Consumentenkredieten: 6 p/u
 • Hypothecaire kredieten: 6 p/u

Geregelde bijscholing

Examen/Bijscholing 500176 C + H bijscholing hypothecaire kredieten
500176 C + H bijscholing consumentenkredieten
600.013

Beschikbare data

23/05/2022 - 09:00u - 17:00u - Alternatieve financieringsvormen, bedreiging of net nuttig naast de klassieke vormen

Ik schrijf mij in

Geef ons jouw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor je niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij jou een nieuwe datum voor. Jouw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.

Ik schrijf in op de interesselijst

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

 • Bankbedienden;
 • Kredietbemiddelaars die consumentenkredieten en professionele kredieten verstrekken; 
 • Iedereen die kennis over alternatieve financieringen wil opdoen.

Vereiste voorkennis

Basic level: onderricht vooral theoretische concepten om zo een algemeen overzicht bij te brengen (initiatie).

Programma

Inhoud

 • De behoeften van een consument vs een onderneming
 • Overzicht van de kredietvormen (korte en langetermijn) en de bescherming volgens de diverse wetten
 • Hoe zoeken we het gepaste krediet?
 • De kredietwaardigheidsbeoordeling door de kredietgever
  •  solvabiliteit–liquiditeit-en rendabiliteit
  • terugbetalingscapaciteit.
 • Alternatieve financieringsvormen
  • De diverse alternatieve kredietvormen
   • Eigenschappen
   • Doelpubliek
  • De wetgeving iets meer toegelicht
  • De spelers in de Belgische markt en in de omringende landen
  • Een opportuniteit of een bedreiging voor de financiële wereld?
  • Praktijkcases  

PRAKTISCHE INFORMATIE

Duurtijd: 1 daagse opleiding

Uren: 9u - 17u (6 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Phoenix gebouw - Koning Albert II-laan 19 1210 Brussel

Voorbereiding deelnemers: Log in op het leerplatform my.febelfin-academy.be om de training voor te bereiden en het leermateriaal te downloaden.

Methodologie

Een ‘Klassikale opleiding’ volg je in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform , aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).Type opleiding: Classroom

Tijdens onze theoretische opleidingen bieden we een combinatie aan van theorie en oefeningen. De cases, voorbeelden en oefeningen worden uit de dagelijkse praktijk gehaald of worden door jezelf aangebracht en vervolgens opgelost onder begeleiding van de trainer.

Type opleiding: Classroom

Tijdens onze interactieve opleidingen staan we zo dicht mogelijk bij de werkpraktijk van elke dag. De focus ligt op praktijktips, handige schema’s en herkenbare situaties of cases. Via praktische opdrachten in kleine groepjes wordt aan de deelnemers de mogelijkheid geboden om te reflecteren over bepaalde aspecten van het aangereikte topic. Na feedback van de groep en de trainer kunnen die eventueel verder uitgewerkt worden.

Opleidingsmateriaal: Powerpoint presentatie

Docenten

Walter Van Praet
Credits
Personal development