1. Home › 
 2. › 
 3. Fraude & corruptie, de nieuwe uitdagingen

Voor de bijscholingscyclus die eindigt op 31/12/2023 kan je makkelijk de ‘bijscholingspunten’ (lees voortaan als ‘bijscholingsuren’) afleiden door per bijscholingsdomein de som te maken van de algemene en sectorspecifieke uren.

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze FAQ.

Fraude & corruptie, de nieuwe uitdagingen

Ik schrijf in op de interesselijst


Fraude is bedrog en kent verschillende verschijningsvormen. Meerdere vormen van fraude teisteren vandaag de financiële wereld zoals CEO-fraude, kredietfraude, factuurfraude, …

De fraudeurs profiteren van de toenemende beschikbaarheid van informatie online om geruisloos een bedrijf te infiltreren. Daarbij gaan zij almaar driester en creatiever te werk. Je kan echter heel wat stappen ondernemen om mogelijke oplichters de pas af te snijden. Herken de meest voorkomende vormen van fraude en corruptie en leer ook hoe je ze kan vermijden.

Deze opleiding heeft als doelstelling om: 

De opleiding is afgestemd op de praktijk van een organisatie en biedt een succesvolle mix van praktijk en theorie. 

 

Niveau Advanced
Leervorm Klassikale opleiding

Totale prijs *

Leden: € 330
Niet-leden: € 360
Partner BZB: € 330
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

* Heb je recht op een tegemoetkoming of subsidies?
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Bijscholingsuren Bank: 3u algemeen
Verzekeringen: 3u algemeen
Hypothecaire kredieten: 3u algemeen
Consumentenkredieten: 3u algemeen

Bijscholing

Examen/Bijscholing 700.010 bijscholing verzekeringen
500176 bijscholing hypothecaire kredieten
500176 bijscholing consumentenkredieten
600.013 bijscholing bank

Geef ons jouw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor je niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij jou een nieuwe datum voor. Jouw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.

Ik schrijf in op de interesselijst

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen die onder meer werkzaam zijn als: 

 • relatiebeheerders;
 • fraude-onderzoeker;
 • compliance managers;
 • risk managers;
 • security verantwoordelijken;
 • managers van administratieve diensten;
 • juridische medewerkers;
 • marketingverantwoordelijken;
 • kredietverantwoordelijken.

Vereiste voorkennis

Advanced level opleiding: deze opleiding vereist een algemene basiskennis van het onderwerp.

Programma

INHOUD 

 • Wat is fraude en corruptie?
  • Interne fraude
  • Externe fraudeconstructies met een focus op de financiële sector (kredietconstructies, documentfraude, geldezel en vogelverschrikker, levensverzekeringen, enz.)
  • Corruptie
 • Wat is de impact van een fraude?
  • Financiële gevolgen
  • Gevolgen voor de reputatie
  • Gevolgen voor de naleving
 • Wie zijn de fraudeurs?
  • Fraudedriehoek
  • Profiel van de fraudeur
  • Hoe geopolitieke en sanitaire crisis fraude zullen beïnvloeden
 • Hoe ben je voorbereid om fraude te identificeren en op te sporen?
  • Frauderisicobeheer
  • Fraude Redflags
   • Transactionele redflags
   • Redflags voor gedrag
   • Documentaire rode vlaggen (manipulatie van financiële overzichten, fictieve salarisstrook, valse aangifte schade, enz.)
 • Fraudebestrijdingsactiviteiten (overzicht op hoog niveau van preventieve detectietechnieken en responsmaatregelen)

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Duurtijd: ½ lesdag (3 lesuren)
 • Uren: 09:00 tot 12:30
 • Plaats: Febelfin Academy: Phoenix building,  Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel

Methodologie

Een ‘Klassikale opleiding’ volg je in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform , aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).Opleidingsmateriaal: PowerPoint presentatie

Docenten

Bart Alfons J De Bie
Compliance & audit

Lode Johan Barrezeele
Risk, finance & treasury