1. Home › 
 2. › 
 3. Traject - Certified Leasing Professional 2024

Traject - Certified Leasing Professional 2024

Ik schrijf mij in

In samenwerking met de Belgische Leasingvereniging (BLV) geven we binnen deze opleiding een volledig overzicht van de business-to-business leasing. Voor een goed begrip van alle aspecten wordt de leasingwereld ook besproken binnen zijn ruimere context. Zo komen het juridisch, fiscaal, boekhoudkundig en financieel kader uitgebreid aan bod. Het certificaat dat je op het einde van de opleiding kan behalen, is een grote troef als werknemer in de leasingwereld.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

 

Niveau Basic
Leervorm Klassikale opleiding
Hybride

Opleiding met examen

Totale prijs *

Leden: € 1.380
Niet-leden: € 1.666
Partners/ BZB: € 1.380
Partner BLV: € 1.250
Partner PC200 (Cevora): € 1.316
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

* Heb je recht op een tegemoetkoming of subsidies?
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Opleiding met examen

Beschikbare data

10/09/2024 - 09:00u - 17:00u - Module 1 - Positionering en algemene aspecten

10/09/2024 - 09:00u - 17:00u - Module 2 - Boekhoudkundig en fiscaal kader roerende leasing

17/09/2024 - 09:00u - 17:00u - Module 3 - Juridisch kader roerende leasing

17/09/2024 - 09:00u - 17:00u - Module 4 - Basis onroerende leasing

24/09/2024 - 09:00u - 17:00u - Module 5 - Financieel rekenen

24/09/2024 - 09:00u - 17:00u - Module 6 - Risicomanagement

24/09/2024 - 09:00u - 17:00u - Module 7 - Car Lease

24/09/2024 - 09:00u - 17:00u - Module 8 - Vendor Lease

08/10/2024 - 13:00u - 16:00u - Module 9 - Circulaire economie

Ik schrijf mij in

Geef ons jouw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor je niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij jou een nieuwe datum voor. Jouw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.

Ik schrijf in op de interesselijst

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

 • iedereen die een bredere kennis wenst te bekomen over de activiteiten en de verschillende (f)actoren binnen de business-to-business leasingwereld:
  • medewerkers in de leasingsector;
  • bankmedewerkers;
  • accountants.

Vereiste voorkennis

Basic level: Deze opleiding vereist geen specifieke voorkennis, maar wel een grondige voorbereiding op het live webinar aan de hand van een E-learning.

Programma

INHOUD

Dag 1 – Positionering, algemene aspecten en boekhoudkundig, fiscaal kader roerende voorheffing

Voormiddag - Module 1:

Gegeven door: Filip Indigne

 • Begrippen en terminologie:
  • definitie en relevante begrippen;
  • de belangrijkste vormen van leasing;
  • de lease transactiecyclus.
 • De leasingmarkt in België en Europa:
  • marktinformatie en marktpraktijken;
  • drijfveren van de markt.
 • Koopmotieven voor de leasingnemer:
  • lease versus eigen beheer.
 • Verkoopargumenten voor de leasinggever.
 • Compliance/KYC.

Namiddag - Module 2:

Gegeven door: Gino Hofman

 • Definitie van leasing.
 • Boekhoudschema's.
 • Adviezen van de commissie voor boekhoudkundige normen.
 • Bijzondere fiscale aspecten.
 • BTW.
 • International Accounting Standard (IAS) 17.

Dag 2 – Juridisch kader roerende leasing en Basis onroerende leasing in de praktijk

Voormiddag - Module 3:

Gegeven door: Marc Remans

 • Juridisch kader roerende leasing
  • Wettelijk kader (KB55 - MB van 20 september 2012).
  • Rechten en plichten van de partijen (lessee, lessor en leverancier).
  • Sale & Lease Back.
  • Uitvoering van het leasingcontract.
  • Waarborgen.
  • Verhouding tegenover derden:
   • publiciteitsverplichtingen;
   • pandhoudende schuldeiser;
   • eigenaar van het gebouw;
   • retentierecht;
   • koper van het geleasede materieel.
  • Onderscheid met andere financieringsvormen: 
   • operationele leasing; 
   • verkoop met uitgestelde eigendomsoverdracht;
   • huurkoop;
   • renting.

Namiddag - Module 4:

Gegeven door: Sofie Coppens

 • Basis onroerende leasing:
  • structuur van de onroerende leasing;
  • boekhoudkundige aspecten;
  • fiscale aspecten.

Dag 3 – Financieel kader, Risicomanagement, Car lease, Vendor lease

Voormiddag – Module 5 en 6:

Gegeven door: Dirk Herremans en Geert Decarne

 • Financieel rekenen:
  • verdiscontering van kasstromen;
  • enkele typische varianten in aflossingstabellen.
 • Basisinzicht in de funding:
  • berekening van de afkoopvergoeding;
  • componenten van de interest.
 • Risicomanagement:
  • beoordeling van leasecontracten (kredietacceptatie);
  • waarde van de geleasede assets (onderpand);
  • financial and non-financial risks;
  • intern risicobeheer en processen;
  • remarketing.
 • Anti-witwas.

Namiddag - Module 7 en 8 

Gegeven door: Frank Van Gool en Philip Bollen

 • Car Lease:
  • specifieke situatie van de bedrijfswagen in België;
  • aangeboden leasingvormen, marktoverzicht en distributiekanalen;
  • fiscaliteit;
  • inschrijving van voertuigen;
  • operationele leasing: complementaire diensten;
  • specifieke risico-aspecten & restwaardes;
  • contractherziening en - beëindiging;
  • vergelijking Eigen Beheer;
  • financiële Leasing - Operationele Leasing.
 • Vendor Lease:
  • de kenmerken en marktspelers;
  • communicatietools, verkoopsondersteuning, wholesalefinancing;
  • de diverse samenwerkingsvormen.

Dag 4 - Examen van 10:00 tot 11:30 en Module 9 Circulaire economie 13:00 tot 16:00

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Duurtijd: 4 lesdagen (6 lesuren per lesdag)
 • Uren: 09:00 tot 17:00
 • Plaats: Febelfin Academy: Phoenix building, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel

Voorbereiding

Doorloop de E-learning alvorens deel te nemen aan de klassikale opleiding. Het interactief moment is bedoeld ter ondersteuning van de kennis opgedaan in de E-learning.

 • Voor dag 1 dien je module 1 en 2 voor te bereiden.
 • Voor dag 2 dien je module 3 en 4 voor te bereiden.
 • Voor dag 3 dien je module 5, 6, 7 en 8 voor te bereiden.

Informatie examen:

Je kan deelnemen aan een theoretisch examen met meerkeuzevragen op dag 4. Bij een geslaagd examen verkrijg je een certificaat ‘Certified Leasing Professional’.

Methodologie

Tijdens onze hybride opleidingen combineren we zelfstudie (E-learning) met een interactieve component (klassikale opleiding of live webinar). Tijdens de interactieve sessie ligt de focus op het inoefenen van de materie en het werken met cases uit de praktijk. 

 

Docenten

Dirk Heremans
Retail banking

Filip Indigne
Retail banking

Marc Remans
Retail banking

Philip Bollen
Retail banking