1. Home › 
 2. › 
 3. Analyse van de jaarrekening

Voor de bijscholingscyclus die eindigt op 31 december 2023 kan je makkelijk de ‘bijscholingspunten’ (lees voortaan als ‘bijscholingsuren’) afleiden door per bijscholingsdomein de som te maken van de algemene en sectorspecifieke uren. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze FAQ.

Analyse van de jaarrekening

Ik schrijf mij in

Deze e-learning laat je toe om aan de slag te gaan met de jaarrekening van ondernemingen. Aan de hand van 4 scenario’s gebaseerd op de professionele activiteit van bankmedewerkers leer je de jaarrekening begrijpen, analyseren en interpreteren. De e-learning geeft eveneens de nodige theoretische background om op continue manier jouw kennis op te frissen of specifieke items te raadplegen. 

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

 

Categorie Kredieten
Niveau Basic
Leervorm E-learning

Totale prijs *

Leden: € 220
Niet-leden: € 250
Partners/ BZB: € 220
Partner PC200 (Cevora): € 130
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

* Heb je recht op een tegemoetkoming of subsidies?
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Bijscholingsuren Bank: 2u sectorspecifiek

Bijscholing

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

 • Alle medewerkers die regelmatig te maken krijgen met ondernemingen en zaakvoerders van ondernemingen;
 • Alle medewerkers die in aanraking komen met commerciële kredieten.

Vereiste voorkennis

Basic level opleiding: deze opleiding vereist geen voorkennis en behandelt de basisprincipes van het onderwerp.

Programma

INHOUD

De e-learning is opgebouwd uit 4 interactieve scenario's voor bankmedewerkers. In de eerste drie scenario's komen alle aspecten van de jaarrekening aan bod. Scenario 4 helpt jou om de aangeleerde vaardigheden verder in te oefenen.

Volgende onderwerpen komen aan bod:

Scenario 1: Inleiding en structuur van de jaarrekening

 • Waarom analyse van de jaarrekening van een onderneming?
 • Twee schema's van de jaarrekening: volledig <=> verkort
 • Beschikbare info in de jaarrekening:
  • Identiteit: naam, rechtsvorm, adres, ondernemingsnummer, periode van de neergelegde boekjaren, lijst van de zaakvoerders / bestuurders
  • Balans: actief en passief
  • Resultatenrekening
  • Toelichting
 • Cijfers goed analyseren kan enkel binnen hun context: te interpreteren in functie van de activiteit / sector van het bedrijf

Scenario 2: Balans

 • Wat zijn activa en passiva?
 • Activa
  • Vaste activa
  • Vlottende activa
 • Passiva
  • Eigen vermogen
  • Voorzieningen en uitgestelde belastingen
  • Schulden

Scenario 3: Resultatenrekening en toelichting

 • Resultatenrekening
  • Geeft weer wat er gedurende een volledig boekjaar gebeurd is:
   • bedrijfsopbrengsten en –kosten
   • Financiële opbrengsten en kosten
   • Belastingen
   • Netto resultaat
   • Bestemming van het resultaat
 • Toelichting
  • Structuur:
   • Inhoud (met verschil tussen volledig en verkort schema)
   • Hoe lezen en interpreteren?

Scenario 4: Analyse van de jaarrekening via ratio’s

 • Ratio's:
  • Solvabiliteit
  • Liquiditeit
  • Rendabiliteit
 • Combinatie van de drie analyses:
  • Conclusie op basis van de drie ratio's solvabiliteit / liquiditeit / rendabiliteit gecombineerd
  • Is dit een onderneming die kredietwaardig is?
  • Wat zijn de eventuele aandachtspunten?
  • Waar moet desgevallend dieper op ingegaan worden?

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Duurtijd: 3u

Methodologie

Een ‘E-learning’ is 100% zelfstudie. Je logt individueel in op het MyFA leerplatform en verwerkt op eigen tempo leerinhoud die je aangeboden wordt via een interactieve presentatie. Je kan deze online training volgen waar, wanneer en zo vaak je maar wil. Het lesmateriaal bestaat uit een digitale format met tekst, video, afbeeldingen, animaties, testvragen en/of verwijzingen naar relevante documenten en/of websites.



Opleidingsmateriaal:

 • E-learning