1. Home › 
 2. › 
 3. De levensverzekering als tool van vermogensplanning

Voor de bijscholingscyclus die eindigt op 31 december 2023 kan je makkelijk de ‘bijscholingspunten’ (lees voortaan als ‘bijscholingsuren’) afleiden door per bijscholingsdomein de som te maken van de algemene en sectorspecifieke uren. Voor meer informatie verwijzen wij naar onze FAQ.

De levensverzekering als tool van vermogensplanning

Ik schrijf mij in

Deze opleiding bestaat uit een E-learning en een klassikale sessie. Het vooraf volledig afleggen van de E-learning is essentieel om de klassikale sessie te kunnen volgen.

Als relatiebeheerder kom je regelmatig in contact met klanten die vragen hebben over vermogensplanning. Levensverzekeringen kunnen hier een tool voor zijn. Zij bieden heel wat opportuniteiten in het kader van een familiale planning (vermogens- en successieplanning). Tegelijk hebben levensverzekeringen hun eigen juridische en fiscale kenmerken, waarmee we op ieder moment rekening moeten houden om tot het juiste resultaat te komen. 

Tijdens deze opleiding combineren we het beste van twee werelden: de mogelijkheden en grenzen van de individuele levensverzekeringen enerzijds, en een aantal planningstechnieken anderzijds.

Deze opleiding heeft als doelstelling om: 

 

Categorie Verzekeringen
Niveau Advanced
Leervorm Klassikale opleiding
Hybride

Totale prijs *

Leden: € 700
Niet-leden: € 835
Partners/ BZB: € 700
Partner PC200 (Cevora): € 660
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

* Heb je recht op een tegemoetkoming of subsidies?
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Bijscholingsuren Bank: 7.5u algemeen
Verzekeringen: 7.5u algemeen

Bijscholing

Beschikbare data

26/06/2024 - 09:00u - 17:00u - De levensverzekering als tool van vermogensplanning

21/10/2024 - 09:00u - 17:00u - De levensverzekering als tool van vermogensplanning

Ik schrijf mij in

Geef ons jouw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor je niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij jou een nieuwe datum voor. Jouw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.

Ik schrijf in op de interesselijst

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

 • de relatiebeheerders die klanten informeren omtrent levensverzekeringen;
 • dossierbeheerders die een beter inzicht willen in enkele praktische toepassingen van de levensverzekeringen;
 • medewerkers product development die de mogelijkheden willen kennen van hun verzekeringsproducten;
 • medewerkers audit, compliance, tax en/of legal die meer willen weten omtrent het juridische en fiscale kader van levensverzekeringen binnen het familiaal vermogensrecht.

Vereiste voorkennis

Advanced level opleiding: deze opleiding vereist een algemene basiskennis van het onderwerp, en een grondige voorbereiding op het interactief moment aan de hand van een E-learning.

Voorbereiding: Deze opleiding vereist een grondige voorbereiding op het interactief moment aan de hand van een E-learning.
 

Programma

INHOUD

Deze opleiding bestaat uit een E-learning en een klassikale sessie. Het volledig afleggen van de E-learning is essentieel om de klassikale sessie te kunnen volgen. Denk jij al de nodige voorkennis te hebben? Toets je kennis af aan de hand van een preassessment op de eerste pagina van de E-learning.

E-learning (duurtijd 1 uur)

 • Preassessment
 • De verzekeringnemer en zijn rechten
 • Begunstigingsclausules: types, aandachtspunten en erfrecht
 • Erfrecht en successierechten
 • Huwelijksvermogensrecht

Klassikale sessie (duurtijd 6 lesuren)

 • Pop quiz: Hoeveel heb je onthouden van de e-learning?
 • Planningstechnieken met behulp van de levensverzekering
  • Generation skipping
  • Schenken en controleren
   • Beding van terugkeer
   • Lijfrente
  • Schenken en beheren
   • De schenking van een levensverzekering
   • Levensverzekering als alternatief van andere planningstechnieken

PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Duurtijd: E-learning (1 uur) + 1 lesdag (6 lesuren)
 • Uren: 09:00 tot 17:00
 • Plaats: Febelfin Academy: Phoenix building, Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel
 • Voorbereiding: Doorloop de E-learning alvorens deel te nemen aan de klassikale opleiding. Het interactief moment is bedoeld ter ondersteuning van de kennis opgedaan in de E-learning. Denk jij al de nodige voorkennis te hebben? Toets je kennis af aan de hand van een preassessment op de eerste pagina van de E-learning.

Methodologie

Een ‘Klassikale opleiding’ volg je presentieel in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform, aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).Tijdens onze hybride opleidingen combineren we zelfstudie (E-learning) met een interactieve component (klassikale opleiding of live webinar). Tijdens de interactieve sessie ligt de focus op het inoefenen van de materie en het werken met cases uit de praktijk.

Opleidingsmateriaal: PowerPoint presentatie.

Bank: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.

Verzekeringen: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t de onderscheiden verzekeringstakken, overeenkomstig art. 270 van de wet van 4 april 2014.

Docenten

TIM ROOVERS
Insurances