1. Home › 
 2. › 
 3. De strijd tegen witwassen (AML V): van cybercriminaliteit tot terrorismefinanciering

Update 07/03/2022 : Febelfin Academy verwelkomt je 'live' of digitaal en blijft jouw veilige plek om te leren!

Alle Febelfin Academy opleidingen gaan door met respect voor de actuele coronamaatregelen (code geel) . Concrete informatie vind je terug op de fiche/webpagina van elke opleiding. Examens worden presentieel afgenomen in onze lokalen, eveneens rekening houdend met de nodige veiligheidsmaatregelen. Voor praktische afspraken rond in-house georganiseerde opleidingen of examens neem je best contact op met je opleidingsverantwoordelijke. We bedanken je voor je flexibiliteit en wensen je fijne leerervaringen!
Meer info hier

De strijd tegen witwassen (AML V): van cybercriminaliteit tot terrorismefinanciering

Ik schrijf mij in


De strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering blijft razend actueel. In 2021 ging het regelgevend kader volgend op de omzetting van de vijfde anti-witwasrichtlijn (AML V) in voege. 

Deze opleiding geeft je via 5 modules de nodige handvaten om het anti-witwasbeleid binnen uw financiële instelling toe te passen.:

Je kan voor elke module apart inschrijven en kiest op die manier de onderwerpen die het belangrijkst zijn voor jouw werkdomein.

Prijs per module: leden 510 euro - niet leden 610 euro

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

Deze opleiding onderscheidt zich andere AML/CFT-opleidingen door haar aanpak via een “Typology Based Approach” om zo een beter inzicht te geven in de indicatoren die kunnen wijzen op witwassen en/of terrorisme-financiering en is complementair aan de meer klassieke AML/CFT-opleidingen. 

Ontdek in deze brochure alvast meer informatie over hoe banken als gatekeepers in de strijd tegen witwassen functioneren: Klik hier.

 

Niveau Basic
Type opleiding Klassikale opleiding

Totale prijs *

Leden: € 2.550
Niet-leden: € 3.050
Partner BZB: € 2.550
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

* Heb je recht op subsidies?
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Punten

 • Bank: 30 p/u
 • Verzekeringen: 30 p/u
 • Compliance: 30 p/u
 • Hypothecaire kredieten: 30 p/u
 • Consumentenkredieten: 30 p/u

Geregelde bijscholing

Examen/Bijscholing 700.010
500176 C + H bijscholing hypothecaire kredieten
500176 C + H bijscholing consumentenkredieten
600.013

Beschikbare data

23/05/2022 - 09:00u - 17:00u - AML V: Module 2 - Typologieën niet-financiële misdrijven

30/05/2022 - 09:00u - 17:00u - AML V: Module 3 - Typologieën onderliggende misdrijven: cybercriminaliteit

07/06/2022 - 09:00u - 17:00u - AML V: Module 4 - Modus operandi

13/06/2022 - 09:00u - 17:00u - AML V: Module 5 - workshop & cases

Ik schrijf mij in

Geef ons jouw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor je niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij jou een nieuwe datum voor. Jouw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.

Ik schrijf in op de interesselijst

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen: 

 • alle medewerkers binnen een financiële instelling: 
  • medewerkers van banken; 
  • medewerkers van verzekeringsinstellingen; 
  • medewerkers die met beleggingsfondsen in aanraking komen (fondsen, management company, custodian, transfer agent, distributeur); 
  • compliance medewerkers; 
  • interne auditors; 
  • medewerkers van de juridische afdeling.

Vereiste voorkennis

Basic level: onderricht vooral theoretische concepten om zo een algemeen overzicht bij te brengen (initiatie).

Programma

Inhoud

Module 1 :  

 • Inleiding 
  • Doel van de opleiding 
  • Crime time line (situering) 
  • Organigram – AML/CFT bestrijding 
  • Wat is witwassen?  
  • Waarom witwassen? 
  • Wat maakt “witwassen” aantrekkelijk voor criminelen  
  • Situering van het begrip “witwassen” in de geschiedenis 
  • Economische en sociale gevolgen van witwassen  
  • Witwasmodel : drie fasen 
  • Risk-based approach 
  • Witwasactoren 
  • Meldings- en onderzoeksketen 
  • Relatie tussen witwassen en financiering van terrorisme 
 • Witwastypologieën
  • Witwas-categorieën 
  • Typologie naargelang de categorie van meldingsplichtige  
  • Typologie naargelang de witwasfase 
  • Typologie naargelang de inbreuk anti-witwaswetgeving 
  • Typologie naargelang de professionele verplichtingen  
  • Typologie naargelang de strategie 
  • Typologie naargelang van vonnissen en arresten  
  • Typologie naargelang de onderliggende misdrijven 
  • Typologie naargelang de modus operandi 

Module 2 : Typologieën - onderliggende misdrijven - (Niet-) Financiële misdrijven 

 • Inleiding 
  • Doel van de opleiding 
  • Crime time line (situering)  
  • Risk Based Approach - RBA 
  • Witwasmodel : drie fasen 
  • Witwasactoren 
  • Afbakening onderwerp van de opleiding 
  • Witwastypologieën 
  • Witwascategorieën 
 • Financiële criminaliteit
  • Financiële criminaliteit versus niet-financiële criminaliteit 
  • Types financiële criminaliteit  
  • Categorieën financiële criminaliteit 
  • Eenvoudige financiële criminaliteit 
  • Semi-georganiseerde financiële criminaliteit 
  • Georganiseerde financiële criminaliteit 
  • Hoe kunnen we financiële criminaliteit verklaren? 
  • Verticale en horizontale criminaliteit 
  • Verticale criminaliteit 
  • Horizontale criminaliteit 
  • Georganiseerde cybercriminaliteit 

Module 3 : Typologieën - onderliggende misdrijven - Cybercriminaliteit 

 • Inleiding 
  • Crime time line (situering)  
  • Risk Based Approach - RBA 
  • Witwasmodel : drie fasen 
  • Witwasactoren 
  • Afbakening onderwerp van de opleiding 
  • Witwastypologieën 
  • Witwascategorieën 
 • Cybercrime 
  • Wat is cybercriminaliteit? 
  • Types van cybercriminaliteit 
  • Financiële criminaliteit versus van cybercriminaliteit  
  • Categorieën van cybercriminaliteit  
  • Georganiseerde cybercriminaliteit 
  • Boiler Room-fraude 
  • CEO-fraude 
  • Pyramide-fraude 
  • Ponzi-fraude 
  • Cryptomunten-fraude 
  • Binaire opties-fraude 
  • Eenvoudige en semi-georganiseerde cybercriminaliteit 

Module 4 : Typologieën - modus operandi 

 • Inleiding 
  • Doel van de opleiding 
  • Crime time line (situering)  
  • Risk Based Approach - RBA 
  • Witwasmodel : drie fasen 
  • Witwasactoren 
  • Afbakening onderwerp van de opleiding 
  • Witwastypologieën 
  • Witwascategorieën 
 • Modus operandi
  • Smurfing - structuring 
  • Cash smuggling 
  • Doorsluisrekeningen 
  • Goud & diamant transacties 
  • Funneling accounts 
  • Trusts 
  • Niet-financiële beroepen (juridische- en cijferberoepen) 
  • Internationale transferts 
  • Walking accounts 
  • Non-profit organisaties 
  • Compensatie-techniek 
  • Misbruik van de verzekeringssector 
  • Misbruik van de vastgoedsector 
  • Asset conversion 
  • Money Service Businesses 
  • Money Mules 
  • Trade Based Money Laundering - TBML 
  • Cash-generatoren 
  • Business Recycling – co-mingling 
  • Front companies - Shell companies - Shelf companies
  • Slapende vennootschappen 
  • Correspondent banking 
  • Free Trade Zones 
  • Nieuwe betaalmethoden 
  • Werkaanbieding – “Work-at-home Plans” 
  • Casino rekeningen 
  • Laundromat 
  • Back-to-back leningen 
  • Professional Money Laundering Facilitators 
  • Misbruik van rechtspersonen 
  • Complexe internationale vennootschapsstructuren 
  • Stromannen 

Module 5 : Workshop Cases 

De 5 modules kunnen apart worden gevolgd. Voor module 5 is het nuttig dat de kennis verworven is van modules 1,2,3,4. 

PRAKTISCHE INFORMATIE 

Duurtijd: 5 daagse opleiding  

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)  

Punten/uren per module: 6

Plaats: Febelfin Academy, Phoenix gebouw - Koning Albert II-laan 19 1210 Brussel

Voorbereiding deelnemers: Log in op het leerplatform my.febelfin-academy.be om de training voor te bereiden en het leermateriaal te downloaden.

Methodologie

Een ‘Klassikale opleiding’ volg je in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform , aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).Type opleiding: Classroom

Tijdens onze theoretische opleidingen bieden we een combinatie aan van theorie en oefeningen. De cases, voorbeelden en oefeningen worden uit de dagelijkse praktijk gehaald of worden door jezelf aangebracht en vervolgens opgelost onder begeleiding van de trainer.

Type opleiding: Classroom

Tijdens onze interactieve opleidingen staan we zo dicht mogelijk bij de werkpraktijk van elke dag. De focus ligt op praktijktips, handige schema’s en herkenbare situaties of cases. Via praktische opdrachten in kleine groepjes wordt aan de deelnemers de mogelijkheid geboden om te reflecteren over bepaalde aspecten van het aangereikte topic. Na feedback van de groep en de trainer kunnen die eventueel verder uitgewerkt worden.

Opleidingsmateriaal: Powerpoint presentatie

Docenten

Geert Oscar Delrue
Retail banking