1. Home › 
 2. › 
 3. Het Belgisch pensioenlandschap in een notendop

Najaar 2020: Onze activiteiten aangepast aan de Covid-19 situatie

Onze najaarskalender is beschikbaar via onze website en ons leerplatform. Afhankelijk van het onderwerp zal deze klassikaal of digitaal doorgaan. Een nieuwe inschrijving? Bovenaan de opleidingsfiche staat aangegeven of de opleiding klassikaal of digitaal zal doorgaan. Ben je reeds ingeschreven en wil je te weten komen of jouw opleiding klassikaal of digitaal doorgaat? Log dan in op het leerplatform en raadpleeg “Mijn planning”. Laten we samen veilig leren in de 1,5 meter context. Alvast bedankt om onze richtlijnen na te leven en tot binnenkort!
Meer info hier

Het Belgisch pensioenlandschap in een notendop

Ik schrijf in op de interesselijst


Deze kortlopende "pensioen" opleidingscyclus is vooral op de praktijk gericht. Aan de hand van een duidelijk overzicht trachten we u wegwijs te maken in de pensioenwetgeving, het aanvullend pensioen en de individuele mogelijkheden tot pensioensparen.

Deze opleiding heeft als doelstelling om:

Niveau Basic
Type opleiding Klassikaal

Totale prijs *

Leden: € 460
Niet-leden: € 555
Partner BZB: € 460
Incompany: op maat, prijzen op aanvraag

* Heeft u recht op subsidies?
* Prijs: prestatie in het kader van permanente beroepsopleiding, vrijgesteld van BTW

Punten

 • Bank: 4 p/u
 • Verzekeringen: 2 p/u

Geregelde bijscholing

Examen/Bijscholing 600.013
700.010

Geef ons uw interesse door indien er geen datum beschikbaar is, de geplande datum voor u niet past en/of deze sessie volzet is. Van zodra een vijftal personen ingeschreven zijn op de interesselijst stellen wij u een nieuwe datum voor. Uw inschrijving op de interesselijst is kosteloos en zonder enige verplichting.

Ik schrijf in op de interesselijst

Doelgroep

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen:

 • Bankmedewerkers die vaak geconfronteerd worden met pensioengeoriënteerde vragen;
 • Personeelsdiensten;
 • Financieel beheerders;
 • Administratief personeel.

Vereiste voorkennis

Basic level: onderricht vooral theoretische concepten om zo een algemeen overzicht bij te brengen (initiatie).

Programma

Inhoud

Inleiding

 • Ouderdomspensioen
 • Algemene context
  • Vergrijzing
  • Levensverwachting
  • Pensioenuitkeringen
  • Financiële markten
 • Belgische context
  • Levensverwachting
  • Geboorte en vruchtbaarheid
  • Belgisch stelsel van de "3 pijlers": ?
   • Demografisch risico
   • Financieel risico
   • Inkomsten en bedragen van de sociale prestaties

Wettelijk pensioen: vier soorten wettelijke pensioenen en drie pensioenstelsels

 • Werknemersstelsel:
  • Rustpensioen
  • Overlevingspensioen
  • Echtscheidingspensioen
  • Vervroegde pensionering
  • De financieringsbehoefte van een pensioenstelsel
  • Rijksdienst voor Pensioenen
 • (Huidig) ambtenarenstelsel (ambtenaren vs. overheidscontractanten)
  • Verband tussen pensioenstelsels
  • Pensioencommissie
  • Rustpensioen
  • Overlevingspensioen
  • Echtscheidingspensioen
  • Perequatie van pensioenen
  • Financiering van de pensioenen
  • PensioenDienst voor de OverheidsSector
  • Hervormingsprojecten
 • Zelfstandigenstelsel
  • Gemengde loopbanen
  • Zelfstandigenstelsel versus werknemersstelsel
  • Rustpensioen
  • Overlevingspensioen
  • Echtscheidingspensioen
  • Bijdragebetaling en hervorming
  • Rijksinstituut voor de Sociale Verzekering der Zelfstandigen

Aanvullend of extralegaal pensioen

 • Context, controle (FSMA, NBB)
 • Wet Aanvullende Pensioenen
 • Wet Instellingen voor BedrijfsPensioenvoorziening (prudentieel toezicht, statuten of overeenkomst, regels, principes van deugdelijk bestuur van een IBP)
 • Pensioenfondsen
 • Verzekeraars

Individueel pensioensparen

 • Karakteristieken
 • Stortingen
 • Belastingvermindering
 • Fiscale aspecten

Conclusies

 • wikifin.be, mypension.be

Praktische Informatie

Duurtijd: 1-daagse opleiding

Uren: 9u-17u (6 lesuren per dag)

Plaats: Febelfin Academy, Phoenix gebouw - Koning Albert II-laan 19 1210 Brussel

Methodologie

Type opleiding: Classroom

Tijdens onze opleidingen bieden we een combinatie aan van theorie en oefeningen. De cases, voorbeelden en oefeningen worden uit de dagelijkse praktijk gehaald of worden door uzelf aangebracht en vervolgens opgelost onder begeleiding van de trainer.

Opleidingsmateriaal:

 • PowerPoint presentatie
 • Internet
 • Video
 • Annotaties

Bank: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t. de financiële producten in bank- en beleggingsdiensten overeenkomstig art. 7, §1, 1°, b en c van het K.B. van 1 juli 2006.

Verzekeringen: De opleiding betreft de technische kennis m.b.t. de onderscheiden verzekeringstakken, overeenkomstig art. 270 van de wet van 4 april 2014.

Docenten

Alexandre Deveen
Retail banking
Risk, finance & treasury
Private banking & asset management
Taxation & regulations
Compliance & audit